Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

Deel 3. Het gebruik van een hefboom in Forex

Door in FX te handelen met een hefboom kunnen beleggers met relatief weinig kapitaal inspelen op de koersbewegingen van onderliggende valutaparen. De winsten kunnen hierbij aanzienlijk oplopen. De verliezen echter ook. Daarom is leveraged FX-trading alleen geschikt voor professionele valutahandelaren.

 

 

Relatief kleine bewegingen

Waar aandelen intraday zo maar 5% tot 10% in waarde kunnen fluctueren, wordt in de valutahandel een beweging van meer dan 1% vaak al als ‘fors’ omschreven. Valutatransacties moeten dan ook in aanzienlijke bedragen worden uitgevoerd om van de doorgaans minieme prijsbewegingen (waarbij het vaak draait om het derde of vierde cijfer achter de komma) te kunnen profiteren.

Om de winsten bij de relatief kleine dagelijkse koersveranderingen van valutaparen te vergroten, maken veel FX-traders daarom gebruik van een hefboom. Dit wordt mede ingegeven door de grote omvang en de hoge mate van liquiditeit die de valutamarkt kenmerkt, waardoor het veel gemakkelijker is om daar een ​​positie te openen en te sluiten dan op andere, minder liquide markten het geval is.

Lenen en marge

De hefboomwerking wordt in werking gezet doordat de aanbieder van een trading platform een lening verstrekt aan de belegger die er zijn handelsrekening heeft lopen. Afhankelijk van de aanbieder en de grootte van de positie moet de belegger daarvoor een bepaalde marge op zijn handelsrekening aanhouden. De hoogte van het margebedrag wordt daarbij uitgedrukt in een verhoudingsgetal dat de ratio weergeeft tussen de marge en de totale transactiewaarde.

Een voorbeeld

Laat ik dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat een belegger 100.000 euro wil kopen tegen de dollar en dat hiervoor een hefboomwerking geldt van 100:1, dan betekent dit dat hij of zij daarvoor maar 1.000 euro aan marge hoeft aan te houden op zijn rekening. De onderliggende positie mag in dit geval dus 100 keer groter zijn dan het daadwerkelijke kapitaal dat de belegger heeft. Anders gezegd leent de belegger de overige 99.000 euro – tegen een (rente)vergoeding ­– van de aanbieder.

Laten we er in ditzelfde voorbeeld vanuit gaan dat EUR/USD 1% omhoog beweegt van 1.0850 naar 1.09585. Zonder hefboom zou de belegger met een positie van 1.000 euro maar 10,85 dollar verdienen ((1.0950-1.0850)*1.000). Mét hefboom maar liefst 1.085 dollar. Het rendement op het beleggerskapitaal stijgt door de hefboom dus van 1% naar 100%.

Omdat aan het einde van iedere handelsdag de winsten of verliezen telkens op de margerekening worden verrekend, zou in dit voorbeeld dus een bedrag van 1.085 dollar worden omgerekend naar euro’s en vervolgens worden bijgeschreven op de rekening van de belegger.

Hoe hefboomwerking ook averechts kan werken

Hoewel met behulp van een hefboom dus aanzienlijk grotere winsten kunnen worden behaald, kan leveraged trading ook net zo hard tegen de belegger werken en voor evenzo grote verliezen zorgen.

Als de euro in bovenstaand voorbeeld namelijk in tegenovergestelde richting had bewogen en 1% in waarde was gedaald, dan zou door de hefboomwerking ook het verlies met een factor 100 zijn vermenigvuldigd. De belegger was in dat geval in één klap zijn volledige kapitaal kwijtgeraakt.

Alleen voor professionals

De uitzonderlijke en vooral gevaarlijke karakteristieken van hefboomhandel maken dat leveraged FX-trading alleen is weggelegd voor beroepsmatige valutahandelaren. Door jarenlange handelservaring en -expertise hebben professionele FX-dealers specifieke handelsstijlen ontwikkeld om de (extra) grote risico’s te beheren, waaronder het gebruik van gedisciplineerde strategieën waarbij strikte stop-loss en take-profit orders worden gehanteerd. Wat dat betreft spreekt het boekdelen dat meer dan driekwart van de retailbeleggers verlies lijdt door met een hefboom op valutakoersen te speculeren…  

Volgende week gaan we in deel 4 dieper in op de omvang van de valutamarkt.

 


Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.