Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Is groeiende schuldenberg MKB-sector het volgende hoofdpijndossier voor Europese banken?

Net als tijdens de financiële crisis van 2008-2009 verstrekken banken in Europa ook nu weer onophoudelijk leningen aan het MKB. Mocht een deel van de kleine en middelgrote bedrijven echter in de problemen komen, dan zullen Europese geldschieters uiteindelijk in de misère meedelen.

 

 

In Europa is het MKB (net als overigens in veel andere delen van de wereld) de kurk waar de economie op drijft: volgens de Europese Commissie zijn bedrijven met minder dan 250 werknemers goed voor meer dan 99% van alle ondernemingen in de EU en leveren ze er tweederde van de banen in de particuliere sector.

In de hoek van de klappen

Veel van die Europese kleine en middelgrote ondernemingen zitten echter al sinds maart vorig jaar in de hoek waar de hardste coronaklappen vallen. Zij kunnen het hoofd veelal alleen maar (nét) boven water houden dankzij het aanspreken van spaargeld, het ontvangen van overheidssteun en vooral: het afsluiten van goedkope bankleningen.

Gezien de geringe omvang van MKB-bedrijven, alsook van de lokale economieën die ze bedienen, hebben velen van hen altijd al moeite om investeerders aan te trekken. Daardoor komt in Europa naar schatting dan ook zo’n 80% van hun financieringsbehoefte neer op de schouders van de banken. Ter vergelijking: in de VS ligt dit percentage op ‘maar’ 50%, onder meer omdat daar alternatieve financiering – van bijvoorbeeld durfkapitaal- en private-equity-ondernemingen – veel meer voorhanden ligt.

Europese geldverstrekkers al in lastig parket

Anders gezegd: het voortbestaan van Europese MKB-bedrijven is ook van cruciaal belang voor de banken in de regio. Hoewel Europese geldverstrekkers veel van de ‘non-performing loans’ die ontstonden tijdens en na de vorige crisis hebben weten weg te saneren, zijn hun portefeuilles er nog altijd geenszins geheel van ontdaan. Bovendien heeft de steeds negatievere renteomgeving het er hun sindsdien ook niet gemakkelijker op gemaakt om geld te verdienen.

Inmiddels hebben zij in Europa al weer voor meer dan € 2 biljoen aan MKB-leningen uitstaan, waarmee de angst groeit dat een nieuwe golf van wanbetalingen tot grote vervolgproblemen voor de regionale banken kan leiden. Niet voor niets heeft Andrea Enria, hoofd bankentoezicht bij de Europese Centrale Bank, al gewaarschuwd dat het totaal aan slechte leningen in de eurozone kan oplopen tot een bedrag van wel € 1,4 biljoen – meer dan tijdens de nasleep van de financiële crisis van 2008-2009 – wanneer de Europese economie sterker dan verwacht zou krimpen.

Economische vooruitzichten verslechterd

Wat dat betreft is het zorgelijk dat analisten van diverse banken, waaronder JPMorgan Chase en UBS, hun verwachtingen voor de economie in de eurozone aan het begin van dit jaar alweer naar beneden hebben bijgesteld vanwege het toegenomen aantal strengere lockdownmaatregelen – vooral als gevolg van nieuwe coronamutanten die (ook) Europa overspoelen.

Daarnaast vallen leningen aan kleine en middelgrote bedrijven doorgaans sowieso sneller in de categorie ‘non-performing’, omdat het dergelijke bedrijven vaak ontbreekt aan financiële buffers waardoor ze economisch kwetsbaarder zijn en sneller betalingsachterstanden oplopen.

En terwijl het percentage slechte MKB-leningen al op een hardnekkig hoog niveau staat in Europa, blijkt uit recent onderzoek van de Europese Bankautoriteit (EBA) dat dit jaar waarschijnlijk nog eens één op de vier bedrijven in de eurozone te maken krijgt met cashflowproblemen en stijgende insolventierisico’s.

Waarschijnlijk volgt de rekening later

Dat de problemen van kleine en middelgrote bedrijven tot op heden nog niet zijn doorgesijpeld naar de kredietverstrekkers in Europa heeft veel, zo niet alles, te maken met het Europese coronaherstelfonds ter waarde van € 750 miljard. Het enorme pakket aan steunmaatregelen reikt bedrijven onder meer de mogelijkheid aan tot het uitstellen van aflossingen en terugbetalingen van leningen, waar de overheid dan ook nog vaak garant voor staat.

Velen denken echter dat dit slechts leidt tot het uitstel van problemen. De gedachte hierachter is dat als het MKB straks zijn deuren weer mag openen, de steunmaatregelen van de overheid bijgevolg ongetwijfeld drastisch zullen worden teruggeschroefd. Dat kan op zijn beurt alsnog uitmonden in een enorme MKB-faillissementsgolf in Europa. Door de rekening die banken daar dan verlaat voor gepresenteerd krijgen, zouden we in het meest ongunstige geval zo maar weer een volgende (krediet)crisis in kunnen rollen…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.