Cookie Instellingen

Om Topfund.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten
De focus op reflatie tijdelijk ‘on hold’ door aanstaand cijferseizoen
Portret Hein Praats
Een column door
Hein Praats

De focus op reflatie tijdelijk ‘on hold’ door aanstaand cijferseizoen

Datum:
17/4/2021
Analisten en beleggers zetten zich schrap voor de bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal van 2021. Zoals gebruikelijk komen de banken als eerste met hun cijfers naar buiten, wat een voorproefje zal zijn van wat er gaat volgen.

Geen enkele andere bedrijfstak heeft de afgelopen tijd zo direct geprofiteerd van de ‘reflatie-trade’ als de bankensector – waarbij reflatie staat voor prijsstijgingen na een periode van economische neergang, terwijl het herstel dat daarop volgt vooral wordt aangewakkerd door stimuleringsmaatregelen van centrale banken en/of overheden. Banken lenen namelijk op korte termijn geld wat ze vervolgens voor langere tijd uitlenen, waarbij ze worden geholpen door hogere langetermijnrentes en een steiler oplopende rentecurve (wat betekent dat de ‘lange’ rente harder stijgt dan de ‘korte’).

Pauze

Niettemin hebben de koersstijgingen van bankaandelen recent een pauze ingelast, net als op de obligatiemarkt het geval is. En ook op de markt voor smallcap-aandelen lijken beleggers een pas op de plaats te maken. Waar kleinere bedrijven het sinds de bekendmaking van de bemoedigende resultaten van vaccintests afgelopen november zeer goed hebben gedaan – wat door velen werd geïnterpreteerd als een teken van een stevig en breder (dan alleen door een handjevol grote techfondsen) gedragen vertrouwen in een economisch herstel – zijn zij in de afgelopen weken toch weer slechter gaan presteren dan de als veiliger betitelde ‘megacaps’.

Waarschuwingssignaal?

Dat laatste zou dan weer kunnen worden opgevat als een waarschuwingssignaal dat er te snel en te veel positiviteit (ten aanzien van het economisch herstel) in de huidige koersen zit verdisconteerd en dat het volledig heropenen van economieën en een ‘back to normal’-leven niet van de ene op de andere dag is gepiept. Immers, niet alleen zijn er wereldwijd nog altijd vele beperkende maatregelen van kracht en verlopen de vaccinatieprogramma’s lang niet overal even soepel en voorspoedig, ook blijft de kans alom aanwezig dat vaccinresistente coronavarianten onverhoopt opdoemen.

Door een (te) roze bril

In dat licht bekeken hebben financiële markten de nabije toekomst wellicht door een te roze bril bekeken. Zo hebben analisten het afgelopen kwartaal hun bedrijfswinstprognoses nog nooit zo vaak omhoog bijgesteld als deze eeuw in enig ander kwartaal. Al was dat vooral ten aanzien van energie- en bankaandelen het geval. Het feit dat dit voor bedrijven in de reis- en vrijetijdssector – die meer dan wie ook door de pandemie zijn geraakt – (nog) niet gebeurde, kan een belangrijke aanwijzing dat er nog steeds twijfels zijn over hoe snel de wereldeconomie van de coronacrisis kan herstellen.

Hoge waarderingen

Dat de meeste aandelenwaarderingen op basis van de huidige winstverwachtingen staan rond die van twee decennia geleden, ten tijde van de dotcom-hype, impliceert dat beleggers óf een groot vertrouwen hebben in aanhoudend stevige economische groei dit jaar, en daarna, of dat ze er van overtuigd zijn dat de aanstaande bedrijfsresultaten nóg beter zullen zijn dan verwacht. En zelfs als dat laatste het geval mocht zijn, dan is dat nog geen garantie voor succes, want in het laatste kwartaal van 2020 hadden aandelen waarvan de winstverwachtingen werden overtroffen, de neiging om onmiddellijk daarna in koers te dalen, omdat de markt te veel op de muziek vooruit was gelopen. Dat zou nu heel goed weer kunnen gebeuren.

Inflatie loopt in de tussentijd op

Dat de markt in afwachting is van het aanstaande cijferseizoen werd vorige week overigens des te duidelijker, toen de obligatiemarkten nauwelijks reageerden op het hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfer van 2,6%. Hoewel dat zeker ook te maken heeft met de boodschap van de Fed om de rente, ongeacht (tijdelijke) prijsstijgingen, voor langere tijd laag te houden, vertelt dit mij dat de aanstaande bedrijfsresultaten mede gaan bepalen of, en in hoeverre, het reflatieverhaal daarna weer op stoom komt.