Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten

Het Fonds

Het Topfund Hybride Fonds heeft als doel om door middel van diversificatie een aantrekkelijk rendement op de lange termijn te behalen, waarbij zal worden belegd in een gespreide portefeuille van 3 beleggingsfondsen die Topfund beheert, te weten: het Topfund Arbitrage Fonds, het Topfund CO2-Fonds en het Topfund Crypto Fonds.

Beleggingsbeleid

1.

Fondsverdeling

Allocatie geschiedt op discretionaire basis waarbij wel altijd de parameters in onderstaande tabel in acht worden genomen.

AllocatieMinimaal %Maximaal %

Arbitrage Fonds

35%

75%

CO2-Fonds

15%

35%

Crypto Fonds

10%

30%

Door een sterke nadruk te leggen op Arbitrage presteert het Hybride Fonds overwegend positief, terwijl op de juiste momenten tegelijkertijd ook kansen kunnen worden benut op groeimarkten door verhoogde blootstelling aan het CO2- en Crypto Fonds.

Binnen de gestelde parameters wordt namelijk op basis van het economische klimaat dynamisch gealloceerd om risico en rendement steeds optimaal op elkaar af te stemmen. Zo wordt in een bearmarkt de nadruk op de veilige arbitragestrategie verhoogd om het risico te verlagen en wordt in een bullmarkt meer blootstelling aan CO2 en Crypto gezocht om het rendement te verhogen.

2.

De onderliggende fondsen in het kort

Het Arbitrage Fonds hanteert zowel de Latency Arbitrage strategie (inspelend op prijsverschillen in spotkoersen bij Liquidity Providers) als de Swap Arbitrage strategie (inspelend op swaprenteverschillen tussen Liquidity Providers).

Het CO2-Fonds handelt en belegt in wereldwijde CO2-emissierechten en andere aan CO2 gelieerde producten, inclusief derivaten en professionele fondsen. Het CO2-Fonds heeft daarbij wel een sterke focus op het emissiehandelssysteem in de EU – op CO2-gebied de grootste markt ter wereld – maar volgt de (opkomende) ontwikkelingen in andere regio’s nauwgezet.

Het Crypto Fonds participeert in professionele aan crypto gelieerde fondsen geselecteerd op basis van complementaire strategieën (selectiecriteria zijn o.a. protocollen, audited codes, concurrentie-intensiteit, liquiditeit en trending momentum van cryptomunten, tokens en andere op Blockchain gebaseerde digitale valuta’s). Daarnaast kan het Crypto Fonds rechtstreeks handelen of beleggen in (CFD’s op) munten, tokens en andere op Blockchain gebaseerde digitale valuta’s.

Beleggingsuniversum

Het Topfund Hybride Fonds belegt in een gediversifieerde portefeuille van 3 beleggingsfondsen die Topfund beheert: het Topfund Arbitrage Fonds, het Topfund CO2-Fonds en het Topfund Crypto Fonds.

Pijl omlaag icoon