Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Eerder L- dan V-vormig herstel

 

Terwijl de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vorige week minder negatief was over de wereldeconomische vooruitzichten dan eerder nog het geval, schetste de Wereldbank nog geen dag later toch een iets minder rooskleurig beeld.

 

Vorige week woensdag meldde de OESO in haar september outlook dat de wereldeconomie zich sneller lijkt te herstellen van de coronacrisis dan een paar maanden geleden nog werd gedacht. Volgens de intergouvernementele organisatie ligt de wereldeconomie nu op koers om dit jaar met 4,5% te krimpen, wat – hoewel nog steeds ongekend in de recente geschiedenis – minder is dan de 6% krimp die in juni was voorspeld.

‘Geen landelijke lockdowns meer’

De OESO zei dat de omhoog bijgestelde prognoses waren gebaseerd op de veronderstelling dat lokale virusuitbraken voorlopig zullen voortduren, maar dat deze ook met lokale coronamaatregelen beteugeld kunnen worden en niet meer met complete, landelijke lockdowns. De organisatie ging er verder vanuit dat een vaccin pas eind volgend jaar beschikbaar zal zijn.

De betere algemene vooruitzichten voor de rest van dit jaar verhulden niettemin grote verschillen tussen de verschillende economieën; de Verenigde Staten, Europa en China (wat het enige G20-land is waar de OESO nu groei in plaats van krimp voorziet) doen het beter dan eerder werd gevreesd, terwijl opkomende landen als India, Mexico en Zuid-Afrika het slechter doen vanwege hun worstelingen om het coronavirus echt in te dammen.

Hoe dan ook: het door de OESO opgewaardeerde economische perspectief voor de wereld als geheel leek op een voorzichtig lichtpuntje in de coronaduisternis.

Maar: veel bedrijven in nood

Echter, nog geen dag later waarschuwde de hoofdeconoom van de Wereldbank, Carmen Reinhart, dat ondanks een redelijke remonte tot nu toe, een volledig herstel maar liefst vijf jaar zou kunnen duren. Tijdens een conferentie in Madrid merkte ze verder op dat in weerwil van de enorme monetaire steun van centrale banken veel ondernemingen hun deuren toch al voorgoed hebben moeten sluiten.

Daarnaast constateerde ze dat (overgebleven) bedrijven in hard door corona geraakte sectoren, zoals de horeca en de luchtvaartindustrie, het niet lang zullen volhouden zonder additionele kapitaalinjecties. Anders gezegd; wanneer de financiële ondersteuning in de tweede helft van het jaar minder groot wordt – waar het gezien de moeizame onderhandelingen over een tweede (afgeslankte) budgettaire stimuleringsronde in de VS in ieder geval op uit lijkt te draaien –, zal het herstel snel genoeg vertraging gaan oplopen.

Recente statistieken niet best

Een blik op de laatste statistieken leert daarbij dat er tot nu toe wereldwijd zo’n 30 miljoen mensen besmet zijn geraakt met COVID-19, waarvan er iets minder dan 1 miljoen zijn overleden. Maar waar de afgelopen zomermaanden de verspreiding van het virus nog redelijk binnen de perken bleef, vrezen steeds meer virologen met het recent weer snel oplopende aantal besmetingen voor een tweede virusgolf. In dat geval zou de kans op landelijke lockdownmaatregelen weer flink groter worden, lijkt me, waarmee tegelijkertijd dan óók de belangrijkste veronderstelling (‘enkel nog lokale coronavuurtje die plaatselijk geblust kunnen worden’) van het iets optimistischere scenario van de OESO weer snel zou zijn achterhaald.

Niet voor niets noemde de Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, de opgaande trend van het aantal besmettingsgevallen in Europa onlangs ‘zorgwekkend’, spoorde de Britse Chief Medical Officer, professor Chris Whitty, de Engelse bevolking aan om het virus de komende herfst- en wintermaanden 'zeer serieus' te nemen en bevestigde de Nederlandse RIVM-directeur, Jaap van Dissel, deze week dat de tweede golf van de pandemie inmiddels een feit is.

Meer ruimte aan de onderkant

Op de financiële markten lijkt in ieder geval iets van common sense op te treden, want na de maandenlange hosannastemming op de beurzen zijn de aandelenkoersen recent dan eindelijk wat onder druk komen te staan door angst voor het heroplaaien van de coronapandemie en de eventueel daarmee gepaard gaande nieuwe beperkingen.

Toch zie ik de komende tijd nog veel meer ruimte aan de onderkant, vooral wanneer beleggers beseffen dat het (onderliggend economisch) herstel niet een overhypte V-vorm heeft, maar er eerder zal uitzien als een L, oftewel: een traag herstel, met aanhoudende werkloosheid en stagnerende economische groei voor langere tijd…

 


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.