Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Obligatiehandelaren gaan niet mee in hosannastemming

Nadat de zittende Amerikaanse president Trump eerder deze week via Twitter liet weten zich te scharen achter een vreedzame machtsoverdracht aan president-elect Biden, maakten aandelenkoersen wereldwijd een volgende, indrukwekkende koerssprong.

 

 

De reden is duidelijk: met het einde in zicht van de klucht rondom de presidentiële opvolging in de VS is er een flink stuk onzekerheid, waar beleggers een broertje dood aan hebben, weggevallen. Daarnaast is de verwachting dat een Biden-regering veel minder isolationistisch zijn, waarmee de hoop wordt gevoed dat de (handels)betrekkingen met onder meer China en Europa zullen verbeteren en de vrije wereldhandel nieuw leven wordt ingeblazen.

Nog meer in extase

Financiële markten raakten nog meer in extase toen Biden zijn plan uit de doeken deed om voormalig Fed-voorzitter Janet Yellen te benoemen tot minister van Financiën. Mede gezien haar recente opmerking over ‘een mat en ongelijk herstel als het Congres niet meer uitgeeft om de werkloosheid te bestrijden en kleine bedrijven overeind te houden’, rekenen beleggers met een mogelijke aanstelling van Yellen duidelijk op (nog) meer economische stimulans.

Bijgevolg kroop de Dow, de toonaangevende Amerikaanse aandelenindex, voor het eerst in de historie boven de 30.000. Tevens schoten de koersen van olie- en gasbedrijven de lucht in nadat de olieprijs een hoogste punt sinds maart dit jaar bereikte. Ook op de grondstoffenmarkt kwamen optimistischere vooruitzichten tot uiting. Zo steeg de koper/goud-ratio – die over het algemeen wordt gezien als een barometer van de algehele economische gezondheid en risicobereidheid, omdat de koperprijs een afspiegeling is van de wereldwijde industriële groeiverwachting en goud vaak dienst doet als een ‘safe haven asset’ – deze week tot een niveau dat dit jaar alleen precorona werd gezien.

Breed gedragen?

Zo bezien was er sprake van een breed gedragen uitzinnigheid, die eerder deze maand al was ingeluid door positief vaccinnieuws. Je zou dan ook denken dat de obligatiemarkt de lijn die begin november werd ingezet eveneens zou doorzetten. Amerikaans schatkistpapier met een looptijd van 10 jaar leek tot voor kort in ieder geval zeker op weg om voor het eerst sinds maart weer boven 1% uit te komen, waarmee de verwachting gerechtvaardigd was dat, vanwege de inverse relatie tussen obligatierente- en koers, Amerikaanse Treasuries verder onderuit zouden gaan. Te meer, daar staatsobligaties in rooskleuriger tijden vaak aan aantrekkingskracht inboeten vanwege een lagere drang om veilig te beleggen.

Niet echt…

Maar dat gebeurde dus niet echt. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsleningen haalde na het Pfizer-nieuws net de 1% niet en daalde vorige week tot 0,816%. Weliswaar steeg diezelfde rente deze week iets, tot 0,875%, maar dat stond verre van in verhouding tot de nieuwe recordhoogtes die in veel aandelenmarkten werden genoteerd.

Nu is daar best een redelijke verklaring voor. De Amerikaanse obligatiemarkt wordt immers ernstig verstoord door de opkoopprogramma’s van de Fed, terwijl dat in andere markten niet het geval is. Daarnaast heeft het Amerikaanse stelsel van centrale banken duidelijk gemaakt dat de rente niet zal worden verhoogd ‘totdat de arbeidsmarktomstandigheden een niveau van maximale werkgelegenheid hebben bereikt en de gemiddelde inflatie op 2% ligt’, waarbij aangetekend dat inflatie best eerst een hele tijd bóven de 2% mag liggen om die ‘gemiddelde’ inflatiedoelstelling te bereiken. Anders gezegd: er zal een lage renteomgeving voor veel) langere tijd gelden.

Vraagtekens

Ik kan me evenwel niet aan de indruk onttrekken dat het verruimende monetaire beleid slechts een deel van de reden is waarom de Amerikaanse rente niet wat verder oploopt en de koers van Amerikaans schatkistpapier niet iets harder daalt. Ik vermoed namelijk dat handelaren in Amerikaanse staatsobligaties, tot op heden in ieder geval, ook hun vraagtekens zetten bij de volgens andere markten klaarblijkelijk zó met goud en honing geplaveide weg voorwaarts voor 's werelds grootste economie…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.