Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon

De dip kopen of rally juist gaan verkopen?

Nadat de aandelenbeurzen eerder dit jaar dag in, dag uit nieuwe recordstanden bereikten, sloeg vorige week de vlam volledig in de pan. Hoewel er na een correctie van zo’n 10% in amper een paar dagen tijd echter alweer voorzichtig stemmen opgaan om de dip te kopen, is dit misschien nog maar een voorbode van veel meer ellende die komen gaat.

 

 

Door een plotselinge explosie van besmettingen in Italië en Korea, bleek het coronavirus ineens veel meer dan ‘slechts’ een Chinees probleem – met sowieso al enorme gevolgen door zowel stilgevallen toeleveringsketens als weggevallen consumptievraag. Gevolg: de snelste 10% correctie van een all-time high in de Dow Jones Index sinds 1929 (net voordat de Grote Depressie begon).

Tot voor kort waren beleggers vooral heel relaxed, zelfgenoegzaam en optimistisch, want “het virus zal snel genoeg wel onder controle zijn en anders zullen centrale banken wel bijspringen, zoals we al jaren gewend zijn”. En dus ging men all-in, waarbij vooral hedgefondsen zich met extreme hefboomwerking positioneerden om hun gedachte van ‘the sky is the limit’ kracht bij te zetten.

Waarschuwingssignalen

En dat terwijl er toch een veelheid van tekenen aan de wand waren. Dat begon vorig jaar al; toen steeg de S&P 500 Index maar liefst 29% in waarde, terwijl de bedrijfswinsten al begonnen te dalen en de aandeleninkoopprogramma’s (die door velen als enorme steunpilaar onder deze langstdurende bullmarkt ooit wordt genoemd) begonnen terug te lopen. Ook stelden instanties als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hun groei steeds omlaag bij, vooral vanwege de negatieve effecten van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Niet verwonderlijk rinkelen de alarmbellen van diezelfde organisaties nu al wekenlang ten gevolge van de uitgebroken corona-epidemie.

Hoe dan ook resulteerde een cocktail van megapositief gestemde beleggers, highly leveraged longposities en stijgende waarderingen in combinatie met dalende bedrijfswinsten, omlaag bijgestelde economische groeiverwachtingen en steeds wijder verbreide besmettingsgevallen uiteindelijk dus in een koersval van jewelste.

Rente verder omlaag

Om een voortduren van de aandelenuitverkoop te voorkomen, verwachten veel analisten nu dat de Fed tijdens de komende beleidsvergaderingen de rente gaat verlagen met in totaal misschien wel 100 basispunten in de eerste helft van dit jaar. De meeste andere G-10 landen zullen naar verwachting in meerdere of mindere mate volgen, wat het dan eigenlijk een gecoördineerd ingrijpen maakt om de markt te behoeden voor (nog meer) paniek. Maar waar centrale banken er de afgelopen jaren vaak in zijn geslaagd om kleinere correcties en negatief sentiment om te draaien door middel van een verruimender monetair beleid, kleeft er dit keer gevaar aan het kopen van de dip.

Problemen van andere aard

Het is namelijk overduidelijk dat het hier een groot gezondheidsprobleem betreft dat niet zo maar kan worden opgevangen met een paar renteverlagingen wanneer grotere delen (dan China) van de wereldeconomie straks wellicht voor langere tijd op slot moeten. Anders gezegd kunnen centrale banken dan wel ongelimiteerd geld bijdrukken, maar ligt de sleutel tot de oplossing op een heel ander vlak; namelijk het zo snel mogelijk vinden van een vaccin, wat zelfs indien uiteindelijk ontwikkeld, nog heel veel tijd gaat kosten voordat het in groten getale kan worden geproduceerd, gedistribueerd en toegediend.

Grotere correctie

Wat dat betreft doen beleggers er wellicht goed aan om (weer) eens te luisteren naar Nouriel Roubini, de hoogleraar economie die weliswaar bekend staat als onheilsprofeet, maar eerder onder meer wel de financiële crisis van 2008 en de Griekse staatsschuldcrisis van 2010 correct voorspelde. Hij is van mening dat het coronavirus zal leiden tot een wereldwijde economische ramp en dat vooral als gevolg van de veel grotere aandelencorrectie die nog zal volgen dit jaar (tot wel 30 à 40% volgens hem) zelfs de Amerikaanse president Donald Trump niet zal worden herkozen.

Het lijkt me dat het in dergelijk onzekere tijden sowieso verstandiger is om de komende tijd een eventuele rally te verkopen in plaats van bij de eerste de beste, weliswaar serieuze, dip meteen maar weer in te stappen…


De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van Hein Praats staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Topfund alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Topfund niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie . Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico . Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. 

Praats aan het woord...

Wekelijkse column van Hein Praats

Praats deelt kennis...

De (FX) Kennisbank

Contactgegevens

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+31 (0)343 725 166

info@topfund.nl

Meer contact

Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs en AIMA (The Alternative Investment Management Association).

Legal Entity Identifier: 7245008TJ449HLE6PI36

Copyright © 2020 Topfund, alle rechten voorbehouden.