Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

You know its time to sell when shoeshine boys give you stock tips

Terwijl het consumentenvertrouwen in de afgelopen twee jaar naar recordhoogte is gestegen, is het vertrouwen van de captains of industry juist naar een dieptepunt gezakt. Van laatstgenoemde groep verwacht maar liefst 97% economische terugval voor het einde van dit jaar.

 

 

Dat ik vooruitkijkend meer vertrouwen heb in de gezamenlijke mening van de bedrijfsmanagers dan die van consumenten heeft twee redenen. Allereerst denk ik dat bedrijfsbestuurders niet alleen hun ondernemingen het beste kennen, maar ook de economische omstandigheden waarin deze moeten gedijen.

Vooruitlopen of na-ijlen

Daarnaast blijkt dat vertrouwenscijfers van de top van het bedrijfsleven als indicator ‘leading’ – ofwel vooruitlopend en voorspellend – zijn, terwijl consumentenvertrouwencijfers juist ‘lagging’ – en dus achterlopend, met een na-ijlend effect op de werkelijkheid – zijn. Met deze wijsheid in het achterhoofd zijn de woorden in de titel, die de heer Kennedy in de winter van 1928 opvolgde met daden door niet lang voor de beurscrash van 1929 al zijn aandelen te verkopen, goed te volgen.

Maar terug naar het heden. Met de lucht tussen de VS en China iets geklaard door het fase-1-akkoord, dat nog steeds wel moet worden ondertekend, en het ergste van de illiquiditeit op de Amerikaanse repomarkt achter de rug, met dank aan de gigantische kapitaalsinjecties van de Fed, zou u wellicht verwachten dat het vertrouwen van de captains of industry weer wat is gestegen.

Tegenwind in het verschiet

Niets is echter minder waar, want volgens het laatste Deloitte CFO Signals Survey anticiperen bijna alle CFO’s van grote Amerikaanse bedrijven dit jaar op economische vertraging. Hoewel ze de economie nu nog als ‘goed’ ervaren, verwacht 82% uiteindelijk te moeten snijden in investeringsuitgaven en te moeten besparen op personeelskosten om de dreigende tegenwind het hoofd te kunnen bieden.

Ondanks dat de verwachtingen voor een full-blown recessie daalden tot slechts 3%, tegen 15% begin vorig jaar, meent 97% wel dat een vertraging inmiddels is begonnen of ergens in 2020 zal aanvangen. En terwijl de S&P 500 bijna dagelijks nieuwe recordhoogtes noteert, denkt 77% van de respondenten dat aandelenmarkten overgewaardeerd zijn. Dat percentage lag in twee jaar niet zo hoog.

Paradox

Toch schuilt in die laatste constatering een paradox, want terwijl meer dan driekwart van de CFO’s aandelen dus te duur vindt geworden, worden nog altijd flinke aandeleninkoopprogramma’s aangekondigd en uitgevoerd. In dat kader voorspelt het Franse Société Générale dat de S&P 500-bedrijven dit jaar gezamenlijk weer voor $570 miljard aan ‘overgewaardeerde’ aandelen zullen terugkopen.

Managementvergoeding

Aan de andere kant is ook CFO’s niets menselijks vreemd. Het is namelijk geen geheim dat de bonussen van het management vaak zijn gerelateerd aan de hoogte van de winst per aandeel. En laat die nu net stijgen wanneer een bedrijf eigen aandelen inkoopt en daarmee het aantal uitstaande aandelen – waarover de winst dus moet worden verdeeld – vermindert.

Niettemin is het in dit kader veelzeggend dat het aantal aangekondigde buyback sinds medio vorig jaar hard terugloopt. Mocht die trend zich de komende maanden versneld voortzetten dan zou door het wegvallen van een van de belangrijkste steunpilaren van de aandelenmarkt zelfs een bescheiden marktcorrectie snel kunnen omslaan in een harde crash. Net als in 1929…


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.