Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Ontwikkelingen op de obligatiemarkt maken aandelenmarkten minder aantrekkelijk

In de VS liggen de rentevergoedingen van staatsobligaties inmiddels op niveaus die de aandelendividenden evenaren of zelfs overstijgen. Daarmee zou de keuze voor het nog steeds kopen van (toch al extreem hoog gewaardeerde) aandelen onder druk kunnen komen te staan.

 

 

De afgelopen pakweg tien maanden hebben beleggers de enorme stijging van de aandelenkoersen – juist in een tijd van economische en maatschappelijke ontwrichtingen door de Covid-19-pandemie – verdedigd door telkens te verwijzen naar de extreem lage stand van de (staatsobligatie)rentes.

Gedurende die periode lag het gemiddelde dividendrendement van zowel de S&P 500- als de Nasdaq 100-aandelen comfortabel boven de yield van 10-jaars Amerikaans schatkistpapier, waardoor Amerikaanse aandelen dan ook veel relatieve waarde hadden in vergelijking met 's werelds grootste obligatiemarkt.

Tegenwoordig minder overtuigend

Bijna twee maanden in het nieuwe jaar is die zaak lang niet meer zo overtuigend. Het dividendrendement van de S&P 500 is de afgelopen tien maanden gezakt van 2,15% naar net boven 1,5% en dat van de Nasdaq 100 van boven 1,8% naar 1,37%. Ondertussen is het obligatierendement van 10-jaars Amerikaans schatkistpapier meer dan verdubbeld tot 1,35% en is de yield van 30-jaars Treasuries gestegen van 1,2% tot ruim boven de 2%, waarmee het positieve verschil tussen de langstlopende Amerikaanse staatsobligatierente en het S&P 500- dividendrendement momenteel groter is dan sinds het begin van de coronacrisis ooit het geval was.

Nu schuilt in dat laatste misschien het gevaar van de appels-peren vergelijking, aangezien niet alle beleggers een 30-jaars tijdshorizon hebben. Maar ook wanneer ik de Bloomberg Barclays Index van bedrijfsobligaties met een AA-rating, met maar een gemiddelde looptijd van 13 jaar neem (waaronder schuldpapier van bedrijven als Apple, Exxon Mobil en Visa), dan rendeert die index momenteel meer dan 1,7%, waarmee het dividendrendement van de S&P 500 dus eveneens wordt overtroffen (iets dat van april vorig jaar tot het einde van 2020 nimmer het geval was).

Oplopende rente, maar (nog) onveranderd hoge aandelenkoersen

Terwijl door een combinatie van enorme monetaire verruiming en budgettaire expansie de rentes wereldwijd lange tijd artificieel zijn onderdrukt, heeft ten langen leste de angst voor inflatie er vermoedelijk voor gezorgd dat de obligatierentes de afgelopen tijd zijn gaan oplopen. Tegelijkertijd staan de aandelenwaarderingen –onder meer op basis van koers- winstverhoudingen en het extreem optimistische beleggerssentiment – nog altijd onverminderd hoog, waarmee de vraag rijst op welk obligatierenteniveau het breekpunt in de aandelenmarkten ligt.

Wat dat laatste betreft heeft Bank of America (BoA) recent becijferd dat momenteel bijna tweederde van de S&P 500-aandelen een gemiddeld dividendrendement heeft dat nog steeds boven het rendement van 10-jaars schatkistpapier ligt, maar dat dit percentage daalt naar nog maar 44% wanneer de 10-jaars staatsobligatierente zou stijgen naar een niveau van 1,75%. BoA heeft daar bovendien bij aangetekend dat beleggers al bij een 10-jaars obligatierenteniveau van 1,5% zouden kunnen gaan switchen van aandelen naar staatsobligaties.

Het label 'koopje' kan er wel van af

Gezien de door dezelfde bank al omhoog bijgestelde eindejaarsprognose van 1,5% naar 1,75% ten aanzien van die rente op 10-jaars Treasuries, lijkt er wellicht dan (eindelijk, want eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het al eerder had verwacht) een einde in zicht te komen voor de exorbitante aandelenkoersstijgingen van de afgelopen tijd.

De (rente)markt lijkt in ieder geval sneller dan verwacht een punt te bereiken dat het prefereren van aandelen boven (staats)obligaties, vanuit inkomstenperspectief althans, niet langer een vanzelfsprekendheid is. Het argument dat de rentetarieven zó laag zijn dat beleggers net zo goed welk aandeel dan ook, tegen welke koers dan ook, kunnen kopen en na verloop van tijd weer met winst verkopen – wat gedurende deze coronaperiode tot op heden heel vaak het geval was – zou door de oplopende rente dan ook aan kracht moeten gaan inboeten.

Door de rentelens bekeken zijn aandelen tenminste niet langer het ‘koopje’ dat ze terugkijkend lange tijd wel zijn geweest.

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.