Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Een professionele onderneming begint met een professioneel, integer en competent team


 

In dit segment vindt u meer informatie over onze onderneming en een overzicht van de mensen die zich bezighouden met de dagelijkse werkzaamheden binnen en rondom Topfund.

 

Topfund B.V. is een Besloten Vennootschap, waarvan alle aandelen, via de Stichting Administratiekantoor Topfund, gehouden worden door de initiatiefnemer: de heer B.C.D. Houben.

De vennootschap is kantoorhoudend aan het: Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA te Amsterdam.

Topfund heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie leden: Voorzitter: Prof. dr. J. Koelewijn, Leden: Drs. R.H.M.G. van der Mast en de heer R.C. Labadie. De Raad van Commissarissen heeft de taak om toezicht te houden op het (beleggings)beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. Lees verder...

 

Memorandum aanvragen