Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Trump slijpt de messen (maar China heeft wel wat achter de hand)

Met nog minder dan twee maanden te gaan voor de Amerikaanse verkiezingsdag richt Trump zijn pijlen weer op China. Toch hebben de Chinezen met de (nog altijd) grote berg aan Amerikaanse staatsobligaties in portefeuille een machtig financieel wapen in bezit.

 

 

Op een persconferentie in het Witte Huis eerder deze week zei president Trump de economische relatie met China verder te willen beteugelen door Amerikaanse bedrijven te bestraffen die daar werk aan uitbesteden. Verder herhaalde hij nog maar weer eens China verantwoordelijk te houden voor de uitbraak en verspreiding van het coronavirus.

Meer dan verkiezingsretoriek

Door zijn Democratische opponent Biden tegelijkertijd af te schilderen als een lakei van Peking is het duidelijk dat Trump van China een belangrijk verkiezingsonderwerp wil maken. Maar om zijn anti-China gevoelens eufemistisch aan te duiden als zijnde ‘slechts verkiezingsretoriek’, zou haaks staan op de steeds slechtere verhouding tussen China en de VS steeds sinds Trump aan de macht is.

Dat de Chinezen op zijn zachts gezegd in ieder geval ‘not amused’ zijn over de vele aantijgingen die Trump de afgelopen jaren tegen China uitte, wordt wellicht nog het beste geïllustreerd door de geslonken berg van Amerikaanse staatsschuldpapier waarop het land zit. Ter verduidelijking: de Chinese positie in US Treasuries is sinds november 2014, toen die ter waarde van $1,32 biljoen het allergrootst ooit was, bijna met een vijfde afgenomen tot $ 1.07 biljoen.

Amerikaanse schulden rijzen de pan uit

Ik zeg niet dat dit alleen maar is gebeurd in antwoord op de zwaar bekoelde betrekkingen met de VS. Ten slotte heeft China ook herhaaldelijk gewezen op het feit dat de schulden van de VS de pan uitrijzen. Die zijn namelijk gestegen tot niveaus die sinds het einde van de tweede Wereldoorlog niet meer zijn gezien en hebben inmiddels bijna dezelfde omvang als die van het gehele Amerikaanse bbp (in plaats van om en nabij de veilig geachte norm van 60% daarvan).

Dat China zal doorgaan met het reduceren van de nog immer gigantische hoeveelheid Amerikaanse schatkistpapier in bezit lijkt hoe dan ook evident, getuige een citaat van Xi Junyang, professor aan de Shanghai University of Finance and Economics, in de Chinese staatskrant Global Times onlangs. Hij gaf daarin aan, zonder verder een tijdslijn te specificeren, te verwachten dat China onder normale omstandigheden zijn positie in Amerikaanse staatsobligaties geleidelijk aan gaat verminderen tot ongeveer $ 800 miljard. Wanneer dat ‘onder normale omstandigheden’ echter zou veranderen in een ‘extreem geval’, zoals een militair conflict, dan zou volgens hem China ‘natuurlijk zijn hele positie kunnen verkopen’.

De ‘nucleaire optie’

Toch zie ik dat laatste scenario – door de financiële markt betiteld als ‘de nucleaire optie’, vanwege niet alleen de ingrijpende gevolgen voor de Amerikaanse economie en de waarde van de dollar, maar ook de complete chaos die daardoor wereldwijd op de financiële markten zou ontstaan – niet zomaar van de ene op de andere dag gebeuren.

Enerzijds omdat ik de kans op een dergelijk extreem geval bijzonder klein, zo niet nihil, acht en anderzijds omdat China zichzelf dan ook ontzaglijk in de vingers zou snijden. Tijdens een grote uitverkoop zou de enorme prijsdruk immers resulteren in een gigantische waardevernietiging van de nog in bezit zijnde Amerikaanse staatsobligaties.

Hoewel het al met al zal zo’n vaart dus niet zal lopen met het plots en grootschalig dumpen van US Treasuries, hebben de Chinezen hiermee wel een machtig non-militair wapen achter de hand om als vergelding tegen de VS in te zetten, hoeveel pijn het ze zelf (en de rest van de wereld) ook zou doen…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.