Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Samenwerkingen

 

Het beleggen van de gelden van onze participanten is onze “corebusiness” en wij willen dan ook niets aan het toeval over laten.

 

Om de continuïteit van de het fonds te waarborgen en om ervoor te zorgen dat er op een adequate, professionele manier uitvoering wordt gegeven aan het beleggingsbeleid heeft Topfund overeenkomsten met verschillende professionele partijen opgezet.

 

Administratie

De administratie van een beleggingsfonds is een zorgvuldige taak. Naast het berekenen van de actuele waarde van het fonds (de NAV), behoort tevens het toe- en uittreden van de participanten op een correcte wijze te worden verwerkt. Om de administratie van het fonds en de bijbehorende rapportages deugdelijk te laten verlopen, is Circle Investment Support Services B.V. te Amersfoort aangesteld als administrateur. 

 

Financiën

De Stichting juridisch eigenaar Topfund HFDT Fonds bewaart het vermogen van het Fonds en treedt ten behoeve van de participanten op als juridisch eigenaar van het Fonds. De stichting is juridisch eigenaar en de beheerder kan alleen de gelden beleggen en niet onttrekken aan het fonds. Zo is er sprake van goede afscheiding van het vermogen van het fonds. Het bestuur van de stichting is uit handen gegeven aan Trustmoore B.V. te Amsterdam. Trustmoore is een trustkantoor onder toezicht van De Nederlandsche Bank.  

 

Orderexecutie

De Stichting Juridisch Eigenaar houdt ten behoeve van het Fonds een brokerrekening aan bij CFH Clearing Ltd. CFH Clearing is de Europese prime broker van het fonds. CFH Clearing is een vergunning houdende prime broker die onder toezicht staat van de Engelse Financial Conduct Authority. Via deze partner krijgt het fonds toegang tot liquiditeit van onder andere UBS, Goldman Sachs, BNP Paribas en JP Morgan. CFH Clearing is tevens opgenomen in het register van de AFM. Lees verder...

 

Fondsinformatie aanvragen

Direct participeren