Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Drs. R.H.M.G. van der Mast

 

 

Lid van de Raad van Commissarissen

De heer Van der Mast is gedurende zijn loopbaan werkzaam geweest bij diverse banken en financiële instellingen waaronder Bank Paribas Nederland NV, Bank Labouchere NV en Kairos Asset Management BV.

In zijn huidige functie als Bestuurder van directeur TargetMedia BV, een Betaalinstelling onder vergunning van De Nederlandsche Bank, is hij binnen het Bestuur verantwoordelijk voor ondermeer compliance. De heer Van der Mast is DSI Compliance Professional gecertificeerd.


Drs. R.H.M.G. van der Mast

b.vandermast@topfund.nl


De heer Van der Mast heeft als lid van de RvC de taak om samen met Prof. dr. J. Koelewijn en de heer R.C. Labadie toezicht te houden op het (beleggings)beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap. Tevens heeft de RvC een adviserende rol over de strategie en richting van de onderneming en helpt om tot goede afwegingen te komen. Lees verder...

 

Memorandum aanvragen