Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Luchtvaartindustrie komt langzaam weer van de grond, nu de passagiers nog…

Terwijl luchtvaartmaatschappijen, vaak met hulp van overheidssteun, er alles aan doen om hun vliegtuigen weer zo vol (als veilig) mogelijk de lucht in te krijgen, lijken de meeste mensen op korte termijn nog niet klaar voor een vliegvakantie. De vraag naar zakelijk vluchten zal waarschijnlijk voor veel langere tijd, misschien wel structureel, lager blijven.

 

 

Uit gegevens van de International Air Transport Association (IATA) blijkt dat het internationale reisverkeer in april met 94,3% was gedaald als gevolg van de coronapandemie. Dat is een afname die dubbel zo groot is als tijdens (de nasleep van) de financieel-economische crisis van 2008.

Aanzienlijke gevolgen

De vooruitzichten van de UNWTO (United Nations World Tourism Organization) zijn al niet veel beter: de in toerisme gespecialiseerde VN-organisatie voorspelde namelijk onlangs dat het aantal internationale toeristische reizen in 2020 met wel 60% tot 80% zou kunnen afnemen. Aangezien het toerisme voor ongeveer 10% bijdraagt aan de wereldwijde economische groei en banenmarkt (de toeristische sector was vorig jaar nog goed voor 330 miljoen directe en indirecte banen wereldwijd), zouden de gevolgen voor de wereldeconomie in dat geval aanzienlijk zijn.

Hoewel de mate van herstel vooral afhangt van hoe het virus zich de komende tijd ontwikkelt – en afhankelijk daarvan: het meer loslaten, of juist weer herintroduceren, van lockdownmaatregelen en reisverboden – zou een verbetering van de economische omstandigheden de vraag naar luchtreizen weer doen opleven. Wat niet wegneemt dat alleen een wereldwijd vaccinatieprogramma kan zorgen voor echt herstel.

Minder financiële draagkracht en meer angst

Ondanks dat de restricties op het internationale (vlieg)verkeer steeds meer worden opgeheven, lijken de meeste mensen vooralsnog de voorkeur te geven aan een vakantie in eigen land met de auto boven een overzeese destinatie per vliegtuig. De huidige aanzienlijke kortingen van luchtvaartmaatschappijen ten spijt; de wereld verkeert door corona nu eenmaal in een economische crisis, waardoor er minder financiële draagkracht is voor een verre vliegvakantie. Daarnaast drukt de (corona)angst om te vliegen, zo kort na de uitbraak, ook nog altijd op het vliegtoerisme.

De vraag is of er ooit wel volledig herstel zal optreden, of dat het stilvallen van de luchtvaart veranderingen van veel blijvender aard tot gevolg heeft. Dat zal straks, wanneer de economie weer aantrekt, voor cargo zo’n vaart niet lopen. Met het opleven van de wereldhandel moeten producten in toenemende mate weer gewoon van A naar B worden gebracht. Ook door de lucht.

Hetzelfde principe zal op termijn gelden voor het vervoer van vakantiepassagiers; mensen willen uiteindelijk na een jaar hard werken graag op vakantie en zullen dat weer steeds vaker en verder weg doen, naarmate het einde van de coronacrisis meer in zicht komt.

Zakelijk vliegverkeer krijgt het moelijker

Of het aantal zakelijke vluchten ooit weer op pre-coronaniveaus komt te liggen, valt echter te betwijfelen. Terwijl het in eerste instantie overheidsregels en gezondheidsangst waren die ervoor zorgden dat bedrijven zakenreizen een halt toeriepen, wordt er inmiddels door veel worstelende bedrijven simpelweg op dergelijk grote uitgavenposten bezuinigd vanuit financieel oogpunt.

Daarnaast zijn diverse van die bedrijven failliet gegaan en voorgoed verdwenen, zijn grote handelsbeurzen nog steeds een zeldzaamheid, raken werknemers steeds beter gewend aan het werken vanuit huis en hebben bijna alle bedrijven de geneugten van het videoconferencen ontdekt waardoor online tools steeds vaker dienen als vervanging voor persoonlijke ontmoetingen.

Of dit dan allemaal ook zal leiden tot een permanente verandering moet worden afgewacht. Maar dat het herstel van deze winstgevende tak van sport binnen de luchtvaart (business class reizigers waren tot voor kort goed voor bijna een derde van de inkomsten van de luchtvaartindustrie als geheel) van lange duur zal zijn, lijkt me duidelijk.

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.