Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten

Samenwerkingen

Het beleggen van de gelden van onze participanten is onze “corebusiness” en wij willen dan ook niets aan het toeval over laten.

Topfund Hoofdgebouw

Samenwerkingen

Het beleggen van de gelden van onze participanten is onze “corebusiness”, waarbij we niets aan het toeval willen overlaten.

Om de continuïteit van onze bedrijfsvoering te waarborgen en om ervoor te zorgen dat er op een adequate, professionele manier uitvoering wordt gegeven aan het beleggingsbeleid heeft Topfund overeenkomsten met verschillende professionele partijen opgezet.

Fondsadministratie

De administratie van beleggingsfondsen is een zorgvuldige taak. Naast het berekenen van de actuele waarde van een fonds (de NAV), behoort tevens het toe- en uittreden van de participanten op een correcte wijze te worden verwerkt. Om de administratie en de bijbehorende rapportages deugdelijk te laten verlopen, is Ceder Accountancy & Belastingadvies B.V. te Hilversum aangesteld als fondsadministrateur.

Trustee

Het fondsvermogen wordt bewaard door een separaat opgerichte stichting die ten behoeve van de participanten optreedt als juridisch eigenaar en in die hoedanigheid alleen de gelden kan beleggen en niet onttrekken aan het fonds. Zo is er sprake van goede afscheiding van het vermogen. Het bestuur van de stichting is uit handen gegeven aan Erez Corporate Service B.V. te Hilversum.

Erez is een trustkantoor onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Compliance

Charco & Dique is een gespecialiseerde consultant op het gebied van compliance & risk management. Op dat vlak voert Charco & Dique periodieke controles uit bij Topfund B.V. en komt waar nodig met verbetervoorstellen.

Depotbank

Citibank Europe plc. is aangesteld als depotbank.

Orderexecutie

Een van onze voornaamste executiepartners is GCEX – een door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) geautoriseerde en gereguleerde partij – die ons middels het meest innovatieve en technologie-agnostische platform toegang biedt tot Tier 1 Liquiditeit in de valutamarkt.