Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Deel 4. De omvang van de FX-markt

De FX-markt is de grootste en meest liquide markt ter wereld, waarop in 2019 dagelijks ter waarde van 6,6 biljoen dollar werd verhandeld. Bij 88% van alle valutatransacties was daar de Amerikaanse dollar betrokken, in vergelijking met 32% en 17% van de gevallen voor respectievelijk de euro en de Japanse yen, waarmee de greenback verreweg de meest dominante valuta bleef.

 

 

Vrij bewegende wisselkoersen

Het hedendaagse systeem van (grotendeels) vrij bewegende wisselkoersen vindt zijn oorsprong in 1973. Toen werd namelijk officieel afscheid van genomen van het Bretton Woods-akkoord; het stelsel van vaste wisselkoersen waarbij de Amerikaanse dollar als enige valuta inwisselbaar was tegen een vaste hoeveelheid goud en de waardes van de overige valuta’s op hun beurt waren gekoppeld aan de dollar. Het einde van Bretton Woods betekende dus het begin van de Forex-markt zoals we die vandaag de dag kennen, waarbij de dagelijkse omzet steeg van 70 miljard dollar in de jaren tachtig naar 1,5 biljoen dollar rond de eeuwwisseling.

Onrust door Zwitserse frank

Die stijgende lijn heeft zich na het millennium eigenlijk tot op de dag van vandaag voortgezet met uitzondering van een dipje in 2016. Dat was onder meer het gevolg van de enorme onrust die begin 2015 ten aanzien van de Zwitserse frank was ontstaan. Toen besloot de Zwitserse centrale bank (SNB) namelijk om de waarde van de eigen munt niet langer kunstmatig laag te houden, middels steunaankopen van buitenlandse valuta, waardoor de Zwitserse frank in één dag met 30% in waarde steeg. Dit leidde tot ver in 2016 tot minder risicobereid in de FX-markt als geheel, wat nog werd verergerd door aangescherpte regelgeving – waaronder met betrekking tot speculatieve (valuta)handel – in de financiële sector.

Wereldeconomie globaliseert en volumes stijgen (weer)

Door steeds meer globalisering – en evenredig stijgende handels- en kapitaalstromen – herpakte de trend van stijgende FX-volumes zich daarna echter weer snel en aanzienlijk, want tussen 2016 en 2019 nam de gemiddelde dagelijkse omzet toe met maar liefst 30%. De stijging van ruim 1,5 biljoen dollar over een periode van drie jaar tekende meteen voor de grootste absolute handelsgroei in de FX-markt in twee decennia tijd.

Gemiddelde dagelijkse omzet op de wereldwijde valutamarkt van 1998 tot 2019 (in miljarden Amerikaanse dollars)

 

Toename valutaswaps

Naast meer globalisering heeft de laatste jaren ook het stijgende gebruik van valutaswaps gezorgd voor grotere dagomzetten in de FX-markt. Dergelijke swaps staan voor het ruilen van de ene valuta tegen een andere voor een vastgestelde periode – waarbij de prijsstelling grotendeels is gebaseerd op de looptijd en de onderlinge renteverschillen – en worden vooral ingezet voor een beter liquiditeitsbeheer en het afdekken van valutarisico’s in beleggingsportefeuilles.

Vorig jaar steeg de waarde van het dagelijks aantal valutaswaps naar 3,3 biljoen dollar; een toename van 34% in vergelijking met drie jaar eerder en in 2019 goed voor bijna de helft van het totale FX-volume. De waarde van het aantal spottransacties steeg vorig jaar naar 2 biljoen dollar.

De gemiddelde dagelijks FX-omzet van 6,6 biljoen dollar (2019) per categorie uitgesplitst:

 

  • valutaswaps: $ 3,3 biljoen
  • spottransacties: $ 2 biljoen
  • forwards: $ 1 biljoen
  • opties en andere producten: $ 300 miljard

Stijgend gebruik elektronische handelsplatforms

Tegelijkertijd heeft technologische vooruitgang gezorgd voor steeds geavanceerdere online netwerkverbindingen, die het mogelijk maken om valutatransacties vaker, sneller en via meer apparaten (dan alleen via de computer) uit te voeren, wat eveneens heeft bijgedragen aan de algehele groei van de FX-omzet.

In 2019 was e-trading goed voor meer dan de helft van de totale omzet in de FX-handel, mede dankzij een toenemend aantal retailbeleggers, die door de opkomst van online handelsplatforms hun weg naar de FX-handel steeds beter weten te vinden.

Volgende week gaan we in deel 5 dieper in op de werking van FX-trading.

 


Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.