Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Risico

 

Indien u overweegt te participeren in een van onze beleggingsfondsen dan wordt u aanbevolen kennis te nemen van de Informatiememorandums en in ieder geval de in de memorandums genoemde risico’s goed te bestuderen.

 

Hoewel het beleggingsbeleid met de meeste zorg en op deskundige wijze plaats zal vinden dient u als belegger toch bewust te zijn van de risico’s. Investeren brengt namelijk altijd risico’s met zich mee. Altijd kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die de verwachte rendementen negatief beïnvloeden. Dat geldt ook voor het beleggen in het High Frequency Daytrading Fonds en/of het Arbitrage Fonds.

De risico’s kunnen tot gevolg hebben dat de rendementen lager uitvallen dan verwacht. Dit kan zelfs leiden tot het tenietgaan van het bedrag van uw investering.

Het maximale risico voor u als Participant beperkt zich tot uw inleg.