Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Fondsprofiel

Het Arbitrage Fonds heeft als doel om stabiele beleggingsresultaten te behalen onder alle marktomstandigheden tegen bijzonder lage risico’s. Het Fonds beoogt om een maandelijks netto rendementsdoel van 1% te behalen om zodoende jaarlijks een rendement na te streven van 12% (netto na aftrek van alle kosten). 

 

Dit met behulp van verschillende arbitrage strategieën die zowel long als short beleggen in EUR, USD, GBP, CAD, AUD, JPY en CHF.

Arbitrage Fonds


"Hoe men het ook wendt of keert, wat fondsmanagers ook doen en wat men u ook vertelt; de markt is simpelweg niet te voorspellen."

Bryan Houben


Onze beleggingsfilosofie

Om die reden is het voor u als investeerder van evident belang om goed te beseffen dat niemand een glazen bol heeft; in de toekomst kijken en met zekerheid weten wat er gaat gebeuren is ronduit onmogelijk, te meer daar onvoorziene omstandigheden, uitspraken en beslissingen steeds vaker een volgende koersbeweging bepalen dan peilbare, fundamentele economische data dat in het verleden deden.

Het Arbitrage Fonds is daarom ook met een geheel andere invalshoek opgezet. In plaats van te proberen (tevergeefs) de richting van de markt te voorspellen, maakt het beleggingsfonds gebruik van algoritmes die handelen op basis van, zoals wij dat noemen, 100% zekere feiten.

Wilt u meer weten?

Boek een digitale presentatie

 

Beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid kenmerkt zich door gematigde daghandel en is gebaseerd op twee arbitragestrategieën die in combinatie met elkaar worden toegepast.

 

Strategie 1: De latency arbitrage strategie

Aanbieders van financiële instrumenten – ook wel Liquidity Providers genoemd – kunnen niet allemaal op exact hetzelfde moment, exact dezelfde spotkoersen weergeven. Het is mogelijk om met behulp van algoritmes deze prijsverschillen te ontdekken en hier vervolgens op in te spelen.

Wanneer de door ons gebruikte algoritmes constateren dat een bepaalde aanbieder achterloopt bij de overige Liquidity Providers, dan zullen bij deze partij koop- of verkooporders worden geplaatst met de wetenschap dat deze prijs vrijwel direct zal stijgen of dalen richting de marktconforme koers.

Hoewel dergelijke prijsdiscrepanties niet doorlopend plaatsvinden, zullen onze algoritmes in die gevallen dat het wél geschiedt hierop inspelen, waardoor deze strategie een extreem hoge hit ratio kent. Hierbij is de hit ratio het verhoudingsgetal dat het aantal winstgevende transacties weergeeft ten opzichte van het totaalaantal transacties; hoe hoger dit kengetal, hoe betrouwbaarder de handelsstrategie.

 

Strategie 2: De swap arbitrage strategie

Evenzo zijn er ook momenten waarop verschillen ontstaan in de swaprentes van Liquidity Providers. Het is mogelijk om met behulp van swap arbitrage algoritmes deze swaprenteverschillen te ontdekken en er vervolgens op in te spelen door volledig risico neutrale posities in te nemen op positieve swaprentes, waardoor bijgevolg louter positieve ‘carry’ wordt ontvangen.

Een (valuta)swap verwijst naar de rente-implicaties van een positie in een valutapaar. Door de ene valuta te kopen, wordt de andere automatisch verkocht en vice versa. De verkochte valuta wordt de facto geleend, terwijl de aangekochte valuta wordt uitgeleend.

Wanneer de rente van de aangekochte (uitgeleende) valuta hoger is dan die van de verkochte (geleende) valuta, wordt een beleggersrekening gecrediteerd. Dienovereenkomstig wordt deze gedebiteerd wanneer de rente van de aangekochte (uitgeleende) valuta lager is dan die van de verkochte (geleende) valuta.

Anders gezegd; het verschil in de rentetarieven van de valuta’s kan resulteren in een positieve of negatieve swaprente.

Wat het concept en ons algoritme uniek maakt, is het feit dat alle handelsposities altijd 100% zijn afgedekt en gehedged, waardoor het niet uitmaakt in welke richting de markt beweegt; het enige dat telt, is dat er redelijke verschillen in de swaprentes constateerbaar moeten zijn. Door het volledig niet-directionele karakter van de strategie wordt het risico van marktrichting dan ook tot nul gereduceerd.

 

Volledig automatisch handelen

Deze twee strategieën vormen de hoekstenen van het Arbitrage Fonds en worden volledig automatisch toegepast. De strategie wordt dagelijks (indien nodig 24 uur per dag) live gemonitord.

Het fonds tracht voor de berekening van de nettovermogenswaarde elk maandeinde liquide te zijn, waarna op de eerste dag van de nieuwe maand de algoritmes weer geactiveerd worden.

  

De beste executie voor optimaal resultaat

Beleggingsondernemingen moeten conform MiFID II toereikende maatregelen nemen om bij het uitvoeren van orders van een cliënt het best mogelijke resultaat te behalen. Deze verplichting wordt de best execution-verplichting genoemd.

Om de hoogst mogelijke handelssnelheid na te streven is ons handelsplatform cross-connected met de server van onze executiepartner Finalto. Door de verbondenheid met de FX matching-engine in het Equinix LD4-netwerk van Finalto wordt ons een routing latency geboden van tussen de 1 micro- en 300 nanoseconde.

Beleggingsuniversum

Het fonds belegt uitsluitend op de interbancaire valutamarkt en voert daarbij enkel transacties uit in de volgende valuta’s, EUR, USD, GBP, CAD, AUD, JPY en CHF.

Lees verder ...

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.