Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Obligatiebeleggers lijken geen inflatieangst te hebben

Op veilingen van Amerikaanse staatsobligaties oversteeg vorige week de vraag het aanbod ruimschoots. Dat suggereert dat beleggers zich, tot op heden althans, (nog) geen zorgen maken over oplopende schulden en hogere inflatie.

 

 

In mijn vorige column schreef ik over de rente op 10-jaars Amerikaans schatkistpapier. Die was sinds begin dit jaar opgelopen door enerzijds de grote economische stimuleringsmaatregelen van Biden werden verwacht en anderzijds door het misschien wel vroeger dan voorzien terugschroeven van obligatieaankopen van de Amerikaanse Fed, waarop door sommige beleidsbepalers werd gehint tijdens de decembermeeting.

Inmiddels is duidelijk dat Biden een steunpakket van maar liefst $ 1,9 biljoen voor ogen heeft om de negatieve corona-effecten op te vangen, waarbij hij kort na de bekendmaking daarvan werd ‘geholpen’ door wederom tegenvallende Amerikaanse detailhandelsverkopen in de maand december: die daalden door de aanhoudende coronapandemie voor een derde opeenvolgende maand.

Grote interesse op obligatieveilingen

Echter, ondanks de budgettaire expansieplannen van Biden – die ontegenzeglijk zullen gaan resulteren in nog meer leningen de komende maanden en dus een nog groter aanbod van obligaties om die te financieren – werd vorige week woensdag een emissie van $ 24 miljard aan 30-jarige Amerikaanse staatsobligaties aanzienlijk overschreven door beleggers. Wat heet: met een factor van bijna tweeënhalf opzichte van het aantal aangeboden obligaties lag deze voor die looptijd boven het maandelijks overschrijvingsgemiddelde van 2,36 van vorig jaar en bereikte bovendien het op twee na hoogste niveau in twaalf maanden tijd. Ook de $ 38 miljard aan 10-jaars schatkistpapier die door de Amerikaanse regering werd uitgegeven vond gretig aftrek onder beleggers en genereerde een vergelijkbaar grote vraag.

Wel opmerkelijk…

De kooplust op deze obligatieveilingen was om een paar redenen opmerkelijk. Ten eerste gebeurde dit op een moment van historische politieke onrust: net na de bestorming van het Witte Huis en het vervolgens instemmen met een impeachment van Trump vanwege het aanzetten tot die opstand door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ik denk dat niemand raar zou hebben opgekeken van minder interesse van beleggers voor de Amerikaanse obligatie-emissies die daarop volgden. Maar dat gebeurde dus niet. Bovendien wist iedereen tevoren al dat Biden van plan was om zo’n groot hulppakket in het leven te roepen, maar weerhield dat beleggers er niet van om het uitgegeven langlopende schuldpapier massaal te willen kopen.

… of niet

Van de andere kant: Fed-voorzitter Powell haastte zich vorige week tegelijkertijd om de eerder ontstane ‘taper’-verwachting meteen te temperen door te stellen dat ‘nú niet het moment is om discussie te voeren over voortijdige afbouw van het (enorme) obligatie-opkoopprogramma’. Dus ondanks dat daardoor de balansomvang van de Fed inmiddels is gestegen tot $ 7,33 biljoen zal er de komende tijd nog steeds elke maand ter waarde van zo’n $ 120 miljard aan obligaties worden opgekocht, wat voor grote steun – hoe kunstmatig ook – onder de obligatiemarkt zal blijven zorgen.

Grote leenbehoefte

Dat de Amerikaanse overheid de afgelopen jaren veel geld geeft moeten lenen staat in ieder geval buiten kijf: sinds Trump aan de macht kwam om onder meer het verlies aan inkomsten uit zijn belastingverlagingen op te vangen en vorig jaar natuurlijk extra veel om de financiering van de pandemie-hulppakketten rond te krijgen. Met name door dat laatste is de totale Amerikaanse staatsschuld in 2020 alleen al met $ 4,55 biljoen gestegen. Die stijging van 19,6% vorig jaar – tot in totaal $ 27,7 biljoen eind 2020 – was de hoogste in bijna een halve eeuw tijd.

Alternatieven ontbreken

Hoewel de focus van beleggers zich vroeg of laat onvermijdelijk weer zal richten op de gigantisch oplopende schulden, lijken er op dit moment niettemin weinig realistische alternatieven voor Amerikaanse staatsobligaties voorhanden te zijn. Niet alleen heeft de VS de grootste, diepste en meest liquide obligatiemarkt ter wereld, ook zijn de obligatierendementen in vergelijking met andere ontwikkelde regio’s, waaronder Europa, nog altijd relatief aantrekkelijk. Zo ligt de 10-jaars rente op Duits schatkistpapier op -0,5% ten opzichte van de +1,10% op Amerikaanse Treasuries.

En de angst voor inflatie?

Dat de 10- en 30-jaars obligatie-uitgiftes zo ruim werden overschreven is des te opmerkelijker gezien de niet onlogische gedachte dat de aanstaande budgettaire verruimingsplannen, in combinatie met de triljoenen dollars die vorig jaar al in de economie zijn gepompt, zouden kunnen leiden tot snel oplopende inflatie. En niets maakt obligatiebeleggers normaal gesproken banger dan het vooruitzicht daarop; inflatie tast immers de waarde van de toekomstige vaste rente-uitkeringen aan, waardoor obligaties automatisch minder aantrekkelijk zouden moeten worden. Anders gezegd: als obligatiebeleggers echt zouden denken dat inflatie op het punt van oplopen stond, dan hadden ze zich nooit zo massaal op staatsobligaties gestort.

Voorlopig de juiste handelswijze

Toch twijfelen weinigen er aan dat er in de komende dagen en weken bezwaren zullen rijzen tegen de enorme omvang van Biden’s noodplan, ingegeven vanuit angst dat zoveel (meer) schulduitgifte het land uiteindelijk financieel kan ruïneren. Hoewel een dergelijk argument in ‘normale’ tijden hout zou snijden, lijken obligatiebeleggers in deze uitzonderlijke omstandigheden echter duidelijk te zeggen dat meer stimuleringsmaatregelen en -uitgaven om de economie te ondersteunen, voorlopig in ieder geval, de juiste manier van handelen is.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.