Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Oost west, thuis best

Terwijl in Europa voorzichtig de eerste corona-exitstapjes worden gezet, is China alweer een tijdje volledig open for business – zij het onder striktere regels dan voorheen. Begin deze maand zei de Chinese president Xi Jinping, terugkijkend, dat zijn land enorme offers had gebracht om de verspreiding van het virus thuis in te perken en er, vooruitkijkend klaar voor te zijn om anderen, buitenshuis, te gaan helpen.

 

 

Sindsdien heeft China zich in de rol van wereldwijde verlosser geworpen door zwaar getroffen landen te voorzien van medische apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen en coronatestkits.

Gebreken in hulpoffensief

Terwijl het land hiermee tegelijkertijd de aandacht afleidde van veel kritiek – betreffende verdoezeling van de uitbraak in een eerste stadium en het bewust onderschatten van het aantal besmettingen en doden in de fase daarna – ging er in het Chinese hulpoffensief wel het een en ander mis.

Verschillende, vooral Europese, landen hebben namelijk problemen onthuld met in China gemaakte coronavirustests of beschermende kleding en mondkapjes. De problemen varieerden van defecte testkits tot persoonlijke beschermingsmiddelen die niet aan de minimumveiligheidseisen voldeden, waren gecontamineerd met insecten of, erger nog, besmet met het coronavirus.

Zo werden door het Spaans ministerie van Volksgezondheid gekochte Chinese gezichtsmaskers in Spanje verspreid onder verpleeg- en ziekenhuizen, waar kort na gebruik meer dan 100 gezondheidswerkers positief werden getest voor Covid-19. In Nederland werden honderdduizenden in China geproduceerde mondkapjes teruggeroepen uit ziekenhuizen omdat ze niet voldeden aan de veiligheidseisen voor het medisch personeel.

Politiseren

Vanuit Peking werd meteen gereageerd op de kanttekeningen die werden geplaatst bij de kwaliteit van de geleverde spullen door te melden dat sommige materialen die China uit het buitenland ontving, toen daar de epidemie op een hoogtepunt stond, eveneens onder de maat waren, maar dat China daarbij uitging van goede bedoelingen en ervoor koos om de kwestie met gepaste discretie te behandelen. De Chinese leiders drongen er tevens op aan om bezorgdheid over de kwaliteit van medische benodigdheden uit China niet te politiseren – in dezelfde trant als de Amerikaanse president Trump die corona snel genoeg het predicaat ‘Chinees virus’ gaf en daarmee impliciet China de schuld gaf van de wereldwijde pandemie.

Niettemin scherpte het Chinese ministerie van Handel in antwoord op de klachten wel de kwaliteitscontroles op de uitvoer van aan het coronavirus gerelateerde benodigdheden aan, om ervoor te zorgen dat ze voortaan (beter) zouden voldoen aan de normen van de bestemmingslanden. Die zeiden op hun beurt weer de inspanningen om de kwaliteit te waarborgen te waarderen, maar dat het geen belemmering mocht vormen voor het tijdig leveren van de spullen.

Made in China

Het coronavirus maakt hiermee eens te meer duidelijk dat het Westen zichzelf wel heel erg afhankelijk heeft gemaakt van China; niet alleen ten aanzien van goedkoper geproduceerde ICT-producten, kleding, sport- en speelgoedartikelen, maar zelfs voor de levering van zoiets broodnodigs en cruciaals als medische beschermingsmiddelen en geneeskundige apparatuur.

China zal ook in het postcoronatijdperk aanspraak blijven maken op wereldwijd leiderschap, zoals het dat ook deed na de financiële crisis van 2008, toen dankzij een immens Chinees stimuleringspakket de wereldeconomie er weer relatief snel bovenop kwam. Toch zal het Westen de strategische uitdagingen die liggen op het vlak van de al jarenlange overvloed aan concurrerende producten uit China beter het hoofd moeten bieden. Vooral ten aanzien van de productie van essentiële en onontbeerlijke artikelen. Daar zal aan de ‘oost west, thuis best’-gedachte in de toekomst echt meer recht moeten worden gedaan…


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.