Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Risicoperceptie van beleggers is door centrale banken compleet vertroebeld

De recente opleving in de Nasdaq 100 maakte in ruim een week tijd maar liefst de helft van de $ 1,5 biljoen aan waardeverlies sinds de recordstand van afgelopen februari goed. Toch waarschuwen analisten dat de correctie in de Amerikaanse techindex waarschijnlijk nog niet over is, vooral vanwege ontwikkelingen op de (staats)obligatiemarkt.

 

 

Zo denkt het Amerikaanse onafhankelijke onderzoeksbureau Ned Davis Research dat een stijging van de Amerikaanse 10-jaars staatsobligatierente naar 2% zou kunnen leiden tot een daling van de Nasdaq-koers met 20%, waarmee ‘knock-on’-effecten op de bredere aandelenmarkten dan niet zullen uitblijven.

Dat we nu in een situatie zitten waarin een 10-jaarsrentevoet van 2% zo’n verstoring zou kunnen veroorzaken, heeft natuurlijk alles te maken met het ultrasoepele monetaire beleid van centrale banken wereldwijd.

Tijdelijke hulp verworden tot blijvende steun

Hun kwantitatieve verruimingspolitiek (van ‘Quantative Easing’, QE) was in eerste instantie bedoeld om de markt in tijden van angst en onzekerheid extra liquiditeit te verschaffen en te laten profiteren van bijzonder aantrekkelijk gewaardeerde ‘low-risk’ assets, zijnde: staatsobligaties.

Door deze over te nemen van (commerciële) banken zouden die met de opbrengsten juist meer aan de bedrijven en huishoudens kunnen uitlenen om zo het vertrouwen in de economie weer aan te jagen. Daarna, in weer verbeterde financiële omstandigheden dus, zouden centrale banken hun balansen weer verkleinen en hun beleid normaliseren. Alleen is dat laatste nooit gebeurd.

Van goedkoop naar veel te duur

Tijdens de financiële crisis van 2008-09 begonnen centrale banken staatsobligaties te kopen tegen (toen) zeer lage waarderingen. Die bleven ze onverminderd opkopen waardoor het schatkistpapier stevig in koers begon op te lopen. Vanwege de inverse relatie tussen obligatiekoers en obligatie-yield zakte de rente daarbij steeds verder weg. In Europa zelfs tot in het negatieve, waar bovendien de kloof tussen de obligatiekoersen en de risicorealiteit alleen maar groter groeide. Staatsobligaties van Zuid-Europese landen werden immers verhandeld tegen historisch steeds hogere koersen (met steeds lagere renteopbrengsten) terwijl de begrotingstekorten er opliepen en de economische omstandigheden verzwakten.

De Amerikaanse Fed deed hetzelfde, want ook Yellen en Powell gingen – zelfs in periodes van groei – door met het agressief opkopen van obligaties, waardoor het rendement op 10- jaars Amerikaans staatspapier op een abnormaal laag niveau kwam te liggen voor een groeiende, of in ieder geval zich goed herstellende, economie.

Doordat centrale banken activa van de hoogste kwaliteit en het laagste risico daarmee extreem duur maakten, gingen beleggers steeds meer risico nemen om elders hogere rendementen te zoeken. Anders gezegd: doordat hun risicoperceptie door het monetaire beleid zo vertroebelde, stapten ze steeds massaler én groter in risicovollere beleggingen als aandelen.

Risiconiveau de pan uitgerezen

Inmiddels is het dus zover gekomen dat een stijging van de Amerikaanse 10-jaars rente tot 2% – minder dan de helft van het gemiddelde van 4,37% gedurende de afgelopen dertig jaar én niet geheel onlogisch gezien de toegenomen inflatieverwachtingen en het enorme geld dat in de Amerikaanse economie is, en nog wordt, gepompt – kan leiden tot een aandelenverkoopgolf en daarmee misschien wel een financiële crisis kan veroorzaken.

En waarom? Niet vanwege de straks gestegen, maar historisch gezien nog altijd relatief zeer lage rentevoet, maar omdat beleggers jarenlang zijn gestimuleerd om steeds grotere risico’s te nemen en daar ook vorstelijk voor zijn beloond.

Zonder de jarenlange (ongelimiteerde) QE-programma’s van centrale banken zou een 10- jaars obligatierendement van 2% in de VS waarschijnlijk geen probleem zijn geweest. Maar nu het hele beleggersschare, dankzij de kunstmatig ultralaag gedaalde rente, all-in is gegaan op risicovolle (aandelen)beleggingen, is daarmee tegelijkertijd ook het risiconiveau gigantisch opgelopen.

En dus werd de kiem voor eventueel aanstaand onheil als gevolg van oplopende obligatierentes al veel eerder gelegd. Door niemand anders dan de centrale banken zelf die het risico op een financiële crisis hebben gecreëerd en almaar doen toenemen door de obligatierentes te verlagen tot onrealistische en (onderliggend economisch) niet te rechtvaardigen diepteniveaus...

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.