Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Onwaarschijnlijk dat techreuzen de prestaties van 2020 snel zullen overtreffen

Techgiganten als Amazon, Apple, Facebook en Google hebben een recordjaar achter de rug. Vooruitkijkend liggen er echter risico’s op de loer die een pas op de plaats zouden rechtvaardigen.

 

 

In het jaar waarin veel (MKB-)bedrijven uit de traditionele economie failliet gingen als gevolg van de wereldwijde pandemie en opgelegde lockdownmaatregelen, vierden vier van de grootste Amerikaanse technologiebedrijven daarentegen hoogtijdagen. Door hogere omzetten, oplopende winsten en stijgende aandelenkoersen groeiden ze niet alleen groter, maar ook machtiger dan ooit. Toch zijn, mede daardoor, de vooruitzichten voor volgend jaar waarschijnlijk wel wat minder rooskleurig geworden.

De nog hoger gelegen lat

Allereerst is de lat (weer) een stuk hoger komen te liggen om na de majestueuze aandelenrally’s van dit jaar ook in 2021 indruk te blijven maken op beleggers. Zo worden Amazon-aandelen inmiddels verhandeld op een prijs van 100 keer de verwachte winst per aandeel, waardoor de minste of geringste tegenvaller in e-commerce- of cloud computing-activiteiten al snel tot grote teleurstelling zou kunnen leiden. Ten aanzien van Apple zal de nieuwe reeks iPhone-modellen de verkoopverwachtingen fors moeten overtreffen om de huidige aandelenwaardering – met een koers-winstverhouding die dubbel zo hoog ligt als in het recente verleden – te rechtvaardigen. En voor wat betreft Facebook en Google: hun waarderingen impliceren dat volgend jaar een extreem robuust herstel optreedt in de digitale advertentiemarkt, terwijl dat voor veel analisten verre van een fait accompli is.

Kapitaalsverschuiving

In ieder geval valt een groot deel van de techrally dit jaar dus te verklaren uit het vele kapitaal dat portefeuillebeheerders verschoven van door corona hard geraakte traditionele sectoren, zoals reizen, energie, horeca en detailhandel, naar technologieaandelen die door het online thuiswerken, shoppen en ‘ontmoeten’ juist floreerden. Niettemin kunnen de voordelen van deze allocatieverschuiving ook weer heel snel verdwijnen wanneer de wereldwijde economische omstandigheden straks weer beginnen te verbeteren - een scenario dat veel fondsmanagers in de loop van 2021 verwachten met het oog op de verschillende vaccins die op steeds grotere schaal beschikbaar komen. Een instroom in techaandelen kan dus net zo snel een uitstroom worden als beleggers besluiten om afgestrafte economisch gevoelige aandelen weer terug te kopen op veel goedkopere waarderingen.

Wet en regelgeving tegen marktdominantie

De grootste bedreiging is echter meer existentieel van aard. Na jarenlang met succes het regelgevend toezicht te hebben omzeild – waar marktconcurrenten, waakhonden en politici al lange tijd over klaagden – is het viertal nu echt doelwit geworden van regeringen over de hele wereld die hun marktdominantie willen gaan aanpakken. In Europa overwegen overheidsfunctionarissen nieuwe regels aan te nemen die bedrijven verbieden om het aanprijzen van eigen producten op hun online platforms te bevoordelen. Als dergelijk soort wetsvoorstellen, die brede politieke steun lijken te hebben, daadwerkelijk worden aangenomen, zou dat veel van de winstgevende bedrijfsonderdelen schade toebrengen, waaronder bijvoorbeeld de praktijk van Google om het eigen aanbod altijd als hoogste in de zoekresultaten te plaatsen.

Ook gerechtelijke stappen

In de VS wordt er eveneens flink aan de weg getimmerd om wat te doen aan de te machtig geworden positie van de techconglomeraten. Zo buigt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zich over verschillende antitrust-aanbevelingen, waaronder verlaging van de wettelijke norm voor regelgevers om te bewijzen dat fusies de bestaande concurrentie belemmeren en de opkomst van startups beperken. Tegelijkertijd is de Federal Trade Commission, de Amerikaanse markttoezichthouder, een onderzoek gestart naar de honderden grote overnames die de grote Amerikaanse techbedrijven sinds 2010 al hebben gedaan.

Ook is het Amerikaanse Ministerie van Justitie inmiddels begonnen met het aanspannen van antitrust-rechtszaken tegen Google en Facebook. In de zaak tegen Google willen de openbare aanklagers de internetgigant stoppen om unieke distributieovereenkomsten af te sluiten met partijen die Google’s zoekmachine als standaardoptie op hun (mobiele) apparaten zetten. Facebook wordt aangeklaagd wegens ‘algeheel’ machtsmisbruik, waarbij openbare procureurs-generaal er al op hebben gehint dat het bedrijf op het gebied van social media zó dominant is geworden, dat het misschien wel moet worden opgesplitst.

Hoewel de strijd tegen de te groot gegroeide dominantie van de techgiganten nog jaren kan duren, kunnen dergelijke ontwikkelingen er zo maar voor zorgen dat het dit jaar tot in extrema gegroeide positieve sentiment van beleggers ten aanzien van ‘Big Tech’ zo maar kan omslaan in een negatievere gemoedstoestand gedurende 2021…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.