Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Samenwerkingen

 

Het beleggen van de gelden van onze participanten is onze “corebusiness” en wij willen dan ook niets aan het toeval over laten.

 

Om de continuïteit van onze fondsen te waarborgen en om ervoor te zorgen dat er op een adequate, professionele manier uitvoering wordt gegeven aan het beleggingsbeleid heeft Topfund overeenkomsten met verschillende professionele partijen opgezet.

 

Administratie

De administratie van beleggingsfondsen is een zorgvuldige taak. Naast het berekenen van de actuele waarde van een fonds (de NAV), behoort tevens het toe- en uittreden van de participanten op een correcte wijze te worden verwerkt. Om de administratie van onze fondsen en de bijbehorende rapportages deugdelijk te laten verlopen, is Ceder Accountancy & Belastingadvies B.V. te Hilversum aangesteld als administrateur. 

 

Financiën

De stichting juridisch eigendom Topfund HFDT Fonds & de stichting juridisch eigendom Topfund ARBITRAGE Fonds bewaren het vermogen van de fondsen en treden ten behoeve van de participanten op als juridisch eigenaar. De stichting is juridisch eigenaar en de beheerder kan alleen de gelden beleggen en niet onttrekken aan de fondsen. Zo is er sprake van goede afscheiding van het vermogen. Het bestuur van beide stichtingen is uit handen gegeven aan Erez Corporate Service B.V. te Hilversum. Erez is een trustkantoor onder toezicht van De Nederlandsche Bank.  

 

Compliance

Charco & Dique is een gespecialiseerde consultant op het gebied van compliance & risk management. Op dat vlak voert C & D periodieke controles uit bij Topfund B.V. en komt waar nodig met verbetervoorstellen.

 

Depotbank

Depotbank van beide beleggingsfondsen is Citibank Europe plc.

 

Orderexecutie

De stichtingen houden ten behoeve van beide fondsen brokerrekeningen aan bij verschillende brokers waaronder Finalto Ltd. Finalto is de Europese prime broker van het fonds. Finalto is een vergunning houdende prime broker die onder toezicht staat van de Engelse Financial Conduct Authority. Via deze partner krijgt het fonds toegang tot liquiditeit van onder andere UBS, Goldman Sachs, BNP Paribas en JP Morgan.

Lees verder ...

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.