Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Samenwerkingen

 

Het beleggen van de gelden van onze participanten is onze “corebusiness” en wij willen dan ook niets aan het toeval over laten.

 

Om de continuïteit van onze fondsen te waarborgen en om ervoor te zorgen dat er op een adequate, professionele manier uitvoering wordt gegeven aan het beleggingsbeleid heeft Topfund overeenkomsten met verschillende professionele partijen opgezet.

 

Administratie

De administratie van beleggingsfondsen is een zorgvuldige taak. Naast het berekenen van de actuele waarde van een fonds (de NAV), behoort tevens het toe- en uittreden van de participanten op een correcte wijze te worden verwerkt. Om de administratie van onze fondsen en de bijbehorende rapportages deugdelijk te laten verlopen, is Circle Investment Support Services B.V. te Amersfoort aangesteld als administrateur. 

 

Financiën

De stichting juridisch eigendom Topfund HFDT Fonds & de stichting juridisch eigendom Topfund ARBITRAGE Fonds bewaren het vermogen van de fondsen en treden ten behoeve van de participanten op als juridisch eigenaar. De stichting is juridisch eigenaar en de beheerder kan alleen de gelden beleggen en niet onttrekken aan de fondsen. Zo is er sprake van goede afscheiding van het vermogen. Het bestuur van beide stichtingen is uit handen gegeven aan Trustmoore B.V. te Amsterdam. Trustmoore is een trustkantoor onder toezicht van De Nederlandsche Bank.  

 

Orderexecutie

De stichtingen houden ten behoeve van beide fondsen brokerrekeningen aan bij verschillende brokers waaronder CFH Clearing Ltd. CFH Clearing is de Europese prime broker van het fonds. CFH Clearing is een vergunning houdende prime broker die onder toezicht staat van de Engelse Financial Conduct Authority. Via deze partner krijgt het fonds toegang tot liquiditeit van onder andere UBS, Goldman Sachs, BNP Paribas en JP Morgan. CFH Clearing is tevens opgenomen in het register van de AFM. 


Lees verder ...