Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Schenken

 

Wilt u investeren in de toekomst van uw kinderen of kleinkinderen? U kunt al vanaf € 2.500,- een schenking doen in de vorm van Topfund obligaties.

U kunt jaarlijks tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Dit maximum bedrag en de vrijstelling gelden voor de ontvanger. U kunt dus meerdere kinderen of kleinkinderen een bedrag schenken, zonder dat zij daar belasting over hoeven te betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

Stap 1: Schrijf uw kind of kleinkind in als obligatiehouder

 

Geef op het deelnameformulier de gegevens van uw kind of kleinkind op.


Stap 2: Gebruik het juiste rekeningnummer

 

Heeft uw kind of kleinkind geen eigen bankrekening? Geef dan bij de inschrijving het nummer op van de rekening waarmee u de eerste storting doet. Dit is tevens de rekening waarop de rentebetaling wordt gedaan.

Heeft uw kind of kleinkind wel een eigen bankrekening? Geef dan bij de inschrijving het nummer op van de rekening waarmee u de eerste storting doet. Dit is tevens de rekening waarop de rentebetaling wordt gedaan.


Stap 3: Download en onderteken de formulieren

 

Is uw kind of kleinkind minderjarig? Dan dient u twee formulieren in te vullen: het deelnameformulier en de verklaring omtrent minderjarige participant. Voltooi en onderteken beide formulieren. Is uw kleinkind ouder dan 18 jaar? Dan is alleen een ingevuld en ondertekend deelnameformulier genoeg.


Stap 5: Kopier legitimatiebewijzen

 

Maak een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind of kleinkind en voeg dit bij de ingevulde en ondertekende formulieren. Is uw kind of kleinkind minderjarig? Voeg dan een kopie toe van het legitimatiebewijs van de wettelijk vertegenwoordiger.

In geval van een nieuw rijbewijs of ID: voeg tevens een kopie bij van de achterkant van het legitimatiebewijs.


Stap 6: Verstuur alle documenten

 

Wilt u de documenten versturen per e-mail? Scan de formulieren en legitimatiebewijzen in en mail deze aan onze bewaarder via inschrijven@topfund.nl.

Verstuurt u de documenten liever per post?

Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam

Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op.