Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Verzwakking van de Amerikaanse dollar

De scherpe daling van de Amerikaanse dollar sinds maart vorig jaar heeft vragen doen rijzen over zijn status als meest dominante mondiale reservevaluta.

 

 

De Amerikaanse dollar is sinds de piek van maart vorig jaar met zo’n 13% verzwakt ten opzichte van een gewogen mandje van grote valuta. De koersdaling werd vooral aangewakkerd door zorgen over het expansief budgettair beleid van de Amerikaanse overheid, de ultraverruimende monetaire politiek van de Fed en het stijgende tekort op de lopende rekening van de VS.

Hoewel een op handen zijnde ineenstorting van de dollarhegemonie onwaarschijnlijk lijkt, ligt het risico van een langer durende negatieve perceptie ten aanzien van de Amerikaanse munt wel op de loer.

Dollar verliest op meerdere fronten aanzien

Zo verloor de Amerikaanse dollar twee maanden geleden, voor het eerst sinds augustus 2013 weer, zijn koppositie als 's werelds meest gebruikte betaalmunt. Het stokje werd afgelopen oktober volgens SWIFT (van: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, het grootste wereldwijde betalingssysteem dat internationale transacties mogelijk maakt) overgedragen aan de euro.

Tevens daalde het wereldwijde aandeel van in Amerikaanse dollar luidende deviezenreserves – het bezit van buitenlandse centrale banken (dus exclusief de Fed) aan onder meer ‘cash’ dollars, Amerikaans schatkistpapier en Amerikaanse bedrijfsobligaties – vorig jaar verder. Volgens gegevens van het IMF was dat aandeel in het derde kwartaal van 2020 gezakt tot 60,5%, het laagste niveau sinds 1995.

Die daling van het aandeel van de dollar werd eigenlijk met de lancering van de euro in 1999 al ingezet, al verbleekt de daling van zo’n 10 procentpunten in de afgelopen ruim twee decennia bij die van de periode tussen 1977 en 1991, toen het wereldwijde aandeel van dollarreserves in handen van niet-Amerikaanse centrale banken zakte van 85% naar 46%.

Maar goed, in de afgelopen tien jaar is het ook gebruik van de dollar als referentiemunt voor vaste of zwevende wisselkoersmechanismen (waarin de waarde van andere valuta in meer of mindere mate wordt gekoppeld aan die van de dollar) afgenomen. Van de 191 leden van het IMF gebruiken er nu nog 38 de Amerikaanse dollar als ijkpunt, tegen 48 in 2011.

Toch is het aandeel van de Amerikaanse munt in de wereldwijde deviezenreserves van ruim 60% nog altijd zeer dominant te noemen. In de top drie grootste reservemunten ligt namelijk een gapend gat richting de tweede plek, die wordt ingenomen door de euro met een fors lagere score van 20%, gevolgd door de Japanse yen, die op het mondiale valutapodium nog geen 6% voor zijn rekening neemt.

Ook voor de renminbi lijkt nog lang geen koppositie weggelegd. De Chinese munt werd in oktober 2016 een officiële reservevaluta, toen het IMF deze opnam in zijn valutamand op basis waarvan de hoogte wordt bepaald van de zogeheten speciale trekkingsrechten (SDR’s) – een soort eigen kunstmatige munteenheid van de VN-organisatie. Terwijl iedereen daarmee toen grote concurrentie voor de positie van de dollar als wereldwijde reservemunt verwachtte, is klaarblijkelijk veel geduld vereist om de dollar te onttronen, want aan het einde van het derde kwartaal van 2020 bedroeg het aandeel van de renminbi nog steeds maar een schamele 2,13%.

Hoewel het dus voorbarig zou zijn om te zeggen dat de rol van de Amerikaanse dollar als de belangrijkste reservevaluta bijna ten einde is, zullen andere valuta’s wel meer aan importantie (blijven) winnen.

Minder vraag naar dollars, meer vraag naar andere munten

Zo zijn veel analisten van mening dat de hoeveelheid geld die de VS binnenstroomt zal gaan vertragen, omdat de Fed heeft aangegeven de rentetarieven tot 2023 rond het nulpunt te houden. Hierdoor zal Amerikaans schuldpapier dus nog voor langere tijd laag renderen, wat het minder aantrekkelijk maakt voor internationale beleggers.

Bovendien neemt het aantal in euro uitgegeven obligaties almaar toe, wat met name komt door het streven naar minder dollarafhankelijkheid van overheden van opkomende landen.

Ook is de verwachting dat met het geleidelijk aan meer openstellen van de kapitaalmarkten in China voor internationale beleggers de vraag naar renminbi’s steeds meer zal groeien.

Hoewel het met de reservemuntstatus van de greenback, zoals al een paar keer aangegeven, zo’n vaart nog niet zal lopen, neemt het niet weg dat er op diverse vlakken toch genoeg voortekenen zijn van afnemende dollarpopulariteit. In lijn met dat laatste zou een verdere verzwakking van de dollar de komende tijd in ieder geval niet verbazen…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.