Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten
Cookies op deze website

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Fondskosten

Aan beleggen zijn kosten verbonden, en dat geldt uiteraard ook voor beleggen in een beleggingsfonds. Deze kosten zijn geheel transparant. Wij rekenen namelijk maar twee soorten kosten: Beheervergoeding en Prestatievergoeding.

Fondskosten in %

Participatieklasse I (vanaf € 250.000,-)

Beheervergoeding
1,7% p.jr. (0,142% p.mnd.)
Prestatievergoeding
17% p.mnd. (High watermark)

Participatieklasse II (vanaf € 100.000,-)

Beheervergoeding
2,0% p.jr. (0,167% p.mnd.)
Prestatievergoeding
20% p.mnd. (High watermark)

Toelichting op de fondskosten

De Beheervergoeding wordt net als de Prestatievergoeding op maandbasis berekend en maandelijks, achteraf, in rekening gebracht. Hierbij geldt dat de berekende Prestatievergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien en voor zover de Net Asset Value (NAV), ofwel nettovermogenswaarde, van een Participatie hoger is dan de toepasselijke High Watermark. Over deze vergoedingen wordt geen BTW betaald.

Kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het beleggingsbeleid (onder meer rentelasten, transactie- en provisiekosten) worden gedragen door het Fonds. Voor deze kosten zullen marktconforme tarieven worden afgesproken.

Er worden door het Fonds geen kosten in rekening gebracht bij de inkoop en verkoop van Participaties.