Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten

Het Fonds

Het Topfund CO2-Fonds zal handelen en beleggen in wereldwijde CO2-emissierechten en andere aan CO2 gelieerde producten, inclusief derivaten, maar heeft ook de mogelijkheid om te participeren in professionele aan CO2 gelieerde fondsen.

Omdat er elk jaar minder uitstootrechten worden uitgegeven is het de verwachting dat vervuilers en investeerders zullen strijden om de overgebleven rechten wat voor een prijsopdrijvend effect kan zorgen.

Beleggingsbeleid

Het fonds wordt actief beheerd, waarbij wereldwijd CO2-certificaten worden gekocht en verkocht via emissiehandelsregelingen, maar ook wordt gehandeld in andere aan CO2 gelieerde producten en/of geparticipeerd in professionele aan CO2 gelieerde fondsen.

1.

Emissiehandel

Op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) valt te lezen dat ‘emissiehandel staat voor de handel in emissierechten: het recht om broeikasgassen uit te stoten. Met 1 emissierecht mag een bedrijf 1 ton koolstofdioxide (CO2) uitstoten. Het aantal beschikbare rechten is beperkt en gaat ook nog eens elk jaar omlaag. De prijs voor een emissierecht, de CO2-prijs, wordt bepaald door vraag en aanbod. Dat maakt emissiehandel een marktinstrument om klimaatverandering tegen te gaan.’

De NEA vermeldt verder dat ‘emissiehandel bedrijven een keuze geeft: betalen voor rechten om CO2 uit te stoten of dat geld investeren in schonere productiemethoden zodat de CO2-uitstoot – blijvend – omlaag gaat. Elk jaar komen er minder emissierechten beschikbaar. Bedrijven kunnen dus samen steeds minder CO2 uitstoten. Daardoor wordt investeren in duurzaamheid steeds aantrekkelijker. Dat maakt emissiehandel een belangrijke methode om de internationale klimaatdoelstellingen en -afspraken te behalen.’

Doordat er elk jaar minder uitstootrechten beschikbaar komen – wat voor een prijsopdrijvend effect kan zorgen – hanteert het CO2-Fonds in principe een ‘buy & hold’ strategie. Anders gezegd: het CO2-Fonds fonds beoogt (hoger) rendement als gevolg van de verwachte schaarste.  Dat neemt echter niet weg dat factoren zoals technologische vooruitgang, geopolitieke ontwikkelingen en internationale regelgeving aanleiding kunnen geven om posities tussentijds te verkopen.

2.

Beleggingsbenadering

Wereldwijd zijn er verschillende emissiehandelssystemen. Nederland doet, samen met nog 29 andere Europese landen, mee aan het Europese systeem voor emissiehandel: het European Union Emissions Trading System (EU ETS).

Het EU ETS is het grootste emissiehandelssysteem ter wereld, met ongeveer 10.000 Europese bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor 45% van de CO2-uitstoot in de EU.

Maar ook buiten de EU wordt er flink aan de weg getimmerd met Emission Trading systemen in onder meer Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Canada.

In onze beleggingsbenadering worden factoren als geopolitieke ontwikkelingen, technologische vooruitgang, en (internationale) regelgeving dan ook altijd meegewogen.

Beleggingsuniversum

Het fonds kan handelen en beleggen in wereldwijde CO2-emissierechten, waaronder EUA’s, en andere aan CO2 gelieerde producten, inclusief derivaten, alsook participeren in professionele aan CO2 gelieerde beleggingsfondsen.