Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Ieder draagt zijn steentje bij (ik alleen iets minder jij)

Terwijl centrale banken er al jaren maar niet in slagen om de inflatie aan te jakkeren, heeft het coronavirus dit jaar wel meteen succes. Zij het met twee heel belangrijke kanttekeningen: niet officieel en zeer selectief.

 

 

Want wat is het geval? Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van Bloomberg blijkt dat de coronapandemie een prijsschok veroorzaakt bij Amerikanen met een laag inkomen. Geschat wordt namelijk dat huishoudens in de laagste inkomensgroep, door de hogere kosten voor huishoudelijke boodschappen en huisvesting (waaronder gas-, water, en elektriciteitskosten) als gevolg van de lockdownmaatregelen, in mei geconfronteerd werden met een prijsstijging van 1,5%. En dat terwijl het officiële inflatiepercentage in diezelfde maand daalde naar 0,1%; het laagste niveau in bijna vijf jaar.

Verandering in consumptiegewoontes

Volgens het onderzoek is dat verschil in beide cijfers vooral te wijten aan veranderingen in de consumptiegewoontes gedurende de pandemie: huishoudens worden door thuisquarantaine-maatregelen gedwongen om meer voedsel te kopen, dat mede daardoor flink in prijs is gestegen, maar geven als gevolg van diezelfde maatregelen veel minder uit aan recreatieve activiteiten en vervoer.

Wat verder opvalt is dat de ‘overall’ uitgaven van lage-inkomensgezinnen vrijwel gelijk zijn gebleven, terwijl die bij huishoudens in de hoogste inkomenscategorie – juist en vooral vanwege het minder spenderen van geld aan reizen, transport en vrijetijdsbesteding buitenshuis – met maar liefst 53% is gedaald.

Er wordt ook anders bezuinigd dan voorheen

Tevens blijkt dat het bezuinigingspatroon in de huidige crisis sterk contrasteert met wat we tijdens eerdere recessies zagen; vaak bleven toen de uitgaven aan diensten ongewijzigd en daalde overwegend de geldbesteding aan duurzame goederen (als auto’s, juwelen en huishoudelijke apparaten) sterk. Daarnaast bezuinigen huishoudens met een hoog inkomen nu meer vanwege het hogere gezondheidsrisico dan door verlies aan inkomen of koopkracht, gezien de uitgaven die bij hen het meest zijn gedaald voor diensten waarbij persoonlijke interactie komt kijken (zoals bij reizen en uit eten gaan), die meer risico op besmetting met het coronavirus met zich meebrengen.

Groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk

Dat hetzelfde virus dit jaar in korte tijd – in tegenstelling tot de, jarenlang, verwoede pogingen van de Fed – dus wél tot meer inflatoire druk in de VS leidt, vormt een uitdaging voor de Amerikaanse centrale bank. Doordat die met een veel lager (officieel) inflatiepercentage rekent dan wordt geïmpliceerd door het verlies aan koopkracht waarmee de minderbedeelden daadwerkelijk worden geconfronteerd, dreigt de ongelijkheid tussen arm en rijk namelijk alleen maar verder op te lopen.

Er was per slot van rekening in maart al sprake van baanverlies bij bijna 40% van de Amerikanen met een gezinsinkomen van minder dan $40.000, terwijl dat maar bij 19% van de huishoudens met een inkomen van tussen $ 40.000 en $ 100.000 het geval was en bij slechts 13% van de gezinnen die meer dan $ 100.000 verdienen.

Dat lagergeschoolde arbeiders ook nog eens eerder geneigd zijn het virus op te lopen – omdat schoonmaak-, productie- en inpakwerkzaamheden nu eenmaal alleen maar op locatie kunnen worden gedaan en niet veilig geïsoleerd vanuit huis – maakt het voor de financieel achtergestelden extra wrang.

In combinatie met het feit dat centrale banken met hun voor beurzen ondersteunende, ultrasoepele monetaire beleid vooral welgestelde beleggers bijstaan in plaats van noeste arbeiders, bekruipt me het gevoel dat centrale banken onbedoeld bijdragen aan een groeiend ongelijkheidsprobleem…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.