Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Na een desastreus coronajaar kan het MKB er echt geen hogere rente bij hebben, Christine

Juist op het moment dat reflatievrees de rente flink doet oplopen, schroeft de ECB zijn obligatieaankopen terug. ECB-voorzitter Christine Lagarde moet morgen het een en ander verduidelijken en vooral een lijn trekken om de lokale middenstand niet nog verder de vernieling in te drukken.

 

 

Terwijl de rentes op staatspapier al vanaf begin dit jaar zijn gaan oplopen, is de snelheid van de stijging, vooral de afgelopen weken, alleen maar geïntensiveerd. Dat was niet alleen zo bij de yield op 10-jaars Amerikaanse Treasuries, maar ook het geval bij de Duitse 10-jaars obligatierente. Die laatste was eind februari in ieder geval meer dan verdubbeld ten opzichte van begin 2021 (al voelt het woord verdubbeling nog altijd vreemd bij een rentebeweging van negatief naar minder negatief, in dit geval van -0,60% naar -0,25%, maar dat terzijde).

Minder in plaats van meer?

Echter, gedurende de afgelopen 14 dagen, waarin de obligatierentes dus steeds harder zijn gestegen, heeft de ECB zijn kwantitatieve verruimingspolitiek juist verkrapt. In plaats van de gemiddeld €18 miljard aan obligaties die wekelijks werden opgekocht sinds het noodaankoopprogramma van de ECB ter bestrijding van de gevolgen van de pandemie (het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) vorig jaar in het leven werd geroepen, is de afgelopen twee weken namelijk ‘slechts’ voor € 12 miljard – exclusief aflossingen – door de ECB uit de obligatiemarkt getrokken.

Dat is des te opvallender gezien het feit dat veel beleidsfunctionarissen van de ECB zich in de dagen voor bekendmaking van de obligatieaankoopcijfers uitspraken voor méér in plaats van minder aankopen, waarbij vaak het tegengaan van de ongewenst snel oplopende obligatierentes als hoofdreden werd aangehaald. Nu woorden en daden niet lijken te matchen, in ieder geval de afgelopen paar weken niet, moet de ECB opletten niet aan geloofwaardigheid in te boeten.

Daarom zou Lagarde er verstandig aan doen om morgen na de ECB-beleidsvergadering niet alleen toe te lichten wat de reden was om minder obligaties te kopen (waarover vaag gedoe over ‘grote aflossingen’ en ‘seizoensgebonden factoren’ in de markt de ronde doen), maar ook aan te geven dat dit een kortstondig en tijdelijk iets was en dat haar intentie om de obligatierentes niet te snel, te hoog, te laten doorstijgen, onveranderd van kracht blijft om de coronacrisis te bestrijden.

Euro wel minder oververhit

Daarbij is het een geluk bij een ongeluk dat een ‘valutacrisis’ dit jaar wel werd afgewend. Vooral door een aantrekkende dollar is de euro sinds begin dit jaar (niet alleen tegen de greenback, maar ook ten opzichte van het Britse pond) eindelijk wat verzwakt. Immers, voor een dergelijke exportgestuurde economie als die van de eurozone, belemmert een te sterke munt het herstel op het moment dat dit juist zo nodig is. Veel ECB-leden zullen dit jaar dan ook een zucht van verlichting hebben geslaakt nadat de euro in 2020 – gemeten vanaf maart – met bijna 15% in koers was gestegen.

Herstel in reële economie nog veel te broos voor hogere rente

Maar toch, met een enorm stimuleringspakket, ter waarde van $1,9 biljoen, dat op het punt staat te worden goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, waardoor groeivoorspellingen voor de VS, maar eveneens voor het VK en Europa, omhoog worden bijgesteld, zou toenemende reflatieangst ook in de eurozone de obligatierentes verder omhoog kunnen stuwen. Om het economisch herstel niet in gevaar te brengen moet de ECB er dan ook proactief voor zorgen dat de financieringsvoorwaarden aantrekkelijk genoeg blijven om vooral de MKB-sector – nog altijd de drijvende kracht achter economische groei in de wereld – de kans te geven zich uit de door opgelegde lockdownmaatregelen ontstane misère te werken. Dat kan alleen als de (obligatie)rentes niet (nog verder) de pan uitrijzen.

Alors Madame Lagarde, faites ce que vous devez faire demain, oftewel: doe morgen wat u moet doen, en zorg dat de angst voor een (nog harder) oplopende rente wordt weggenomen. Niet voor de aandelenmarkten, die zijn in mijn ogen toch al veel te hoog gewaardeerd, maar voor de lokale middenstand in de reële economie waar ondernemers zich op dit moment echt geen hogere (financierings)kosten kunnen veroorloven…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.