Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Prof. dr. J. Koelewijn

 

 

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

De heer Koelewijn studeerde algemene economie en hij promoveerde op bankentoezicht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij MeesPierson werkte hij als vermogensbeheerder en beleggingsanalist. Hij werd Hoofd Strategie en Onderdirecteur research bij IRIS, een samenwerkingsverband tussen Rabobank en Robeco en vervolgens als Hoofd Onderzoek bij de Autoriteit Financiële Markten.

Daarnaast is de heer Koelewijn sinds 2007 hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode Business Universiteit.


Prof. dr. J. Koelewijn

j.koelewijn@topfund.nl


De heer Koelewijn heeft als voorzitter van de RvC de taak om samen met Drs. R.H.M.G. van der Mast en de heer R.C. Labadie toezicht te houden op het (beleggings)beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap. Tevens heeft de RvC een adviserende rol over de strategie en richting van de onderneming en helpt om tot goede afwegingen te komen. Lees verder...

 

Memorandum aanvragen