Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Veel gestelde vragen

De Topfund obligatie keert een totale rente van 8,4% per jaar aan obligatiehouders uit in 4 gelijke delen per kwartaal achteraf. U ontvangt hierdoor op elke eerste dag van het nieuwe kwartaal 2,1% rente.


Ja, u ontvangt een certificaat van uw obligatie zodra uw obligaties zijn geplaatst.


Er wordt 2% emissiekosten in rekening gebracht. Dit betreft een eenmalige vergoeding welke in rekening wordt gebracht bij aankoop van de obligatie. De emissiekosten komen ten gunste van het fonds en worden aangewend ter mededekking van de marketingkosten. Het staat de Beheerder vrij om in specifieke gevallen een lager percentage in rekening te brengen.


Wilt u investeren in de toekomst van uw kinderen? Dan kunt u al vanaf € 2.500,- een schenking doen in de vorm van Topfund obligaties. U kunt jaarlijks tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Dit maximum bedrag en de vrijstelling gelden voor de ontvanger. U kunt dus meerdere kinderen een bedrag schenken, zonder dat zij daar belasting over hoeven te betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.


Wilt u investeren in de toekomst van uw kleinkinderen? Dan kunt u al vanaf € 2.500,- een schenking doen in de vorm van Topfund obligaties. U kunt jaarlijks tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Dit maximum bedrag en de vrijstelling gelden voor de ontvanger. U kunt dus meerdere kleinkinderen een bedrag schenken, zonder dat zij daar belasting over hoeven te betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.


De Topfund obligaties zijn overdraagbaar. U heeft de mogelijkheid om zelfstandig een koper te vinden en u zou Topfund B.V. kunnen vragen u te assisteren met de verkoop. In dat geval zullen wij uw obligaties aanbieden aan bestaande participanten. Voor het overdragen van obligaties kunt u het overdrachtsformulier gebruiken. Het overdrachtsformulier kunt u hier downloaden.


Ja, in elke eerste maand van het nieuwe jaar verstrekt de Bewaarder u een jaaroverzicht waarop de nominale waarde van uw obligaties en de ontvangen rente wordt weergegeven. Meer informatie over fiscale aspecten kunt u hier vinden.


Ja, dat kan. Voor het overschrijven van obligaties naar een bedrijf kunt u het overdrachtsformulier gebruiken. Het overdrachtsformulier kunt u hier downloaden.


Ja, dat kan. Voor het overschrijven van obligaties naar een privé persoon kunt u het overdrachtsformulier gebruiken. Het overdrachtsformulier kunt u hier downloaden.


Voor het wijzigen van uw adres kunt u het gebruik maken van het wijzigingsformulier. Het wijzigingsformulier kunt u hier downloaden.


Voor het wijzigen van uw e-mail kunt u het gebruik maken van het wijzigingsformulier. Het wijzigingsformulier kunt u hier downloaden.


Voor het wijzigen van uw bankgegevens kunt u het gebruik maken van het wijzigingsformulier. Het wijzigingsformulier kunt u hier downloaden.


Wanneer u overlijdt blijft uw obligatie ongewijzigd, totdat Topfund B.V. een verzoek ontvangt van de executeur. Er zijn, mede afhankelijk van wat u heeft vastgelegd bij de notaris, twee opties:

1. Uw executeur geeft aan dat uw obligaties worden behouden. Deze worden vervolgens op naam gezet van uw erfgenaam.
2. Uw executeur geeft aan dat uw obligaties worden verkocht. Uw erfgenaam ontvangt in dat geval na verkoop het geld.


Voor een soepele afhandeling hebben wij de volgende documenten nodig:
1. Verklaring van erfrecht
2. Verzoek van de executeur
3. Kopie legitimatiebewijs executeur (in geval van een nieuw rijbewijs of ID: tevens een kopie van de achterkant van het legitimatiebewijs)

Het verzoek van de executeur betreft een e-mail of schriftelijke bevestiging, waarin u als erfgenaam kenbaar maakt wat u met de participatie wilt doen en over welke participatie het gaat. U kunt hierbij tevens aangeven op welke rekening u het geld wilt ontvangen.