Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Taken van de bewaarder

 

De Stichting IRE is in 2004 opgericht en houdt zich sinds de oprichting uitsluitend bezig met het beheren en administreren van beleggingsfondsen. De taken van de bewaarder liggen vast in haar statuten en de trustakte.

 

De Stichting IRE heeft de volgende taken:

 • Het ontvangen van betalingen door obligatiehouders op rekening van de stichting
 • Het vrijgeven van gelden aan de Vennootschap op basis van het Informatiememorandum
 • Het controleren van de kasstromen van en naar de vennootschap
 • Het toezicht houden op het obligatiehoudersregister
 • Het toezicht houden op de activiteitei van het bestuur van de vennootschap
 • Het toezicht houden op de uitkeringen aan de obligatiehouders
 • Het beheren van de gestelde zekerheden

 

De risico’s voor de obligatiehouders zijn transparanter door het inbouwen van een aantal zekerheden. Voor u als belegger is het resultaat dat gerealiseerd wordt uit de exploitatie van het beleggingsfonds van groot belang. Dit geldt zowel voor het betalen van de rente als voor de terugbetaling van de obligatie. Om de terugbetaling van de obligatie zoveel als mogelijk zeker te stellen, zal Topfund ten behoeve van de bewaarder Stichting IRE en de obligatiehouder zekerheden stellen.

 

 • Pandrecht op de aandelen in de vennootschap.
 • Blokkering op winstuitdeling of kapitaalonttrekking door de aandeelhouders.
 • Instemmingsrecht bij verkoop van de aandelen in het beleggingsobject.
 • Lees verder...

 

Memorandum aanvragen