Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Deel 8. Spreads

Hoewel de spread binnen financiële markten verschillende betekenissen kan hebben, wordt er altijd mee gerefereerd aan prijs-, koers- of renteverschillen. In dit achtste, en tevens laatste, deel van de (FX) Kennisbank leggen we eerst de meest gangbare spreads uit en gaan we daarna dieper in op de spreads in FX-trading.

 

 

Credit spread

In kredietmarkten verwijst een spread naar het verschil in (coupon)rente van obligaties die alleen in kredietwaardigheid verschillen, maar voor de rest gelijk zijn. In obligatiemarkten dienen staatsobligaties vanwege de veiligheid van de belegging vaak als benchmark waartegen minder kredietwaardige (bedrijfs)obligaties worden afgezet. Hierbij komt de overrente tot uitdrukking in de spread.

Om dit toe te lichten met een voorbeeld: wanneer de rente van 10-jaars Amerikaans schatkistpapier 1% bedraagt en die van een bedrijfsobligatie met dezelfde looptijd 3%, dan wordt de spread als 2%, of 200 basispunten, gekwalificeerd.

Dergelijke spreads worden credit of yield spreads genoemd.

Spread trading

Een spread kan ook verwijzen naar het innemen van verschillende, doch gecorreleerde posities, op de termijnmarkt. Dat kan bijvoorbeeld door op de futurecurve op twee verschillende vervaldata, twee tegenovergestelde posities (long versus short) in te nemen, maar ook door op dezélfde vervaldatum tegenovergestelde posities te openen in onderling verwante futures (bijvoorbeeld long de goudfuture tegen short de zilverfuture of long die van mais tegen short die van tarwe).

Deze manier van handelen staat bekend als spread trading, waarmee wel een view wordt uitgedrukt, maar met een geringere risicoblootstelling en vaak minder margevereisten dan bij een volledig ‘naakte’ exposure door enkel één ingenomen long- of shortpositie op de termijnmarkt.

Bid-offer spread

Toch is de meest bekende definitie van een spread in financiële markten het verschil tussen de bied- en laatkoers of koop- en verkoopprijs van een asset, zoals een aandeel, obligatie, commodity of valuta. Deze spread staat dan ook bekend als de bid-offer spread.

Deze spread ontstaat door het spel van vraag en aanbod op de markt en is vooral afhankelijk van liquiditeit, handelsvolume en volatiliteit. Hierbij staat liquiditeit voor het gemak waarmee een financieel product kan worden ge- en verkocht, volume voor de totale omvang van de transacties gedurende een bepaalde tijd (vaak een handelsdag) en volatiliteit voor de mate van beweeglijkheid van een onderliggende asset.

FX spread

Doordat de internationale FX-markt de grootste en meest liquide markt ter wereld is en er op de valutamarkt bovendien sprake is van weinig volatiliteit in vergelijking met andere asset markten, zijn de spreads in FX krapper dan in welke beleggingscategorie dan ook. Anders gezegd liggen de bied- en laatkoersen van valutaparen dichter bij elkaar dan bij welke commodity (future), obligatie of welk aandeel dan ook, waardoor de kosten om in en uit valutaposities te stappen voor een belegger in FX het laagst zijn.

Spread in pips

In de FX-markt wordt de spread uitgedrukt in het aantal pips, waarbij een pip bij de meeste valutaparen staat voor het vierde cijfer achter de komma. Bij EUR/USD, het meest liquide valutapaar, is de spread doorgaans maar 1 pip, ofwel 0,0001, wijd.

Zou een belegger dus op hetzelfde moment een positie van 100.000 euro openen én sluiten, dan zouden de kosten 100.000 x 0,0001 = 10 dollar (omdat de waarde van 1 euro – de base currency – in eenheden dollars – de quoted currency – wordt uitgedrukt) bedragen.

Ook binnen de valutawereld zelf geldt: hoe hoger de liquiditeit en hoe lager de volatiliteit, hoe krapper de spread. Om die reden hebben minder liquide en minder grote (qua dagelijks handelsvolume) valuta’s van opkomende markten vaak veel wijdere spreads dan die van de munten van ontwikkelde markten. Zo heeft de Zuid-Afrikaanse rand een ‘normale’ spread van 30 tot 50 pips, die in illiquide marktomstandigheden kan uitlopen tot wel 100 of 200 pips.

Zoals gezegd was dit het laatste deel van de (FX) Kennisbank. Vanaf heden zal de column weer wekelijks worden gepubliceerd.

 


Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.