Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Fondkosten

De performance van het Arbitrage Fonds heeft de hoogste prioriteit en om die reden hebben wij besloten om alle aan het fonds gerelateerde kosten voor eigen rekening te nemen en deze dus niet aan het fonds door te belasten.

Let op: Dit is een wezenlijk verschil tussen ons en vele andere fondsbeheerders in Nederland!

Alle aan het fonds gerelateerde kosten komen daarmee ten laste van het werkkapitaal van de fondsbeheerder en niet ten laste van uw rendement.

Fondskosten in %

Participatieklasse A (vanaf € 250.000,-)

Beheervergoeding Prestatievergoeding
0,6% p.jr. (0,05% p.mnd.) 6% p.mnd. (High watermark)

 


Participatieklasse B (vanaf € 100.000,-)

Beheervergoeding Prestatievergoeding
1,2% p.jr. (0,10% p.mnd.) 12% p.mnd. (High watermark)

 

Toelichting op de fondskosten

De Beheervergoeding wordt net als de Prestatievergoeding op maandbasis berekend en maandelijks, achteraf, in rekening gebracht. Hierbij geldt dat de berekende Prestatievergoeding slechts verschuldigd zal zijn indien en voor zover de Net Asset Value (NAV), ofwel nettovermogenswaarde, van een Participatie hoger is dan de toepasselijke High Watermark. Over deze vergoedingen wordt geen BTW betaald.

Er worden door het Fonds geen kosten in rekening gebracht bij de inkoop en verkoop van Participaties. 

Lees verder ...

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.