Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Fondskosten

 

De performance van het Arbitrage Fonds heeft de hoogste prioriteit en om die reden hebben wij besloten om alle aan het fonds gerelateerde kosten voor eigen rekening te nemen en deze dus niet aan het fonds door te belasten.

Let op: Dit is een wezenlijk verschil tussen ons en vele andere fondsbeheerders in Nederland!

Alle aan het fonds gerelateerde kosten komen daarmee ten laste van het werkkapitaal van de fondsbeheerder en niet ten laste van uw rendement.

 

Fondskosten in %

Participatieklasse A (vanaf € 250.000,-)

BeheervergoedingPrestatievergoeding
0,6% p.jr. (0,05% p.mnd.)6% p.mnd. (High watermark)

Lees ook het: Essentiele Informatiedocument (EId) voor participatieklasse A.


Participatieklasse B (vanaf € 100.000,-)

BeheervergoedingPrestatievergoeding
1,2% p.jr. (0,10% p.mnd.)12% p.mnd. (High watermark)

Lees ook het: Essentiele Informatiedocument (EId) voor participatieklasse B.

 

Toelichting op de fondskosten

De Beheervergoeding wordt net als de Prestatievergoeding op maandbasis berekend en maandelijks, achteraf, in rekening gebracht. Hierbij geldt dat de berekende Prestatievergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien en voor zover de Net Asset Value (NAV), ofwel nettovermogenswaarde, van een Participatie hoger is dan de toepasselijke High Watermark. Over deze vergoedingen wordt geen BTW betaald.

Er worden door het Fonds geen kosten in rekening gebracht bij de inkoop en verkoop van Participaties. 


Lees verder ...