Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Rapportage

Kwartaalcijfers

Per kwartaal zal aan de obligatiehouders financieel en feitelijk verslag worden gedaan van de relevante ontwikkelingen van Topfund. Deze verslaggeving zal schriftelijk plaatsvinden. Desgewenst kunnen obligatiehouders hierop een toelichting verkrijgen. Op deze wijze zullen de activiteiten van Topfund zo transparant mogelijk worden weergegeven en blijft u als obligatiehouders goed geïnformeerd. Zowel Topfund als de Stichting IRE zullen ervoor zorg dragen dat obligatiehouders worden geïnformeerd en hun rechten – zoals opgenomen in de trustakte – worden gerespecteerd.

 

Jaarverslag

De directie stelt jaarlijks – uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar – de jaarrekening van Topfund B.V. op, die na vaststelling door de aandeelhoudersvergadering ter beschikking wordt gesteld aan de obligatiehouders en ter inzage ligt op het kantoor van Topfund. In de jaarrekening zal conform de statutaire bepalingen het resultaat worden vastgesteld en worden vergeleken met het resultaat over de voorgaande jaren. Het resultaat wordt derhalve jaarlijks vastgesteld en in de jaarrekening aan de obligatiehouders gepresenteerd. Lees verder...

 

Memorandum aanvragen