Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

De dubbele klap waarmee een hele generatie ‘oudere jongeren’ (al) wordt geconfronteerd

Al sinds het begin van de corona-uitbraak worden er vergelijkingen gemaakt met de Spaanse grieppandemie die de wereld tussen 1918 en 1919 teisterde. Er zijn dan ook een aantal fundamentele overeenkomsten.

 

 

Waaronder de besmettingswijze die voor beide pandemieën hetzelfde is, namelijk door het inademen van speekseldruppeltjes die vrijkomen tijdens hoesten, niezen en praten, en via aanraking van oppervlakken waarop die druppeltjes terechtkomen. Ook weerspiegelen de klachtenbeschrijvingen van Spaanse grieppatiënten in 1918-19, de long- en ademhalingsproblemen van Covid-19-patiënten een eeuw later.

Lessen uit het verleden

De lessen die zijn getrokken uit de pogingen om de verspreiding van de Spaanse griep toen tegen te gaan, hebben mede geleid tot de niet-farmaceutische interventies tijdens de corona-uitbraak nu, zoals social distancing en het sluiten van scholen.

Natuurlijk zijn er niet enkel overeenkomsten. Van de verschillen ligt de grootste op het vlak van de leeftijd van de slachtoffers; waar nu vooral ouderen aan de gevolgen van een besmetting overlijden, waren dat toen vooral jongvolwassenen.

Hoewel de huidige pandemie dan ook vrijwel geen dodelijke slachtoffers heeft gemaakt onder jongeren van pakweg onder de 40, krijgt diezelfde groep – ruwweg geboren tussen 1980 en 1995 en vaak naar gerefereerd als millennials – nu wel de grootste financiële klappen te verduren.

Nooit hersteld van de eerdere, grote crisis

Daaraan ligt voornamelijk de financiële druk ten grondslag die millennials al ver vóór corona hadden als gevolg van de lange nasleep van de grote financiële crisis van 2008. Door de beperktere carrièremogelijkheden daarna, moesten net afgestudeerde millennials veelal genoegen nemen met banen onder hun niveau – met dikwijls kortlopende en/of tijdelijke contracten – of prefereerden zij, wellicht mede daardoor ingegeven, om als freelance zzp’er zelfstandig aan de slag te gaan.

Maar laat dat nu net het soort banen en werk zijn in de dienstverlenende ‘gig economie’, waarvan in de coronacrisis het eerst afscheid werd, en nog steeds wordt, genomen. Niet verwonderlijk zijn de afgelopen maanden dan ook disproportioneel veel van hen werkloos geraakt, waarbij het veelzeggend is dat de koppositie die Amerikaanse millennials begin vorig jaar voor het eerst in de historie overnamen van generatie X – de generatie die na de babyboomgeneratie, tussen 1960 en 1980, werd geboren – als grootste groep werkenden van de Amerikaanse beroepsbevolking, een paar maanden na corona alweer is ingeleverd aan diezelfde X-ers.

Ook geen vermogen opgebouwd

Tengevolge van diezelfde 2008-crisis hebben millennials ook veel minder vermogen kunnen opbouwen dan eerdere generaties in dezelfde levensfase. Daardoor heeft de huidige groep jeugdige volwassenen vaak weinig gespaard en nauwelijks geld achter de hand voor onvoorziene uitgaven in mindere economische marktomstandigheden, zoals nu het geval is. Sterker nog, één op de vier millennials heeft meer schulden dan bezittingen, en dus een negatief eigen vermogen.

Bovendien vormen de stijgende vastgoedprijzen voor extra belemmering van welvaartscreatie, aangezien de al jaren ultralage rentetarieven de woningmarkt flink hebben aangejaagd.

Al met al niet een heel zonnig plaatje, maar dat betekent niet dat de situatie uitzichtloos en zonder hoop is voor deze grote groep oudere jongeren.

Er is nog hoop en genoeg tijd

De komende jaren zullen zij steeds vaker het stokje overnemen van generatie X-ers die in managementteams geleidelijk aan plaats gaan maken vanwege hun naderende pensioen. Daarnaast zullen millennials, met de tegenslagen van twee crises al in hun bagage, waarschijnlijk flinke veerkracht hebben opgebouwd om ook eventueel toekomstige malheur beter het hoofd te kunnen bieden.

Bovendien zijn millennials een van de best opgeleide en meest IT, tech en digital savvy generaties ooit. Door de tering naar de nering te zetten, hard door te buffelen, met een flinke dosis aanpassingsvermogen inventief te blijven en daarmee de kansen – die er altijd zijn – te grijpen, is er voor hen nog tijd genoeg om ook de huidige crisis te boven te komen.


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.