Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Deel 5. De werking van FX-trading

De FX-markt wordt gekenmerkt door een hoge mate van liquiditeit en toegankelijkheid, waar op werkdagen 24 uur per dag kan worden gehandeld. Dat komt omdat FX-trading via schermenhandel, gedecentraliseerd plaatsvindt, waardoor de valutamarkt niet is gebonden aan openings- en sluitingstijden.

 

 

Valutahandel werkt in paren

In de FX-markt wordt de waarde van een valuta altijd uitgedrukt in eenheden van een andere valuta. Handel vindt derhalve altijd plaats in valutaparen, waarbij de ene munt wordt gekocht en de andere per definitie wordt verkocht. De prijs waarop dat gebeurt heet de wisselkoers, waarbij de eerstgenoemde valuta de ‘base currency’ en de tweede de ‘quoted currency’ wordt genoemd. (In het geval van EUR/USD is de euro dus de base en de dollar de quoted currency).

Basistermen

In FX-trading wordt veel (Engels) vakjargon gebruikt; hieronder volgen enkele van de belangrijkste basistermen.

Bid-offers (bied- en laatkoersen)

Bid-offers zijn de prijzen waarop liquidity providers, ofwel aanbieders van financiële instrumenten, bereid zijn de base currency te kopen (op hun biedkoers, waarop een handelaar dus kan verkopen) en te verkopen (op hun laatkoers, waarop een handelaar dus kan kopen).

Spread

Het verschil tussen de bied- en laatkoers wordt de spread genoemd, die kan worden vergeleken met de ‘winstmarge’ die bij elke vorm van handel tussen een inkoop- en verkoopprijs zit.

Long/short

Long gaan staat voor het kopen van een valutapaar en short gaan voor het verkopen om van respectievelijk een koersstijging of een koersdaling te kunnen profiteren.

Pip

Een pip (de afkorting van point in percentage) is een gestandaardiseerde eenheid die de kleinste maatstaf voor een verandering in een valutapaar vertegenwoordigt. Vaak wordt een valutapaar namelijk tot het vierde cijfer achter de komma geprijsd ( 0,0001) en wordt de kleinste verandering dus aangeduid als 1/100 van een 1%, ofwel één basispunt.

Stop loss en take profit orders

Stop losses en take profits zijn de koersen waarop een handelaar met zijn of haar valutapositie respectievelijk winst of verlies wenst te nemen. Vaak worden dergelijke orders tevoren al bepaald en in het handelssysteem ingevoerd.

Volatiliteit

Volatiliteit staat voor de mate van beweeglijkheid of fluctuatie van een (valuta)koers.

Speculeren of hedgen

Veel internationaal opererende bedrijven en institutionele partijen begeven zich op de FX-markt om er valutarisico’s af te dekken. Multinationals doen dat onder meer om de geldstromen van onderliggend im- en exporthandel of om de inkoopkosten of winsten van buitenlandse dochterbedrijven te hedgen, terwijl institutionele beleggers vaak de valutarisicoblootstelling van onderliggende internationale aandelen- en obligatieportefeuilles willen beperken.

Daarnaast wordt Forex ook steeds vaker gezien en gekwalificeerd als een beschikbare beleggingscategorie, waarmee rendement kan worden gegenereerd door met speculatieve valutaposities in te spelen op renteverwachtingen, macro-economische prognoses en/of geopolitieke ontwikkelingen in een land of regio.

FX-handelsstrategieën

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse baseert zich vooral op de onderliggende economische data van een land of regio; cijfers betreffende werkgelegenheid, inflatie, begroting en handel, maar ook monetair beleid en de rentebeslissingen van centrale banken, vallen allemaal onder de economische indicatoren op basis waarvan een fundamentele handelsstrategie wordt uitgestippeld en valutaposities worden ingenomen.

Technische analyse

Technische analyse baseert zich met behulp van grafieken op het historisch koersverloop om toekomstige koersontwikkeling te voorspellen, waarbij ervan uit wordt gegaan dat alle (economische en financiële) informatie al in de valutakoers zit verwerkt en dat koerspatronen uit het verleden zich vaak herhalen. Met behulp van verschillende technieken kunnen steun en weerstandsniveaus worden berekend, op basis waarvan dan instap- en uitstapniveaus en/of take profit en stop loss orders kunnen worden bepaald.

Arbitrage

Omdat de bied- en laatkoersen van liquidity providers, vooral in tijden van verhoogde volatiliteit, niet altijd synchroon lopen, is het mogelijk om met behulp van (geavanceerde) algoritmemodellen op die (weliswaar sporadische) momenten zodanige wisselkoersverschillen te ontdekken, dat er risicoloos rendement mee kan worden behaald.

Volgende week bespreken we in deel 6 de voordelen van FX ten opzichte van aandelen.

 


Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.