Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten
Politiek-economische problemen in de EU na de jaarwisseling niet opeens voorbij
Portret Hein Praats
Een column door
Hein Praats

Politiek-economische problemen in de EU na de jaarwisseling niet opeens voorbij

Datum:
30/12/2019
Veel vermogensbeheerders spreken in hun outlook voor 2020 voorkeur uit voor beleggingen in Europa. Toch zijn de Europese politiek-economische valkuilen van dit jaar niet gedicht en zullen deze ook komend jaar garant staan voor onzekerheid.

Op basis van waarderingen zijn Europese aandelen goedkoop, vooral vergeleken met die van de VS. Bovendien heeft het gros van de analisten goede hoop op stimulerend begrotingsbeleid van de Europese overheden die volgens nieuwbakken ECB-leider Lagarde het stokje moeten gaan overnemen van de centrale bank, wiens arsenaal aan monetaire middelen zo langzamerhand is uitgeput.

Veel turbulentie

Niettemin wist Duitsland in 2019 maar op het nippertje aan een recessie te ontkomen en was het voor de EU als geheel een turbulent jaar waarin veel problemen onopgelost zijn gebleven. Daarbij zal vooral de voortdurende Brexit-soap, die maar niet ten einde wil komen, ook komend jaar voor de nodige uitdaging blijven zorgen. Naast de vraag over het wanneer, zal 2020 toch ook vooral in het teken staan van hoe de echtscheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU-partners gestalte gaat krijgen.

Zo zal er (waarschijnlijk moeizaam) onderhandeld moeten worden over onder meer visquota, importtarieven en andere Brexit-gerelateerde economische vraagstukken en zijn er daarnaast ook interne eilandkwesties die spelen, zoals die met betrekking tot de Schotse en Ierse (on)afhankelijkheid van het ‘Verenigd’ Koninkrijk.

Hersendood

Een andere consequentie zal zijn dat de Britten de banden met hun voormalige kolonialisten, de Amerikanen, flink zullen gaan aanhalen. En dan vooral als antwoord op de steeds intiemer wordende relatie tussen Rusland en China.

Wat dat betreft gooide Macron eerder in december al olie op het vuur toen hij zei dat de NAVO eigenlijk hersendood is en dat híj juist meer toenadering tot Rusland wil zoeken voor een pan-Europese veiligheidsalliantie in plaats van te afhankelijk te blijven van de VS. Hoewel hij bij vlagen ook wel kritiek heeft op het buitenlandbeleid van Rusland, richt de Franse president zich – meer dan welke Europese leider ook – toch vooral op het verbeteren van de betrekkingen met Moskou. Het heeft er dan ook alle schijn van dat Macron daar, ondanks toenemende binnen- en buitenlandse druk, in 2020 mee zal doorgaan.

Verdeeldheid groeit

Daarmee wordt een volgend hoofdstuk toegevoegd aan dat van de toch al grote verdeeldheid binnen de EU over de mate van politieke, militaire en economische samenwerking, alsook over het te voeren monetaire en fiscale beleid, de waardeontwikkeling van de euro en de vluchtelingenstroomproblematiek.

Dat Macron waarschijnlijk hoopt dat met zijn pro-Russische beleid wordt voorkomen dat Rusland zijn relatie met China te innig versterkt, noopt eveneens tot een consistenter EU-beleid ten aanzien van China, vooral ook met het oog op de voor juni 2020 geplande EU-China-top in Beijing.

Trump onnavolgbaar

Maar terwijl de interne Europese meningsverschillen ten aanzien van Rusland en China duidelijk zijn, is het door de enorme wispelturigheid van Trump veel lastiger om in te schatten wat de EU van de VS moet verwachten in een Europa na de Brexit. Wat Trump aangaat hebben alle pogingen om zijn buitenlands beleid te begrijpen eerder voor meer dan minder verwarring gezorgd, omdat zijn ideeën per tweet (radicaal) veranderen en niemand er daardoor in slaagt om ook maar iets van de echte, onderliggende bedoelingen van de Amerikaanse president te ontcijferen.

Diep in hun hart zullen veel EU-leiders daarom wellicht stiekem hopen dat Trump in 2020 niet wordt herkozen, zodat ze gemakkelijker hun eigen, onafhankelijke beleid kunnen voeren.

Dat is echter maar één van de vele onzekerheden waarmee de EU heeft te dealen komend jaar, waarbij ik gelijk van de gelegenheid gebruik maak om u voor 2020 veel gezondheid en succes toe te wensen. Gelukkig Nieuwjaar.