Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Voortwoekerend coronavirus noopt tot tempering van (nabije) toekomstverwachtingen

De tweede virusgolf die de wereld momenteel overspoelt, zorgt overal voor de herintroductie van strenge lockdownmaatregelen. Ondanks hoop op een tijdig vaccin, ontbreekt het nog altijd aan duidelijkheid over timing, distributie en gebruik van een betrouwbare entstof. Dat vertroebelt de economische vooruitzichten.

 

 

Waar de wereldeconomie ten tijde van economische tegenspoed al decennialang vertrouwt op de helpende hand van centrale banken en overheden, is het dit keer anders. In plaats van alleen maar oog te hebben voor de monetaire beleids- en stimuleringsplannen van centrale bankiers en ministers van Financiën, volgen beleggers in de huidige coronacrisis nu net zo goed de meningen van virologen, de uitkomsten van vaccinproeven en de uitwerking van coronabehandelingsmethoden voor tekenen van hoop.

Wat dat aangaat moeten beleggers die rekenen op een snel coronavirusvaccin dat de wereldeconomie begin 2021 weer gaat oppeppen hun verwachtingen temperen. Medische wetenschappers waarschuwen namelijk steeds vaker voor nog een lange weg te gaan.

Prangende vragen

Hoewel farmaceutische bedrijven vooruitgang lijken te boeken in de zoektocht naar een coronaremedie die de wereld in de ergste recessie heeft gebracht sinds de crisis van de jaren dertig vroeg in de vorige eeuw, blijven er prangende vragen bestaan. Niet alleen over de effectiviteit van een vaccin, maar ook over het op grote schaal beschikbaar komen. Bovendien moet worden afgewacht hoeveel van de meer dan zeven miljard mensen op aarde ook daadwerkelijk met een inenting zullen instemmen.

Dat neemt niet weg dat zelfs beperkte beschikbaarheid – voor slechts een klein deel van de bevolking, waarbij in eerste instantie bijvoorbeeld alleen zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en de kwetsbaren in de samenleving worden gevaccineerd – een groot verschil kan maken voor hervatting van het dagelijks leven waarmee het economisch herstel al zou kunnen worden bespoedigd.

Tegenvallers zorgen voor extra vertraging

Maar, zoals gezegd: het zal waarschijnlijk nog wel een hele tijd duren voor een vaccin, in welke hoeveelheid dan ook, op de markt komt, waarbij medische tegenvallers de zaak bovendien extra kunnen vertragen. Zo onderbraken farmaceutische bedrijven als Johnson & Johnson en AstraZeneca eerder deze maand nog klinische proeven met hun Covid-19-vaccins nadat proefpersonen ziek waren geworden.

Ondanks dat beide bedrijven een paar weken later hun coronavaccinstudies alweer hadden hervat, maken dergelijke voorvallen, vroeg de ontwikkelingsfase, duidelijk dat ook het testen op bijwerkingen van een vaccin nog de broodnodige tijd in beslag zal nemen. En hoe langer de jacht op een probaat middel voortduurt, hoe zwakker het economisch herstel zal zijn. Het is wat dat betreft veelzeggend dat economische indicatoren recent al op een verzwakking van de activiteit in veel industrielanden wijzen.

De druk om een einde te maken aan de pandemie wordt onderstreept door de omvang van de nu al zicht- en voelbare economische littekens, waaronder: teruglopende investeringen, oplopende schulden, bedrijfsfaillissementen en verloren gegane banen, maar ook een algeheel afbladdererende geestelijke gezondheid en toenemende ongelijkheid in de wereld.

Balanceeract

Wat dit jaar als een medische crisis begon, mondde al snel uit in een economische crisis van ongekende omvang. En zelfs in die delen van de wereld waar het virus grotendeels al langere tijd is ingeperkt, blijven consumenten voorzichtig. De Chinese detailhandelsverkopen beginnen bijvoorbeeld pas sinds kort wat op te lopen, terwijl de meeste lockdownmaatregelen daar al maanden geleden werden opgeheven.

Totdat er een doeltreffend en wijdverbreid beschikbaar vaccin is, zonder noemenswaardige bijwerkingen, zal het coronavirus de wereld in zijn greep houden. In de tussentijd zal het leven een evenwichtsoefening blijven, waarin gebalanceerd moet worden tussen het opschroeven en afschalen van coronamaatregelen. Daarbij zal wereldwijd constant de afweging moeten worden gemaakt tussen het onder controle houden van het virus en de schade die samenlevingen en economieën daarvan ondervinden.

Dat ons een lange en economisch gure winter te wachten staat, is mij al wel duidelijk. Laten we hopen dat met de lentezon in 2021 ook de economische vooruitzichten weer wat gaan opklaren, maar gerust ben ik er allerminst op…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.