Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Haken en ogen aan crypto-avontuur van Elon Musk

Eerder deze week maakte Tesla-topman Elon Musk bekend ter waarde van $1,5 miljard aan bitcoins te hebben gekocht. Op dat nieuws steeg de digitale munt bijna $10.000 in koers om net boven de $48.000 weer een nieuw hoogterecord te bereiken.

 

 

Zijn verklaring voor deze actie was redelijk straightforward: "Om het rendement op onze liquide middelen verder te diversifiëren en te maximaliseren". Wat dat aangaat levert het aanhouden van fiatgeld op een (spaar)rekening in ieder geval al tijden niks meer op.

Van de andere kant ontbreekt het bij de bitcoin als alternatief wel aan een langdurig opgebouwd trackrecord en zijn de koersbewegingen vaak extreem volatiel en de risico’s navenant. De move van Tesla kan dus ook niet anders worden omschreven dan als zeer speculatief.

Hoewel klein in relatie tot Tesla's marktwaarde van zo’n $815 miljard, is $1,5 miljard nog steeds een aanzienlijk deel van de ruim $19 miljard aan kasreserves die Tesla eind december op de balans had staan. Ook stond de bitcoin-investering van Musk gelijk aan het bedrag dat Tesla gedurende héél 2020 uitgaf aan R&D-kosten.

Soortgelijke praktijken in het verleden niet succesvol

En dat terwijl een kijkje in de financiële geschiedenisboeken leert dat vergelijkbaar speculatief gebruik van gelden en hedgefonds-achtige activiteiten door niet-financiële instellingen lang niet altijd goed afliep. Zo moest General Motors ongeveer een eeuw geleden nog van de ondergang worden gered vanwege misgegane speculatieactiviteiten in aandelen door oprichter William Durant.

In de jaren tachtig zorgde ongebreidelde speculatie op grondprijzen door corporate Japan ervoor dat een aandelenzeepbel steeds verder uit zijn voegen groeide en uit eindelijk uit elkaar spatte.

En ruim een decennium geleden verdiende Porsche eerst nog een tijdje aardig wat geld met de handel in derivaten, maar leidde diezelfde speculatieve optiehandel in 2009 wel bijna tot de ondergang van de sportwagenfabrikant.

Maar goed, terug naar het heden.

Ondanks dat de bitcoin-koers na het nieuws met bijna 20% steeg, zal het de waarde van Tesla’s cashreserves vooralsnog niet verhogen. Dat komt omdat cryptocurrencies boekhoudtechnisch niet als contant geld, of een equivalent daarvan, noch als een financiële belegging worden geclassificeerd. In plaats daarvan worden ze beschouwd als een immateriële activa die tegen kostprijs moet worden gewaardeerd en in geval van een prijsdaling moet worden afschreven, terwijl een prijsstijging pas als winst kan worden geboekt nadat de ‘asset’ is verkocht.

Tesla’s daadwerkelijke winsten (of verliezen) zouden nog meer kunnen gaan afwijken als klanten straks voor hun Tesla gaan betalen in bitcoins – iets dat Musk op korte termijn van plan is toe te staan – en het bedrijf de digimunten niet telkens en onmiddellijk omzet in Amerikaanse dollars.

Tijd voor boekhoudkundige aanpassingen?

Je kunt je afvragen of de huidige boekhoudnormen wellicht niet moeten worden bijgewerkt en aangepast aan het huidige crypto-tijdperk. Immers, als je met bitcoins een Tesla kunt kopen, dan dient de digitale munt ontegenzeglijk als ruilmiddel, hoe beweeglijk en volatiel in waarde dan ook. Bovendien is er dankzij de actieve handel op diverse futuresbeurzen continu een duidelijk waarneembare marktprijs voor de bitcoin.

Hoewel analisten vanaf nu de gerapporteerde resultaten van Tesla ongetwijfeld zullen aanpassen en moduleren naar de reële (huidige) waarde van de bitcoin-belangen, is en blijft het een meer omslachtige én minder transparante benadering van de werkelijkheid.

Toch lijken de autoriteiten geen haast te hebben om hier een helpende hand te bieden, want afgelopen oktober besloot de zogeheten Financial Accounting Standards Board – wiens taak het is om toezicht te houden op de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (Generally Accepted Accounting Principles, afgekort als GAAP) – nog unaniem om van cryptocurrencies voorlopig zeker geen agendapunt te maken.

Wel zo fair voor beleggers

Niettemin zijn er in de huidige nulrenteomgeving genoeg analisten die er niet aan twijfelen dat andere techbedrijven Tesla’s voorbeeld gaan volgen en ook zullen proberen om via bitcoin-aankopen een beter rendement te behalen met het geld in kas. Los van het feit dat zij speculatief bezig zijn en verhoogd financieel risico lopen, moet het hun toch minstens worden toegestaan om bitcoin-bezittingen tegen een actuele marktprijs te waarderen.

Dat is bovendien vooral fair voor (toekomstige) beleggers in dergelijke bedrijven, wiens beeld anders wordt vertroebeld door een onvolledig financieel bedrijfsplaatje…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.