Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Risico

 

Indien u overweegt zich in te schrijven op de obligaties wordt aanbevolen kennis te nemen van het hele Informatiememorandum en in ieder geval de hier genoemde risico’s goed te bestuderen.

 

Hoewel het besturen van Topfund met de meeste zorg en op deskundige wijze plaats zal vinden dient u als belegger toch bewust te zijn van de risico’s. Investeren brengt namelijk altijd risico’s met zich mee. Altijd kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die de verwachte rendementen negatief beïnvloeden. Dat geldt ook voor het beleggen in obligaties.

De risico’s kunnen tot gevolg hebben dat de rendementen lager uitvallen dan verwacht. Dit kan zelfs leiden tot het tenietgaan van het bedrag van uw investering.

Het maximale verlies is het bedrag van uw storting op de obligatie.

 

Memorandum aanvragen