Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten
De wereld in de greep van Poetin
Portret Hein Praats
Een column door
Hein Praats

De wereld in de greep van Poetin

Datum:
10/3/2022
Naast het onnoemelijk menselijk leed dat Poetins inval veroorzaakt onder de Oekraïense bevolking, zijn ook de wereldwijde financieel-economische gevolgen gigantisch. In een tevens veranderde beleggingsomgeving blijft rationaliteit echter wel van groot belang.

Als belegger doordenk je altijd verschillende scenario’s. Je stelt jezelf de vraag of de oplopende inflatie zal gaan doorzetten of juist afvlakken en of de rente zal gaan stijgen of dat de monetaire autoriteiten hun kruit juist nog even droog houden.

Aan de hand van het meest waarschijnlijke scenario kan de portefeuille dan worden aangepast; wat groeiaandelen erin en wat waardeaandelen eruit (of vice versa), wellicht de aandelen/obligaties-ratio iets bijstellen of blootstelling aan een grondstoffen- en/of valutamandje vergroten of juist verkleinen.

(On)voorspelbaar

Of het voorziene scenario vervolgens uitkomt, is nooit met zekerheid te voorspellen, maar een scenarioanalyse biedt op zijn minst methodisch houvast bij het maken van afgewogen keuzes zodat beslissingen worden gemaakt op basis van ratio in plaats van te varen op onderbuikgevoelens. Dat is in ieder geval goed te doen in een wereld waarin zaken gebeuren die binnen een redelijk voorstellingsvermogen vallen.

Het zal echter niemand zijn ontgaan dat dat laatste sinds enkele weken totaal niet (meer) het geval is en dat in de nacht van 23 op 24 februari juist het ónvoorstelbare gebeurde toen Poetin besloot om zijn droom van een nieuw Tsaristisch rijk na te gaan jagen.

Dat hij volgend op de strenge sancties die door het Westen meteen werden opgelegd bovendien ook zijn eenheden met kernwapens in verhoogde staat van paraatheid bracht, deed de al flink van de inval geschrokken financiële markten nog veel meer sidderen.

Terwijl ik de ‘rode knop’-dreiging vooral zie als (erg) gevaarlijke retoriek, rijst de vraag natuurlijk wel ontegenzeglijk: hoe te beleggen in deze nieuwe, hoogst onzekere setting?

Gebrek aan uitzicht

Hoewel ik er vanuit ga dat Oost en West elkaar in de toekomst – weer – nodig zullen hebben (alleen al voor de handel in belangrijke grondstoffen als granen, metalen, olie en gas), is het grote probleem vooralsnog dat Poetin niets van onderhandelingen over een eventuele oplossing wil weten.

Voorlopig zal Rusland dan ook steeds verder worden geïsoleerd en dieper in de crisis wegzakken, terwijl de prijzen van onder meer energie en tarwe zullen blijven oplopen en op de financiële markt sprake zal blijven van grote onzekerheid en hoge volatiliteit.

Door het ontbreken van uitzicht op een (snelle) oplossing zou ik de adviezen om nu in te stappen dan ook niet zo maar blind volgen. Maar het andere uiterste, zijnde overal uitstappen en alles omzetten in cash, lijkt me ook niet de meest verstandige beslissing.

Selectieve portefeuilleaanpassingen

Ik zou mijn beleggingsportefeuille, zoals eerder al aangegeven, zo rationeel mogelijk tegen het licht houden en, waar nodig, aanpassen op basis van afgewogen keuzes.

Zo raakt deze crisis vooral de EU (door zowel de geografische nabijheid van de oorlog als de energieafhankelijkheid van Rusland) in het algemeen en Europese financiële instellingen in het bijzonder, terwijl traditionele (energie)bedrijven in de VS relatief veel meer buiten schot blijven.

Dat zou kunnen pleiten voor meer Amerikaanse dividend- en olieaandelen in de portefeuille, ten koste van bijvoorbeeld Europese bankaandelen. Bovendien kan dan tevens worden geprofiteerd van de (door veilige havenvlucht) aantrekkende dollar.

Daarnaast zou door blootstelling aan landen als Canada, Australië en Nieuw-Zeeland verder kunnen worden ingespeeld op de oplopende grondstoffenprijzen.

Een meer expliciete keuze zou gemaakt kunnen worden door via oliefutures of een mandje van olieaandelen voordeel te halen uit de (nog steeds) stijgende olieprijs of door echte bescherming tegen onrust én inflatie te zoeken via een longpositie in goud.

Maar even los van wat verstandig is qua beleggen in deze nog altijd surrealistisch aanvoelende nieuwe wereld: laten we vooral hopen op een snel einde aan het helse drama waarin onschuldige Oekraïense kinderen, moeders en ouderen – die honger lijdend schuilen in ondergrondse metrostations of al dagen op de vlucht zijn – maar ook voor vrijheid en onafhankelijkheid strijdende Oekraïners aan het front van het ene op het andere moment terecht zijn gekomen.