Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Loopt de mega-aandelenrally ten einde?

 

Terwijl de toonaangevende beursindices in de VS weer op, of net onder, recordhoogtes zitten, is het een teken aan de wand dat Amerikaanse captains of industry massaal winst nemen.

 

Uit onderzoek blijkt dat Amerikaanse topmanagers sinds begin mei voor meer dan $50 miljard aan eigen aandelen hebben verkocht. In lijn met die verkoopgolf daalde de zogeheten koopratio – de verhouding tussen het aantal insiders dat meer aandelen koopt dan verkoopt – eind juli tot 0.27, het laagste niveau sinds de eeuwwisseling.

Sceptisch

Terwijl ‘normale’ beleggers ondanks de (weer) extreem hoge waarderingen zonder angst blijven instappen, lijkt de top van het Amerikaanse bedrijfsleven hiermee sceptisch te staan tegenover de houdbaarheid van de gemiddeld 50% koersstijging van S&P 500-bedrijven sinds de lows van 23 maart.

Wat dat laatste aangaat is het saillant dat het episch herstel dat dus volgde op het – door de coronacrisis ingeluide – slechtste eerste kwartaal voor de S&P 500 ooit, juist vooraf werd gegaan door enorme kooplust van insiders. Waar weinigen zich toen nog konden voorstellen hoe snel de aandelenmarkten zouden herstellen van een pandemie die massale werkloosheid en een golf van bedrijfsfaillissementen veroorzaakte, bereikte de eerder genoemde koopratio eind maart namelijk een 11-jaars high van 1.75.

Anders gezegd; het inslaan van eigen aandelen van Amerikaanse captains of industry gaf rond het dieptepunt van de crash blijk van een groot, en achteraf correct gebleken, vertrouwen in (koers)herstel.

Waarschuwingssignaal

Mocht er ook nu weer sprake zijn van een dergelijk vooruitziende blik, dan zou de recente winstneming van insiders, dicht tegen de hoogtepunten van de huidige aandelenrally aan, als een duidelijk waarschuwingssignaal moeten gelden voor beleggers die menen dat de sky de limit is door het ultrasoepele monetaire beleid van de Fed.

CEO’s en CFO’s, die per definitie toch meer informatie over de werkelijke gezondheid van hun bedrijven hebben dan de gemiddelde belegger, zouden nu waarschijnlijk niet verkopen als ze volop vertrouwen hadden in een langer durende aandelenhausse met nog hogere koersen.

Onduidelijk waarom

Toch rinkelen niet voor iedereen meteen de alarmbellen. Zo wijzen diverse analisten erop dat insiders weliswaar moeten documenteren wanneer ze aandelen kopen of verkopen, maar dat ze niet hoeven uit te leggen waarom. Dat betekent dus dat het verre van duidelijk is of insiders hun aandelen dumpen omdat ze in algemeenheid bang zijn voor een grote correctie of specifiek omdat ze enkel geld willen vrijmaken voor bijvoorbeeld de koop van een (vakantie)huis of voor een andere grote persoonlijke uitgave.

Bovendien is ook senior managers niets menselijks vreemd en is het ook goed mogelijk dat ze er simpelweg voor kiezen om hun aandelenopties te verzilveren als appel voor de dorst met het oog op eventueel baanverlies. Veel bedrijven zijn immers bezig met kostenbesparingen en ontslagrondes om de (nasleep van de) coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.

Extra voorzichtig

Wat de reden ook moge zijn, het feit dat ‘Corporate America’ bezig is met het nemen van winst op eigen aandelen geeft mij in ieder geval reden tot extra voorzichtigheid. Want, de lage renteomgeving ten spijt; er ligt met de ongewisheid over het verdere verloop van de coronapandemie alsook over de uitslag van de naderende presidentsverkiezingen in de VS alleen toch al aardig wat onzekerheid op de loer de komende tijd…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.