Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten

Waarom wij al 95,45% van de maanden een positief rendement behalen

Door:

  • de grote focus op kapitaalbehoud
  • het marktneutrale fondskarakter
  • niet te handelen ‘om het handelen’ oftewel: kwaliteit boven kwantiteit
  • het niet correleren met (de richting van) welke asset-klasse of financiële markt dan ook
  • de combinatie van meerdere strategieën, wat spreiding, diversificatie en stabiliteit in de performance ten goede komt

Op zoek naar meer rendement maar wel een hoger risico? Bekijk dan ons CO2-Fonds of Crypto Fonds of neem contact met ons op voor een passend advies.

Het Fonds

Het Arbitrage Fonds heeft als doel om stabiele beleggingsresultaten te behalen tegen lage risico’s onder alle marktomstandigheden. Dit onder meer met behulp van meerdere strategieën die zowel long als short beleggen in EUR, USD, GBP, CAD, AUD, NZD, JPY en CHF.

Het is voor u als investeerder van evident belang om te beseffen dat niemand een glazen bol heeft; in de toekomst kijken en met zekerheid weten wat er gaat gebeuren is ronduit onmogelijk, te meer daar onvoorziene omstandigheden, uitspraken en beslissingen steeds vaker een volgende koersbeweging bepalen dan peilbare, fundamentele economische data dat in het verleden deden.

Het Arbitrage Fonds is dan ook met een geheel andere invalshoek opgezet. In plaats van te proberen (tevergeefs) de richting van de markt te voorspellen, maakt het beleggingsfonds onder meer gebruik van algoritmes om prijsverschillen bij Liquidity Providers te ontdekken en hier vervolgens op in te spelen.

Beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid kenmerkt zich door gematigde daghandel en is gebaseerd op meerdere strategieën die in combinatie met elkaar worden toegepast.

1.

De latency arbitrage strategie

Aanbieders van financiële instrumenten – ook wel Liquidity Providers genoemd – kunnen niet allemaal op exact hetzelfde moment, exact dezelfde spotkoersen weergeven. Het is mogelijk om met behulp van algoritmes deze prijsverschillen te ontdekken en hier vervolgens op in te spelen.

Wanneer de door ons gebruikte algoritmes constateren dat een bepaalde aanbieder achterloopt bij de overige Liquidity Providers, dan zullen bij deze partij koop- of verkooporders worden geplaatst met de wetenschap dat deze prijs vrijwel direct zal stijgen of dalen richting de marktconforme koers.

Hoewel dergelijke prijsdiscrepanties niet doorlopend plaatsvinden, zullen onze algoritmes in die gevallen dat het wél geschiedt hierop inspelen, waardoor deze strategie een zeer hoge hit ratio kent. Hierbij is de hit ratio het verhoudingsgetal dat het aantal winstgevende transacties weergeeft ten opzichte van het totaalaantal transacties; hoe hoger dit kengetal, hoe betrouwbaarder de handelsstrategie.

2.

De swap arbitrage strategie

Evenzo zijn er ook momenten waarop verschillen ontstaan in de swaprentes van Liquidity Providers. Het is mogelijk om met behulp van swap arbitrage algoritmes deze swaprenteverschillen te ontdekken en er vervolgens op in te spelen door risiconeutrale posities in te nemen op positieve swaprentes, waardoor bijgevolg louter positieve ‘carry’ wordt ontvangen.

Een (valuta)swap verwijst naar de rente-implicaties van een positie in een valutapaar. Door de ene valuta te kopen, wordt de andere automatisch verkocht en vice versa. De verkochte valuta wordt de facto geleend, terwijl de aangekochte valuta wordt uitgeleend.

Wanneer de rente van de aangekochte (uitgeleende) valuta hoger is dan die van de verkochte (geleende) valuta, wordt een beleggersrekening gecrediteerd. Dienovereenkomstig wordt deze gedebiteerd wanneer de rente van de aangekochte (uitgeleende) valuta lager is dan die van de verkochte (geleende) valuta.

Anders gezegd; het verschil in de rentetarieven van de valuta’s kan resulteren in een positieve of negatieve swaprente.

Wat het concept en ons algoritme uniek maakt, is het feit dat alle handelsposities altijd zijn afgedekt, waardoor het niet uitmaakt in welke richting de markt beweegt; het enige dat telt, is dat er redelijke verschillen in de swaprentes constateerbaar moeten zijn. Door het niet-directionele karakter van de strategie wordt het risico van marktrichting geminimaliseerd.

3.

Directioneel slechts (heel) kortstondig in de markt

Het lage risicoprofiel van het fonds vloeit verder voort uit het feit dat directionele spot- en swapposities binnen (zeer) korte tijd worden gesloten of afgedekt, waardoor zo marktneutraal mogelijk wordt belegd en het risico van marktrichting wordt geminimaliseerd.

Bovenstaande strategieën vormen de basis van het Arbitrage Fonds. De strategieën worden dagelijks (indien nodig 24 uur per dag) live gemonitord.

De beste executie voor optimaal resultaat

Om de hoogst mogelijke handelssnelheid na te streven is ons handelsplatform cross-connected met de server van onze executiepartner. Door de verbondenheid met de FX matching-engine in het Equinix LD4-netwerk wordt ons een routing latency geboden van tussen de 1 micro- en 300 nanoseconde.

Beleggingsuniversum

Het fonds belegt zelf uitsluitend op de interbancaire valutamarkt en voert daarbij enkel transacties uit in onderlinge crosses tussen: EUR, USD, GBP, CAD, AUD, NZD, JPY en CHF.