Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Beleggen draait om het maximaliseren van rendement en het minimaliseren van risico.

 

Daarom is het voor u als investeerder van evident belang om goed te beseffen dat niemand een glazen bol heeft; in de toekomst kijken en met zekerheid weten wat er gaat gebeuren is ronduit onmogelijk, te meer daar onvoorziene omstandigheden, uitspraken en beslissingen steeds vaker een volgende koersbeweging bepalen dan peilbare, fundamentele economische data dat in het verleden deden.

Hoe men het ook wendt of keert, wat fondsmanagers ook doen en wat men u ook vertelt; de markt is simpelweg niet te voorspellen.

 

Het High Frequency Daytrading Fonds is daarom ook met een geheel andere invalshoek opgezet. In plaats van te proberen (tevergeefs) de richting van de markt te voorspellen, maakt het beleggingsfonds gebruik van algoritmes die handelen op basis van, zoals wij dat noemen, 100% zekere feiten.

 

De Latency Arbitrage strategie

Wat 100% zeker is, is dat aanbieders van financiële instrumenten – ook wel Liquidity Providers genoemd – niet allemaal op exact hetzelfde moment, exact dezelfde prijzen weergeven. Het is daardoor mogelijk om met behulp van algoritmes deze prijsverschillen te ontdekken en hier vervolgens op in te spelen.

Wanneer de door ons gebruikte algoritmes constateren dat een bepaalde aanbieder achterloopt bij de overige Liquidity Providers, dan zullen bij deze partij koop- of verkooporders worden geplaatst met de wetenschap dat deze prijs vrijwel direct zal stijgen of dalen richting de marktconforme koers.

Hoewel dergelijke prijsdiscrepanties niet doorlopend plaatsvinden, zullen onze algoritmes in die gevallen dat het wél geschiedt hierop inspelen, waardoor deze strategie een extreem hoge hit ratio kent. Hierbij is de hit ratio het verhoudingsgetal dat het aantal winstgevende transacties weergeeft ten opzichte van het totaalaantal transacties; hoe hoger dit kengetal, hoe betrouwbaarder de handelsstrategie.

Het nulmarktrisico dat beleggers met de FX Latency Arbitrage strategie lopen, wordt nog eens geholpen door het geringe aantal transacties dat wordt uitgevoerd; doordat de algoritmes slechts enkele malen per maand handelen is het fonds het merendeel van de tijd namelijk volledig liquide.

 

De dynamische grid strategie

Wat ook 100% zeker is, is het feit dat de markt altijd beweegt, zowel omhoog als omlaag. Zoals gezegd is daarbij het voorpellen van de marktrichting zo goed als onmogelijk. Om enkel profijt te trekken van de beweeglijkheid, oftewel de volatiliteit, van valutakoersen – ongeacht de marktrichting – maken wij gebruik van de dynamische (intelligente) grid strategie.

De grid strategie, ook wel een raster strategie genoemd, is een op technische analyse gebaseerd algoritme dat gebruik maakt van koersbewegingen binnen specifieke rasterpatronen. Deze techniek profiteert van de normale prijsvolatiliteit in markten door het plaatsen van koop- en verkooporders op systematisch vooraf bepaalde afstanden boven en onder de actuele marktprijs. Anders gezegd worden met behulp van geavanceerde computertechnologieën de juiste instap- en uitstapniveaus rondom steun- en weerstandsniveaus van valutakoersen bepaald.

Kenmerkend voor deze handelsmethode is dat op dagbasis veel snelle en kortlopende transacties worden uitgevoerd om aanhoudend steeds kleine winsten te incasseren. Het dynamische, ofwel intelligente, element zorgt ervoor dat op basis van prijsvolatiliteit de grid strategie zowel in consoliderende als in trending markten kan presteren en daardoor een langdurig stabiele performance levert.

 

Beleggingsuniversum

Het fonds belegt uitsluitend op de interbancaire valutamarkt en voert daarbij enkel transacties uit in het meeste liquide valutapaar, te weten EUR/USD.

 

Fondskosten

Omdat wij de performance van het Fonds de hoogste prioriteit geven, is om die reden besloten om alle aan het fonds gerelateerde kosten voor eigen rekening te nemen. Als een van de weinige fondsen laten wij de fondskosten dus niet ten laste van het fonds komen, maar ten laste van het werkkapitaal van de fondsbeheerder. Daardoor zitten wij zeer laag in de kosten, wat het netto rendement voor u als belegger alleen maar ten goede komt. Lees verder...

 

Fondsinformatie aanvragen

Direct participeren

 

Laatste nieuws & Persberichten

Topbankier Rob Labadie neemt nu ook belang in Topfund

ANP - 30 januari 2020

Topfund B.V. maakt bekend dat Rob Labadie per 22 januari 2020 een aandeelhoudersbelang van 20% in Topfund heeft genomen. Lees verder

Prof. dr. Jaap Koelewijn benoemd tot commissaris Topfund

ANP - 9 september 2019

Topfund B.V. maakt bekend dat haar aandeelhouder per 1 september 2019 Prof. Dr. Jaap Koelewijn heeft benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Topfund B.V. Lees verder

Oud Van Lanschot directeur Rob Labadie versterkt het team van Topfund

ANP - 5 juli 2019

Per 1 juli 2019 is oud Van Lanschot directeur Rob C. Labadie onderdeel van het team van Topfund, als lid van de Raad van Advies, en zal met de start van het fonds tevens een bestuurlijke functie gaan bekleden. Lees verder

 

Een uniek fonds met bijzonder lage kosten

De performance van het High Frequency Daytrading Fonds heeft de hoogste prioriteit en om die reden hebben wij besloten om alle fonds gerelateerde kosten voor eigen rekening te nemen en deze niet aan het fonds door te belasten. Dit is een wezenlijk verschil tussen ons en vele andere fondsbeheerders in Nederland!


 

 De beste executie voorwaarden voor optimaal resultaat

Beleggingsondernemingen moeten conform MiFID II toereikende maatregelen nemen om bij het uitvoeren van orders van een cliënt het best mogelijke resultaat te behalen. Deze verplichting wordt de best execution-verplichting genoemd.

Om de hoogst mogelijke handelssnelheid na te streven is ons handelsplatform cross-connected met de server van onze executiepartner CFH Clearing. Door de verbondenheid met de FX matching-engine in het Equinix LD4-netwerk van CFH Clearing wordt ons een routing latency geboden van tussen de 1 micro- en 300 nanoseconde. 


 

Topfund Professional Services

Bent u als vermogensbeheerder of professionele partij geïnteresseerd in het High Frequency Daytrading fonds? Topfund is aangesloten bij Euroclear/FundSettle.

Wilt u meer weten, e-mail dan naar: prof@topfund.nl.