Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Deel 7. Margin trading

Bij margin trading wordt deels belegd met geleend geld. Omdat maar een percentage van de positiegrootte(s) op een margerekening hoeft te worden aangehouden, kunnen beleggers groter handelen dan met hun eigen vermogen mogelijk is.

 

 

Margin trading stelt een belegger derhalve in staat om met meer kapitaal in een onderliggend financieel product te handelen dan dat hij of zij voorhanden heeft.

Margin account

De extra financiële ruimte wordt ter beschikking gesteld door de aanbieders van handelsplatformen waar beleggers hun effectenrekeningen hebben lopen. Het handelen met marge vereist een margin account, waarin marge verwijst naar het bedrag aan eigen vermogen dat een belegger daarop minimaal moet aanhouden. De aanbieder fungeert vervolgens als kapitaalverschaffer, waarbij de marge als onderpand dient voor eventuele verliezen op de posities.

Hefboomeffect

Margehandel wordt ook wel leveraged trading genoemd, omdat het voor een hefboomeffect zorgt. De hefboom beschrijft wat de verhouding is tussen het geleende kapitaal en de marge, ofwel wat de ratio is van het vreemd ten opzichte van het eigen vermogen. Het hefboompercentage verschilt per aanbieder en is in grote mate afhankelijk van de beweeglijkheid van de koers van het onderliggende financiële product, waarbij geldt: hoe minder volatiel de beleggingscategorie hoe hoger het hefboompercentage.

Omdat de internationale valutamarkt wordt gekenmerkt door een relatief lage volatiliteit, mede ingegeven door de enorme marktomvang en hoge mate van liquiditeit, zijn de hefboompercentages in FX-trading groot met ratio´s van 50:1, 100:1 of zelfs 200:1.

Een voorbeeld

Stel dat een belegger bullish is op de euro en bearish op de dollar – en dus verwacht dat de euro in waarde zal stijgen en de dollar in waarde zal dalen – en dat de aanbieder van het handelsplatform een margeratio hanteert van 100:1 voor een positie in EUR/USD. Dan betekent dit dat deze belegger eenhonderdste van de positiegrootte als marge moet aanhouden op zijn of haar margin account, terwijl de rest wordt geleend van de aanbieder. Om een longpositie in de euro in te nemen ter waarde van € 1 miljoen heeft hij of zij dus maar € 10.000 aan eigen vermogen nodig.

Als het idee van de belegger uitkomt en EUR/USD met 0,5% stijgt, dan komt de winst uit op $ 5000 (omdat de waardetoename van de euro in dollartermen wordt uitgedrukt). Zonder hefboom zou de winst maar $ 50 dollar hebben bedragen. De 100:1 leverage zorgt er dus niet alleen voor dat de positiegrootte wordt vermenigvuldigd met een factor 100, maar ook het rendement op het eigen vermogen. Omdat aan het einde van elke handelsdag de resultaten worden verrekend, zou in dit geval een eurobedrag van $ 5000 tegenwaarde worden bijgeschreven op de margerekening van de belegger.

Het hefboommes snijdt echter aan twee kanten; eventuele verliezen worden met eenzelfde vermenigvuldigingsfactor vergroot. Een 0,5% daling van de EUR/USD-koers zou dan ook hebben geleid tot een verlies van $ 5000 en daarmee een halvering van het eigen vermogen.

Margin call

In bovenstaand tweede (verlies)scenario zou de belegger al ver voor het moment dat de liquide middelen niet meer voor de margeverplichtingen toereikend waren een margin call van de aanbieder hebben ontvangen. Daarmee zou de belegger de mogelijkheid hebben gekregen om óf zijn valutapositie te verkleinen of (extra) geld bij te storten om weer aan de margevereisten te kunnen voldoen. Wanneer een belegger een margin call negeert, wordt een positie zonder voorafgaande toestemming automatisch verkleind of zelfs helemaal geliquideerd.

De belangrijkste punten

  • margehandel verwijst naar het gebruik van geleend geld om grotere posities in te kunnen nemen met als doel het genereren van extra rendement;
  • marge is het kapitaal dat op de margerekening van de aanbieder moet worden aangehouden en dient als onderpand voor eventuele verliezen op posities;
  • de hefboomwerking die door margin trading wordt bewerkstelligd, vergroot zowel de winsten als de verliezen;
  • resultaten worden aan het einde van iedere handelsdag verrekend en op de margerekening bij- of afgeschreven;
  • wanneer verliezen te fors oplopen kan een margin call worden gemaakt door de aanbieder. Door het storten van additionele marge van, of het afbouwen van een positie door, de belegger wordt dan voorkomen dat posities zonder voorafgaande toestemming door de aanbieder worden verkleind of geliquideerd.

Let op: geld lenen kost geld

Omdat geld lenen niet kosteloos is, zal over het geleende bedrag rente moeten worden betaald. Hierdoor neemt het schuldniveau over tijd toe en stijgen ook de rentelasten. Anders gezegd: hoe langer een positie wordt aangehouden, hoe hoger het rendement zal moeten zijn om aan de renteverplichtingen van de (oplopende) lening te kunnen voldoen. Daarom wordt margin trading voornamelijk gebruikt voor (zeer) kortetermijn beleggingen, waarbij voor het einde van een handelsdag de posities weer worden gesloten om zodoende overnight rentelasten te voorkomen.

Volgende week gaan we in deel 8 dieper in op de ‘spreads’.

 


Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.