Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Onverbloemd enthousiasme na enorme koersval is een verademing

 

Terwijl de geldpersen al jaren openstaan om beurzen te ondersteunen en munten te verzwakken, blijven centrale banken wereldwijd volhouden dat hun monetaire beleid uitsluitend in het teken staat van prijsstabiliteit en economische vooruitgang.

 

Het is echter geen geheim dat president Trump een zwakkere dollar wil om het Amerikaanse bedrijfsleven concurrerender te krijgen, vooral gezien het oplopende handelstekort van de VS. Door de negatieve gevolgen van de coronapandemie op economieën wereldwijd, zal hij evenwel niet de enige zijn die een sterke munt momenteel ongewenst vindt, daar velen graag de export bevorderd zien (middels lage wisselkoersen) om sneller uit de crisis te komen. Maar geen centrale bank die dat toegeeft natuurlijk. De officiële doelstelling richt zich immers op zaken als inflatie en werkgelegenheid ‘om het algemeen belang te dienen’.

‘Awesome’

In Rusland deed de minister van Handel en Industrie, Denis Manturov, er onlangs veel minder hypocriet over. Sterker nog, hij noemde de recente daling van zo’n 20% van de roebel ten opzichte van de dollar ‘awesome’. In een interview met Bloomberg zei hij vorige week dat bedrijven die niet (te) importafhankelijk zijn zich op dit moment in een sweet spot bevinden. Daarbij verwees hij dus naar de duikeling van de Russische munt: de roebel is dit jaar een van de slechtst presterende valuta's als gevolg van de door corona sterk gedaalde olie- en gasprijzen en toenemende bezorgdheid over nieuwe sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Minder import, meer export

De minister ventileerde omwille van dat laatste overigens jaren geleden al een voorstander te zijn van een minder sterke roebel. Toen Rusland in 2014 de toegang tot internationale markten werd belemmerd door een eerste ronde van Amerikaanse en Europese sancties – vanwege de Russische annexatie van de Oekraïense Krim – anticipeerde hij al op een zwakkere roebel door maatregelen in te voeren om Russische bedrijven onafhanklijker te maken van import en juist áfhankelijker van export. Hij gaf toen aan dat een dollar-roebelkoers (van toen rond de 35) van 62 daarvoor optimaal zou zijn. Terwijl dat precies het niveau was waarop de dollar begin 2020 het jaar tegen de roebel opende – over vooruitziende blik gesproken –, kreeg Manturov gaandeweg dit jaar (en op een huidige koers van net onder de 80) zelfs aanzienlijk meer dan waarop hij zes jaar geleden durfde te hopen.

Niet verwonderlijk herstelde de Russische economie zich na de diepe inzinking in het tweede kwartaal dan ook relatief snel, waarmee ook de groeivooruitzichten voor heel 2020 verbeterden ten opzichte van andere economische regio’s. In haar meest recente outlook, die van oktober, voorspelde het IMF nog een krimp van 4,1% voor Rusland vergeleken met een negatieve groei van respectievelijk 8,3% en 5,8% voor het eurogebied en de VS.

Bespoedigd herstel door koersval roebel

Hoewel ook in Rusland het aantal virusinfecties de afgelopen weken weer is opgelopen, is er in tegenstelling tot in veel Westerse landen nog weinig discussie over nieuwe lockdownmaatregelen. Bovendien liet de Russische regering doorschemeren dat ondersteuningspakketten voor bedrijven voorlopig ook niet worden verlengd, omdat er enerzijds hoop is dat de coronapiek voorbij is en anderzijds er sprake is van sneller dan verwacht herstel in veel bedrijfstakken. Dat Russische exportproducten en -diensten dankzij de koersval van de roebel dit jaar ruim een kwart goedkoper zijn geworden voor buitenlandse handelspartners, heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Het is eigenlijk wel heel verfrissend om iemand, in een wereld die wordt gedomineerd door centrale bankiers die met afgewogen beleidszinnen en overdreven diplomatie wél gewoon ordinair met de vinger op de geldprintknop blijven drukken, zonder een blad voor de mond te nemen te horen zegen het ‘geweldig’ te vinden om zijn valuta te zien instorten.

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.