Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten
Cookies op deze website

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Het Fonds

Het Topfund CO2-Fonds zal handelen en beleggen in wereldwijde CO2-emissierechten en andere aan CO2 gelieerde producten, inclusief derivaten, maar heeft ook de mogelijkheid om te participeren in professionele aan CO2 gelieerde fondsen.

Het Fonds heeft als doel om bovengemiddelde beleggingsresultaten te behalen in combinatie met het bijdragen aan een positieve impact op het milieu.

Beleggingsbeleid

Het fonds wordt actief beheerd, waarbij wereldwijd CO2-certificaten worden gekocht en verkocht via emissiehandelsregelingen, maar ook wordt gehandeld in andere aan CO2 gelieerde producten en/of geparticipeerd in professionele aan CO2 gelieerde fondsen.

1.

De ‘buy & hold’ strategie

Ten principale wordt hierbij een ‘buy & hold’ strategie gehanteerd, waarmee wordt bedoeld dat verworven posities – anders dan bij bijvoorbeeld daghandel – voor langere tijd worden aangehouden. In- en uitstapmomenten worden vooral bepaald aan de hand van de verhouding tussen vraag naar en aanbod van aan CO2 gelieerde producten en/of fondsen ten opzichte van de prijs/koers van diezelfde producten en/of fondsen. Daarnaast worden factoren als technologische vooruitgang, geopolitieke ontwikkelen en (internationale) regelgeving altijd meegewogen.

2.

Meetbare positieve impact

Het Fonds streeft behalve naar het behalen van bovengemiddelde rendementen ook naar het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu.

Aangezien er ieder jaar minder EUA’s worden uitgegeven om de CO2-uitstoot in de loop der tijd steeds verder te reduceren, zullen vervuilers en investeerders moeten strijden om de overgebleven EUA’s. Het bijgevolg prijsopdrijvend effect op de EUA’s zal er toe leiden dat vervuilers worden gestimuleerd om sneller de overstap naar een schoner bedrijfsmodel te maken, waardoor investeerders een positieve impact op het milieu kunnen maken.

Het Topfund CO2-Fonds koopt/belegd niet alleen in EU-emissierechten maar investeert ook buiten de EU in fondsen, producten en projecten waarvan de impact echt meetbaar is.

Met een belegging in het Topfund CO2-Fonds kunnen beleggers potentieel hoge rendementen dus combineren met een wezenlijke bijdrage aan een schoner milieu en een betere leefomgeving.

Beleggingsuniversum

Het fonds zal kunnen handelen en beleggen in wereldwijde CO2-emissierechten, waaronder EUA’s, en andere aan CO2 gelieerde producten, inclusief derivaten, alsook participeren in professionele aan CO2 gelieerde beleggingsfondsen.