Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Fed-beleid maakt ongelijkheidskloof groter

Vorige week heeft de Amerikaanse Fed een koerswijziging in haar monetaire strategie aangekondigd. Het gevolg is dat de rente nog heel lang ultralaag blijft en dat de ongelijkheid alleen maar groter wordt.

 

 

Op de jaarlijkse conferentie van centrale bankiers in Jackson Hole die afgelopen donderdag en vrijdag – door corona online – plaatsvond, deed Fed-voorzitter Jerome Powell uit de doeken dat zowel de 2%-inflatiedoelstelling als het streven naar maximale werkgelegenheid voortaan losser geïnterpreteerd gaat worden.

Ten aanzien van inflatie wordt vanaf nu naar een gemiddelde gekeken, waardoor in de toekomst meer dan 2% geldontwaarding zal worden toegelaten ter compensatie van al die jaren dat de inflatie daar nu al onder ligt. Dat betekent dus dat een tijdelijk inflatiecijfer van boven de 2% de Fed niet direct aanleiding (meer) zal geven om de rente te verhogen, oftewel: een ‘lower for longer’ renteomgeving.

Hetzelfde geldt wanneer een situatie van maximale werkgelegenheid weer wordt bereikt, waarvan volgens de Fed sprake is wanneer de werkloosheid rond de 3,5 à 4 procent ligt. Hoewel we daar nu ver boven zitten (door corona is de Amerikaanse werkloosheid naar zo’n 10 procent gestegen), is maximale werkgelegenheid in het verleden vaak reden geweest voor de Fed om de rente te verhogen, omdat krapte op de arbeidsmarkt toen nog leidde tot hogere lonen, wat weer resulteerde in stijgende inflatie. Dat is echter al jaren niet meer het geval, waarbij vooral wordt gewezen naar de prijsdrukkende effecten van digitalisering en globalisering. Hoe dan ook, de Fed zal dus ook bij erg krappe arbeidmarktomstandigheden (blijven) wachten met het verhogen van de rente.

Scheefgroei

Powell zei verder dat toekomstige maximale werkgelegenheid ‘breedgedragen’ moet zijn, wat ik lees als dat mensen met lage- en middeninkomens naar verhouding net zo veel werk moeten hebben als mensen met hogere inkomens en relatief dus niet vaker werkloos achterblijven (wat dikwijls wel het geval is).

Maar juist met betrekking tot dat laatste, gelijkheid, wringt de schoen van het monetaire beleid van de Fed al lange tijd. Want ondanks het opkopen van miljarden aan obligaties en het ultralaag houden van de rente, is de Amerikaanse centrale bank er niet in geslaagd om looninflatie aan te wakkeren; iets dat vooral mensen in lagergeschoolde beroepen aan een beetje meer koopkracht zou helpen. In plaats daarvan heeft datzelfde verruimende beleid wél geleid tot almaar hogere aandelenkoersen. En juist díe tegenstelling (geen looninflatie, wel asset inflatie) zorgt voor steeds meer scheefgroei in de maatschappij.

Duizelingwekkend

Wat te denken, bijvoorbeeld, van de enorme vermogensgroei van enkele van de grootste captains of industry in de VS (dankzij riante optie- en aandelenregelingen)? Neem Elon Musk, de baas van Tesla; zijn persoonlijke kapitaal steeg dit jaar met meer dan $70 miljard naar een totaal vermogen van $100 miljard. Het fortuin van Jeff Bezos, oprichter en ceo van Amazon, groeide in diezelfde periode met bijna $90 miljard zelfs uit naar meer dan $200 miljard. En Facebook-topman Mark Zuckerberg, die eerder in augustus de vermogensgrens van $100 miljard al overschreed, verdiende vorige week woensdag op één dag alleen al $8,5 miljard.

Tegenover dergelijke, duizelingwekkende bedragen, in dit door het coroanvirus geteisterde jaar, steekt de tot nu toe eenmalige vergoeding van $1.200 dollar aan de minderbedeelde Amerikanen om de ontstane crisis het hoofd te bieden op zijn allerzachtst gezegd wel heel schraal af.

Extra voeding

Bovendien zouden Musk, Bezos en Zuckerberg nooit zo snel, zo puissant rijk zijn geworden zonder de hulp van de Fed, wiens ongekende liquiditeitsinjecties de beurskoersen van Tesla, Amazon en Facebook tot grote hoogten hebben doen stijgen.

Daarmee wordt het steeds pijnlijker duidelijk dat het beleid van de Fed vooral ten goede komt aan de grote ondernemingen en hun toch al vorstelijk betaalde leidinggevenden, juist in een tijd dat kleinere bedrijven en mensen met een laag inkomen het steeds moeilijker krijgen.

Het is duidelijk dat de Fed met de aangekondigde strategieverandering de rente voor nog heel lange tijd ongewijzigd laag zal houden, waarmee de groeiende ongelijkheid niet wordt opgelost en aangepakt, maar juist extra wordt gevoed. Ik vraag me af hoe lang dat nog gaat…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.