Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Fondsprofiel

Het High Frequency Daytrading Fonds heeft als doel om bovengemiddelde beleggingsresultaten te behalen onder alle marktomstandigheden tegen aanvaardbare risico’s. Het Fonds beoogt een maandelijks rendementsdoel van 2% tot 3% wat zich vertaalt naar jaarlijks een rendementsstreven van 24% tot 36%. 

 

De handelsmethodiek kenmerkt zich door het gebruik van kwantitatieve strategieën die zowel long als short beleggen in de volgende valuta's, EUR, USD, GBP, CAD, AUD, NZD, JPY en CHF.

Het High Frequency Daytrading Fonds


"Hoe men het ook wendt of keert, wat fondsmanagers ook doen en wat men u ook vertelt; de markt is simpelweg niet te voorspellen."

Bryan Houben


Onze beleggingsfilosofie 

Om die reden is het voor u als investeerder van evident belang om goed te beseffen dat niemand een glazen bol heeft; in de toekomst kijken en met zekerheid weten wat er gaat gebeuren is ronduit onmogelijk, te meer daar onvoorziene omstandigheden, uitspraken en beslissingen steeds vaker een volgende koersbeweging bepalen dan peilbare, fundamentele economische data dat in het verleden deden.

Het High Frequency Daytrading Fonds is daarom ook met een geheel andere invalshoek opgezet. In plaats van te proberen (tevergeefs) de richting van de markt te voorspellen, maakt het beleggingsfonds gebruik van algoritmes die handelen op basis van, zoals wij dat noemen, 100% zekere feiten.

Wilt u meer weten?

Boek een digitale presentatie

 

Beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid kenmerkt zich door uiterst actieve daghandel en is gebaseerd op drie strategieën die in combinatie met elkaar worden toegepast.

 

Strategie 1: De dynamische grid strategie

Wat 100% zeker is, is het feit dat de markt altijd beweegt, zowel omhoog als omlaag. Zoals gezegd is daarbij het voorpellen van de marktrichting zo goed als onmogelijk. Om enkel profijt te trekken van de beweeglijkheid, oftewel de volatiliteit, van valutakoersen – ongeacht de marktrichting – maken wij gebruik van de dynamische (intelligente) grid strategie.

De grid strategie, ook wel een raster strategie genoemd, is een op technische analyse gebaseerd algoritme dat gebruik maakt van koersbewegingen binnen specifieke rasterpatronen. Deze techniek profiteert van de normale prijsvolatiliteit in markten door het plaatsen van koop- en verkooporders op systematisch vooraf bepaalde afstanden boven en onder de actuele marktprijs. Anders gezegd worden met behulp van geavanceerde computertechnologieën de juiste instap- en uitstapniveaus rondom steun- en weerstandsniveaus van valutakoersen bepaald.

Kenmerkend voor deze handelsmethode is dat op dag basis veel snelle en kortlopende transacties worden uitgevoerd om aanhoudend steeds kleine winsten te incasseren. Het dynamische, ofwel intelligente, element zorgt ervoor dat op basis van prijsvolatiliteit de grid strategie zowel in consoliderende als in trending markten kan presteren en daardoor een langdurig stabiele performance levert.

 

Strategie 2: De break-out strategie

De break-out strategie complimenteert de grid strategie en wordt toegepast om ook extreme marktsituaties in het voordeel van het fonds te kunnen laten werken.

 

Strategie 3: De latency arbitrage strategie

De Latency arbitrage strategie wordt toegepast om met laag risico de algehele performance van het fonds te verhogen door met behulp van algoritmes te profiteren van prijsdiscrepanties tussen de verschillende liquidity providers. Het lage marktrisico wordt nog eens geholpen door het geringe aantal transacties dat wordt uitgevoerd; doordat de algoritmes slechts enkele malen per maand handelen is het fonds het merendeel van de tijd volledig liquide.

 

(Semi)automatische hoekstenen

Deze drie strategieën vormen de hoekstenen van het High Frequency Daytrading Fonds. Met uitzondering van de latency arbitrage strategie, die volledig automatisch wordt toegepast, is bij de overige twee strategieën sprake van semiautomatische handel. Hierbij worden posities wel volledig automatisch geopend, maar wordt zowel het beheer als het afsluiten van de posities handmatig uitgevoerd. De strategie wordt dagelijks (indien nodig 24 uur per dag) live gemonitord, waarbij aangetekend dat handelscycli over het algemeen slechts enkele weken duren.

Het fonds tracht voor de berekening van de nettovermogenswaarde elk maandeinde liquide te zijn, waarna op de eerste dag van de nieuwe maand de algoritmes weer geactiveerd worden.

 

De beste executie voor optimaal resultaat

Beleggingsondernemingen moeten conform MiFID II toereikende maatregelen nemen om bij het uitvoeren van orders van een cliënt het best mogelijke resultaat te behalen. Deze verplichting wordt de best execution-verplichting genoemd.

Om de hoogst mogelijke handelssnelheid na te streven is ons handelsplatform cross-connected met de server van onze executiepartner Finalto. Door de verbondenheid met de FX matching-engine in het Equinix LD4-netwerk van Finalto wordt ons een routing latency geboden van tussen de 1 micro- en 300 nanoseconde.

Beleggingsuniversum

Het fonds belegt uitsluitend op de interbancaire valutamarkt en voert daarbij enkel transacties uit in de volgende valuta’s, EUR, USD, GBP, CAD, AUD, NZD, JPY en CHF.

Lees verder ...

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.