Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Raad van Commissarissen

 

De taak van de Raad van Commissarissen (RvC) is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de beheerder en de daarmee verbonden onderneming. Daarnaast staat de RvC het bestuur met raad terzijde. De raad bestaat momenteel uit een gerenommeerde financiële deskundige.


Voorzitter: Prof. dr. J. Koelewijn

 

Achtergrond

De heer Koelewijn studeerde algemene economie en promoveerde op bankentoezicht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij MeesPierson werkte hij als vermogensbeheerder en beleggingsanalist. Hij werd Hoofd Strategie en Onderdirecteur research bij IRIS, een samenwerkingsverband tussen Rabobank en Robeco en vervolgens Hoofd Onderzoek bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarnaast is de heer Koelewijn sinds 2007 hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode Business Universiteit.

De heer Koelewijn is getoetst door de AFM & DNB op betrouwbaarheid en geschiktheid.

 

Directe contactgegevens

E-mail: j.koelewijn@topfund.nl


Lees verder ...