Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Beleggingsbeleid

 

Ons beleggingsbeleid kenmerkt zich door uiterst actieve daghandel en is gebaseerd op drie strategieën die in combinatie met elkaar worden toegepast.

 

Strategie 1: De dynamische grid strategie

De grid strategie is een op technische analyse gebaseerd algoritme dat gebruik maakt van koersbewegingen binnen specifieke rasterpatronen. Deze techniek profiteert van de normale prijsvolatiliteit in markten door het plaatsen van koop- en verkooporders op systematisch vooraf bepaalde afstanden boven en onder de actuele marktprijs. Het dynamische, ofwel intelligente, element zorgt ervoor dat op basis van prijsvolatiliteit de grid strategie zowel in consoliderende als in trending markten kan presteren en daardoor een langdurig stabiele performance levert.

 

Strategie 2: De break-out strategie

De break-out strategie complimenteert de grid strategie en wordt toegepast om ook extreme marktsituaties in het voordeel van het fonds te kunnen laten werken.

 

Strategie 3: Latency arbitrage strategie

De Latency arbitrage strategie wordt toegepast om met laag risico de algehele performance van het fonds te verhogen door met behulp van algoritmes te profiteren van prijsdiscrepanties tussen de verschillende liquidity providers. Het lage marktrisico wordt nog eens geholpen door het geringe aantal transacties dat wordt uitgevoerd; doordat de algoritmes slechts enkele malen per maand handelen is het fonds het merendeel van de tijd volledig liquide.


(Semi)automatische hoekstenen

Deze drie strategieën vormen de hoekstenen van het High Frequency Daytrading Fonds. Met uitzondering van de latency arbitrage strategie, die volledig automatisch wordt toegepast, is bij de overige twee strategieën sprake van semiautomatische handel. Hierbij worden posities wel volledig automatisch geopend, maar wordt zowel het beheer als het afsluiten van de posities handmatig uitgevoerd. De strategie wordt dagelijks (indien nodig 24 uur per dag) live gemonitord, waarbij aangetekend dat handelscycli over het algemeen slechts enkele weken duren.

Het fonds tracht voor de berekening van de nettovermogenswaarde elk maandeinde liquide te zijn, waarna op de eerste dag van de nieuwe maand de algoritmes weer geactiveerd worden.

 

Beleggingsuniversum

Het fonds belegt uitsluitend op de interbancaire FX markt en voert, meer specifiek, alleen transacties uit op het valutapaar: EUR/USD. Lees verder...

 

Fondsinformatie aanvragen

Direct participeren

 

Laatste nieuws & Persberichten

Topbankier Rob Labadie neemt nu ook belang in Topfund

ANP - 30 januari 2020

Topfund B.V. maakt bekend dat Rob Labadie per 22 januari 2020 een aandeelhoudersbelang van 20% in Topfund heeft genomen. Lees verder

Prof. dr. Jaap Koelewijn benoemd tot commissaris Topfund

ANP - 9 september 2019

Topfund B.V. maakt bekend dat haar aandeelhouder per 1 september 2019 Prof. Dr. Jaap Koelewijn heeft benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Topfund B.V. Lees verder

Oud Van Lanschot directeur Rob Labadie versterkt het team van Topfund

ANP - 5 juli 2019

Per 1 juli 2019 is oud Van Lanschot directeur Rob C. Labadie onderdeel van het team van Topfund, als lid van de Raad van Advies, en zal met de start van het fonds tevens een bestuurlijke functie gaan bekleden. Lees verder

 

Een uniek fonds met bijzonder lage kosten

De performance van het High Frequency Daytrading Fonds heeft de hoogste prioriteit en om die reden hebben wij besloten om alle fonds gerelateerde kosten voor eigen rekening te nemen en deze niet aan het fonds door te belasten. Dit is een wezenlijk verschil tussen ons en vele andere fondsbeheerders in Nederland!


 

 De beste executie voorwaarden voor optimaal resultaat

Beleggingsondernemingen moeten conform MiFID II toereikende maatregelen nemen om bij het uitvoeren van orders van een cliënt het best mogelijke resultaat te behalen. Deze verplichting wordt de best execution-verplichting genoemd.

Om de hoogst mogelijke handelssnelheid na te streven is ons handelsplatform cross-connected met de server van onze executiepartner CFH Clearing. Door de verbondenheid met de FX matching-engine in het Equinix LD4-netwerk van CFH Clearing wordt ons een routing latency geboden van tussen de 1 micro- en 300 nanoseconde. 


 

Topfund Professional Services

Bent u als vermogensbeheerder of professionele partij geïnteresseerd in het High Frequency Daytrading fonds? Topfund is aangesloten bij Euroclear/FundSettle.

Wilt u meer weten, e-mail dan naar: prof@topfund.nl.