Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten
Recente opleving van aandelenkoersen waarschijnlijk geen lang leven beschoren
Portret Hein Praats
Een column door
Hein Praats

Recente opleving van aandelenkoersen waarschijnlijk geen lang leven beschoren

Datum:
7/4/2020
De Dow Jones Index sloot afgelopen maandag ruim 24% boven het laagste niveau in bijna drieënhalf jaar tijd dat twee weken eerder nog werd aangetikt. Velen vragen zich nu af of de stand van 18.213 die op 23 maart werd genoteerd wellicht de bodem markeert voor de toonaangevende Amerikaanse aandelenindex.

In een poging om dit koffiedik kijken enigszins te kwantificeren, heeft Goldman Sachs onlangs twee zaken onder de loep genomen die voor beleggers zo van belang zijn geweest in de recent geëindigde langste bullmarkt ooit, te weten: buybacks en dividenduitkeringen.

Ten aanzien van het kopen van eigen aandelen wijst Goldman erop dat sinds de coronacrisis steeds meer bedrijven hun inkoopprogramma’s zijn gaan opschorten. Terwijl stock buybacks de voorbije jaren volgens velen juist het leeuwendeel van de vraag naar aandelen uitmaakte, voorziet de Amerikaanse zakenbank dit jaar een terugloop van maar liefst 50% vergeleken met vorig jaar in de VS. Dit zal volgens Goldman niet alleen resulteren in verhoogde volatiliteit maar ook in lagere aandelenwaarderingen.

2019 nader bekeken

Om dat laatste beter te kunnen begrijpen, eerst nog even terug naar 2019. Dat is de boeken ingegaan als het op één na beste beleggingsjaar voor Amerikaanse aandelen in tweeëntwintig jaar tijd. Echter, van de koersrendementen die beleggers daarin vorig jaar realiseerden, vloeide maar 8% voort uit bedrijfswinsten. De rest van de koerswinst kwam enkel en alleen op het conto van gestegen waarderingen, die op hun beurt weer vooral omhoog werden gestuwd door de gigantische aandeleninkoopprogramma’s van bedrijven. Anders gezegd, de impact van een halvering van het aantal buybacks zal van grote (lees: negatieve) invloed zijn op de koersen van aandelen dit jaar.

En voor wat betreft de verwachtingen van de winstuitkeringen voor 2020: die zullen voor de S&P 500-bedrijven door dividendschorsingen en –verlagingen op jaarbasis een kwart lager uitkomen dan in 2019, aldus Goldman. Op zijn zachts gezegd biedt ook deze voorspelling weinig hoop op – en steun voor – hogere aandelenkoersen gedurende de rest van dit jaar.

Veranderde prioriteiten door coronacrisis

De reden van de omlaag bijgestelde schattingen laat zich raden: de door het coronavirus ontstane economische crisis en ineenstorting van bedrijfsinkomsten hebben de prioriteit voor ondernemingen ten aanzien van hun uitgavenpatroon drastisch doen veranderen. Bovendien worden bedrijven en bedrijfstakken hier door aangescherpte regelgeving ook steeds meer toe gedwongen. Zo is in de VS onlangs een wetsvoorstel aangenomen – genaamd de Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act – dat bedrijven die overheidshulp accepteren in de vorm van schatkistleningen verbiedt om eigen aandelen in te kopen en dividend uit te keren tot 12 maanden nadat dergelijke leningen zijn terugbetaald.

Voorbeeld gevolgd

Hoewel de bepalingen van het wetsvoorstel uitdrukkelijk worden opgelegd aan (de hard geraakte) luchtvaartmaatschappijen en luchtvrachtondernemingen – waardoor bedrijven als United Airlines en Delta Airlines hun aandeleninkoopprogramma’s hebben móeten opschorten – zijn het niet alleen de bedrijven die overheidssteun nodig hebben die tot deze beslissing overgaan. Veel Amerikaanse cruisemaatschappijen, hotelketens en grote retailers hebben dergelijke maatregelen namelijk onopgelegd ook al genomen. Net als in Nederland trouwens, waar Shell zijn stock buyback programma onlangs voor onbepaalde tijd stopzette en NN Group begin deze week voorbeurs naar buiten bracht dat zowel het aandeleninkoopprogramma als de dividenduitkeringen tijdelijk worden opgeschort.

Historie biedt weinig perspectief

Een terugval in het aantal buybacks in de orde van grootte die Goldman Sachs nu voorspelt, gebeurde voor het laatst tijdens de financiële crisis die in 2008 begon. Vanaf de top (net vóór die crisis) tot het dieptepunt (nauwelijks anderhalf jaar later) gemeten, leverde de Dow Jones Index toen ruim 54% aan waarde in. Vanuit dat perspectief bekeken en met de all-time high van midden februari jl. – net onder 29.600 – in gedachten, lijkt het dieptepunt van twee weken terug slechts een voorlópige bodem. Daarvan uitgaande kan de recente opleving niet anders dan worden betiteld als zijnde een ‘berenrally’. Met naar verwachting zwaarder weer op komst, ga ík die rally in ieder geval niet najagen en in plaats daarvan (weer) liever op zoek naar alternatieve beleggingen…