Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Het Topfund beleggingsfonds

 

Als obligatiehouder is het belangrijk om te weten wat een onderneming met uw geld gaat doen. In ons geval kunnen we er simpel en kort over zijn; wij gaan een beleggingsfonds oprichten.

U kunt straks in dit fonds beleggen maar u kunt nu ook zakenpartner worden van onze onderneming en daarmee mede-oprichter worden van dit unieke beleggingsfonds.

Wat er zo speciaal is aan ons beleggingsfonds leest u hieronder:

 

Introductie

De financiële markten zijn door diverse factoren steeds moeilijker te voorspellen. Waar beleggers voorheen nog redelijk konden bouwen op bijvoorbeeld fundamentele analyse, hangt marktrichting vandaag de dag vooral af van politiek-economische beslissingen. Hierin speelde de afgelopen jaren vooral het (verruimende) monetaire beleid van centrale banken een grote rol. Daarnaast zijn opkomend protectionisme, de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en de Brexit de laatste tijd eveneens van grote invloed op de koersen en kan een tweet van Trump tegenwoordig voor meer marktbeweging zorgen dan onderliggende macro-economische cijfers die uitkomen.

 

Geen glazen bol

Anders gezegd, onvoorziene omstandigheden, uitspraken en beslissingen bepalen vaker een volgende koersbeweging, dan peilbare, fundamentele economische data. Bovendien, wat fondsmanagers en vermogensbeheerders ook doen, niemand heeft een glazen bol. In de toekomst kijken en zeker weten wat er gaat gebeuren is simpelweg onmogelijk. Beleggen is en blijft daardoor altijd grotendeels een gok.

 

Wat maakt ons fonds zo speciaal?

Het beleggingsfonds van Topfund is met een geheel andere invalshoek opgezet. Wij gaan niet proberen om de richting van de markt volhardend te voorspellen, maar zullen ons vooral richten op het minimaliseren van risico en, tegelijkertijd, het maximaliseren van rendement. Dit zullen we doen aan de hand van twee uitlopende strategieën; waar we ons met de Latency Arbitrage strategie alleen richten op echte 100% zekere feiten, handelen we middels onze High Frequency Daytrading strategie met hoge frequentie in en uit de markt om zodoende telkens kleine winsten te realiseren en langdurige blootstelling aan marktrisico te voorkomen.

 

Memorandum aanvragen

 

De Latency Arbitrage strategie - inspelen op zekerheden

Wat 100% zeker is, is dat aanbieders van financiële instrumenten – ook wel Liquidity Providers genoemd – niet allemaal op exact hetzelfde moment, exact dezelfde prijzen weergeven. Het is mogelijk om met behulp van algoritmes deze prijsverschillen te ontdekken en hier vervolgens op in te spelen.

Wanneer de algoritmes van Topfund constateren dat een bepaalde aanbieder achterloopt bij de overige Liquidity Providers, dan wordt hier gebruik van gemaakt door bij deze partij orders te plaatsen met de wetenschap dat deze prijs vrijwel direct zal stijgen of dalen richting de marktconforme koers.

Hoewel dergelijke prijsdiscrepanties niet doorlopend plaatsvinden, zullen onze algoritmes in die gevallen dat het wél geschiedt hierop inspelen, waardoor deze strategie een extreem hoge hit ratio kent. Hierbij is de hit ratio het verhoudingsgetal dat het aantal winstgevende transacties weergeeft ten opzichte van het totaal aantal transacties; hoe hoger dit kengetal, hoe betrouwbaarder de handelsstrategie.

Het marktrisico van nul dat beleggers met de Latency Arbitrage strategie lopen, wordt nog eens geholpen door het geringe aantal transacties dat wordt uitgevoerd; doordat de algoritmes slechts enkele malen per maand handelen is het fonds het merendeel van de tijd volledig liquide.

Deze handelsmethodiek is bijzonder geschikt voor beleggers die een laag risico willen lopen maar wel een bovengemiddeld rendement nastreven.

 

Het toekomstige beleggingsfonds van Topfund belegt gelden van beleggers uitsluitend op de Interbancaire Markt. Wilt u weten wat de Interbancaire Markt is en waarom wij hiervoor hebben gekozen? Onze whitepapers geven u inzicht.

 

De High Frequency Daytrading strategie - actieve daghandel

Naast de Latency Arbitrage strategie zal het beleggingsfonds van Topfund ook een andere strategie hanteren: de High Frequency Daytrading strategie. Deze professionele strategie is vooral gebaseerd op de 'intelligent grid' en 'breakout' principes. Hierbij worden met behulp van geavanceerde computertechnologieën de juiste instapniveaus rondom steun- en weerstandsniveaus van valutakoersen bepaald. Kenmerkend voor deze handelsmethode is dat op dagbasis veel snelle en kortlopende transacties worden uitgevoerd om aanhoudend steeds kleine winsten te incasseren.

Terwijl deze strategie vooral aantrekkelijk is voor beleggers die bereid zijn een acceptabel risico te lopen in hun streven naar een bijzonder hoog rendement, worden de risico’s zoveel mogelijk geminimaliseerd door telkens slechts zeer kort in de markt te zitten.

 

De Topfund portfolio - een combinatie van twee unieke strategieën

Het onderscheid in twee voornoemde handelsstrategieën kenmerkt zich dus niet alleen in methodiek, uitvoering en stijl, maar vooral in de verschillende niveaus van risicobereidheid van beleggers. Echter, voor beleggers met een passend risicoprofiel biedt Topfund ook de mogelijkheid om een portfolio samen te stellen op basis van een combinatie van beide strategieën.

 

De Topfund obligatie – zakenpartner worden

Topfund schrijft een obligatie uit om de financiering van het werkkapitaal voor onze onderneming te realiseren. Wij bieden u hiermee de mogelijkheid om aan de andere kant van de tafel, naast ons, plaats te nemen. Door te investeren in de Topfund obligatie belegt u in een AFM geregistreerde fondsmanager en wordt u onze zakenpartner. Lees verder...

 

Memorandum aanvragen